• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Sverige kan dra lärdomar av cyberkriget i Ukraina

I våras släppte MSB rapporten När kriget kom nära – Årsrapport it-incidenter 2022 som pekade på viktiga lärdomar om hur Sverige bör förbättra informations- och cybersäkerheten för att stå emot allvarliga cyberincidenter.

-

Det är viktigt att den digitala infrastrukturen blir mer robust för det svenska totalförsvaret. I rapporten står att läsa att av de 330 IT-incidenter som rapporterades in till MSB under 2022 uppges 41 procent bero på systemfel, 26 procent på misstag och 12 procent på någon form av angrepp.

– Det grundläggande systematiska informations- och cybersäkerhetsarbetet inom samhällsviktiga verksamheter måste prioriteras. Om samhällsviktiga tjänster inte fungerar kan det leda till allvarliga konsekvenser för medborgarna. Rapportens djupstudie av cyberkriget i Ukraina visar att mängden cyberangrepp kan öka kraftigt i ett läge av krigsrisk eller höjd beredskap. Sverige måste stå redo, säger Mathias Antonsson, senior handläggare på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.

Frågan om ett motståndskraftigt cyberförsvar har förstås varit av stor vikt under de senaste åren, men har aktualiserats än mer i samband med Ukrainas försvar mot Rysslands cyberkrigsföring. Riskerna får inte underskattas, menar Åke Holmgren, chef för avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.

– Att kunna stå emot allvarliga cyberangrepp är en viktig del i totalförsvaret eftersom cyberangrepp utgör ett ständigt hot mot alla delar av samhället. Om informations- och cybersäkerhetsarbetet prioriteras och resurssätts har Sverige möjlighet att på kort tid stå mycket bättre rustade än idag, säger han.

– Om ledare inom samhällsviktiga verksamheter satsar på det förebyggande arbetet kan systemfel, misstag och enklare angrepp undvikas. För att säkerställa ett starkt cyberförsvar ser MSB att det även behövs mer omfattande insatser som kräver utredningar, politiska beslut och lagändringar, tillägger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.

I rapporten har MSB listat samlade rekommendationer för ett stärkt cyberförsvar, varav de fem centrala är:

  1. Tillsammans är vi starka
  2. Systematiskt informations- och cybersäkerhetsarbete gör stor skillnad
  3. Tillämpa allriskperspektivet
  4. God resilliens avgörande vid hybridkrigföring
  5. Legala hinder hämmar cyberförsvaret

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Regeringen har utsett biträdande rikspolischef

Den 16 november 2023 utsåg regeringen Petra Lundh till ny rikspolischef med tillträde den 1 december 2023. Polismyndigheten är en stor och komplex organisation...

REKLAMSAMARBETE

Kvantdatorsäker kryptering i framtidens försvar 

Det svenska samhället är en del av den digitaliserade världen, vilket för med sig effektivitet och frihet för både myndigheter och invånare. Tyvärr innebär...

Före detta generaldirektör för Kustbevakningen ansluter till privat säkerhetsbolag

Nytillskotten syftar till att ytterligare förstärka med viktiga kunskapsresurser och utökad analysförmåga kring det försämrade säkerhetsläget såväl som förmåga att blicka framåt och ta...

REKLAMSAMARBETE

Resiliens som drivkraft: Vårt uppdrag är att stärka samhället

Linnéa Holm, expert inom Cyber och digital risk på Advisense, har specialiserat sig på frågor om resiliens och organisationers förmåga att stå emot hot...

Nätverk mot allvarlig brottslighet

Dagens samhälle präglas av många olika typer av allvarliga hot som i förlängningen kan påverka alla medborgare. Mot denna bakgrund startade EU-projektet EXERTER 2018.I...

Sverige, ett av hacktivismens huvudmål under 2023

Hacktivism är en form av dataintrång, med målet att främja politisk eller social aktivism genom spionage, sabotage, desinformation eller utpressning. Den mest drabbade regionen...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Vården mest utsatta branschen för cyberattacker i Sverige – säkerhetsåtgärder krävs

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vården har varit en av de mest utsatta branscherna för cyberattacker i Sverige under...

Nytt center mot arbetslivskriminalitet har öppnat i Stockholm

– Centren är nav för myndigheternas gemensamma arbete mot arbetslivskriminalitet. Vi samarbetar i planering, genomförande och uppföljning av gemensamma kontroller och utifrån gällande sekretessregler...

Hemlig dataavläsning ovärderligt verktyg för åklagare

– Hemlig dataavläsning är ett bra verktyg för att komma in i telefoner i ett tidigt skede i utredningar som bland annat rör gängkriminalitet,...

Årets Wallenberg Academy Fellow forskar om arbetet för kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer

Julia Zulver är verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien. Som Wallenberg Academy Fellow får hon forskningsfinansiering för fem år...

Prosero förvärvar finska JM Lukko 

JM Lukko erbjuder skräddarsydda system inom lås- och passersystem, dörrautomatik, larm- och övervakningssystem, brandskydd samt elinstallationer.  JM Lukkos 10 anställda utgår från de två kontoren...

AI gör desinformation mer trovärdig

Under årets tre första kvartal har Check Point Softwares forskningsorganisation CPR sett att 1 av 34 företag globalt har blivit utsatt för en ransomware attack, det...

Storegate lanserar ID-kontroll på distans

– Med Storegate ID-kontroll vill vi ge samma möjligheter för mindre företag att bygga trygga relationer till kunder och anställda som stora bolag kan....

Ny metod ska släcka batteribränder till sjöss

I dag har det dykt upp en helt ny brandrisk till sjöss, genom de nya laddbara batterierna, som fortfarande är ett delvis outforskat område,...

Trend Micro lanserar AI-driven cybersäkerhetsassistent

– Många säkerhetsteam har problem med den enorma mängd komplex information och data de möts av. Vårt svar på detta är Trend Companion som...

LEDARE: Våldsvågen – ett reellt problem för hela samhället

Problematiken med våldsvågen är otroligt komplex och består av flera lager. Endera måste fler poliser lockas att tjänstgöra, endera måste skola och socialtjänst vara...

Vården mest utsatta branschen för cyberattacker i Sverige – säkerhetsåtgärder krävs

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vården har varit en...