- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Tagg: #ansiktsigenkänning

Facebook slopar ansiktsigenkänning

– Vi måste väga de positiva användningsområdena för ansiktsigenkänning mot en ökande oro i samhället, särskilt eftersom tillsynsmyndigheter inte har tillhandahållit tydliga regler ännu,...

Assa Abloy integrerar ansiktsigenkänning i säkerhetssystem

– Precise Biometrics har gjort ett fantastiskt integrationsarbete och skapat en god användarupplevelse tillsammans med ARX. Denna lösning kompletterar befintliga nyckelfria lösningar för en effektiv...

IMY får rätt om ansiktsigenkänning

I augusti 2019 blev IMY klar med en granskning av en skola i Skellefteå som provade på att registrera sina elevers närvaro med ansiktsigenkänning...

Hi there, Philipe Faure, Vice President, Face Recognition Solutions at Thales

You have learned your face recognition algorithms to adapt to face masks, to use at airports for example - tell us more about how...

RCO i samarbetsavtal med Precise

RCO Security skriver i ett pressmeddelande att de ingått ett samarbete med Precise för att integrera deras produkt Youniq Acess med det egna passersystemet. –...

Datainspektionen utreder om svenska myndigheter använder teknik från Clearview AI

Medieuppgifter har gjort gällande att den teknik för ansiktsigenkänning som tillhandahålls av det amerikanska företaget Clearview AI, som bygger på insamling av bilder som...

Nya europeiska riktlinjer för kamerabevakning

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen har nu tagit fram riktlinjer som förtydligar och ger vägledning om kamerabevakning.Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här De nya riktlinjerna för...

Lagändring ett måste för användning av ansiktsverifiering på flygplats

Polisen har begärt ett förhandssamråd med Datainspektionen med anledning av att man vill inleda en pilotverksamhet med ansiktsverifiering vid gränskontrollen på Skavsta flygplats.  Datainspektionen...

Polisen tillåts använda ansiktsigenkänning vid brottsutredningar

Datainspektionen har godkänt polisens tänkta användning av ansiktsigenkänning då de bedömer att den är laglig. Dock uppmanar myndigheten polisen att slå fast hur länge...

Skola får betala sanktionsavgift för ansiktsigenkänning

En gymnasieskola i Skellefteå använde ansiktsigenkänning för att registrera elevers närvaro vid ett prov. Nu har Datainspektionen utfärdat en sanktionsavgift på 200 000 kronor...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...

Ransomware blir värre om vi inte rättar dessa fyra fel

Att det är illa med med cyberbrottslighet är välkänt, speciellt med ransomware (utpressningsattacker, gisslanprogram)....