• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Sverige leder EU-övning i krishantering

-

Rear view of businessman looking at ruins of citySverige har fått förtroendet att leda ett unikt övningsprojekt inom Europeiska unionen med 22 deltagande länder. Det är för första gången som dessa länder övar samverkan och ledning samt hur olika lagstiftningar fungerar tillsammans nationellt, inom EU:s civilskyddsmekanism och internationellt inom FN-systemet, det rapporterar MSB (Myndigheter för samhällsskydd och beredskap).

Helena_Lindberg
MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.

EDREX, står för European Disaster Response Exercise, och genomförs på uppdrag av EU-kommissionen. Övningen ger möjlighet att lära, pröva, utveckla och utvärdera den samlade krishanteringsförmågan av ERCC (Emergency Response Coordination Centre), som översatt på svenska kan benämnas som EU:s krishanteringscentral, och övriga deltagande aktörer. Övningen ska också höja kunskapen och förståelsen för vad lagstiftningen, olika länders resurser och systemet kan erbjuda. Syftet med EDREX är också att skapa en plattform för nätverkande och ge möjlighet till ett gemensamt synsätt för krishantering och humanitärt bistånd vid kriser och höjd beredskap.

Vill du läsa mer teckna en prenumeration:

– Det är en fjäder i hatten för Sverige att MSB har fått förtroendet att projektleda den här EU-övningen, som är ett resultat av Sveriges engagemang i arbetet med EU:s civilskyddslagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2014, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.

Scenariot är utformat för involvera ett brett spektra av aktörer och funktioner. Det första delmomentet, en diskussionsbaserad övning arrangerades mellan den 3-5 oktober. Övningen tog avstamp i en studie som hela övningskonceptet bygger på, och resultatet från den ska sedan ligga till grund för en simuleringsövning som är planerad att genomföras i mars 2017. Efter dessa övningar kommer en efterföljande utvärderings- och erfarenhetsåterföringskonferens i maj 2017. De som ansvarar för övningen ska i juni samma år lämna en slutrapport med rekommendationer till EU-kommissionen.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...