• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Evenemang
  • Nyhetsbrev

”Sverige har sedan 2018 den högsta dödligheten i Europa i skjutrelaterat våld”

Anders Hall, utvecklingschef Polisen, satte tonen i det alvar som Sverige står inför när det kommer till att skapa trygghet och säkerhet för hela befolkningen på Säkerhetsföretagen och den europeiska branschorganisationen COESS seminarium om kompetensförsörjning i säkerhetsföretagen.

-

– Sedan 2018 har Sverige den högsta dödligheten i Europa i skjutrelaterat våld i gruppen 15-29 år, säger Anders Hall.

Anders Hall var först ut i den EU-finansierade mötesplatsen kring hur kriminaliteten utvecklas och hur kompetensförsörjning i säkerhetsföretag ska säkras. Han målade en mörk bild av Sverige där rekrytering till kriminella grupperingar går allt lägre ner i åldrarna – hur unga pojkar levererar droger för stora summor pengar. Anders Hall redogjorde för polisens lägesbild och vad de ser i samhället. I det här pusslet är polisen inte ensamma utan det krävs samverkan från socialtjänst, skola, kommunen och civilsamhället.

På plats från Stockholms kommun fanns Erik Slottner (kd), dåvarande trygghetsborgarråd. Och han berättade om deras satsning på ordningsvakter ute i samhället. När Slottnor tog över rollen 2018 hade kommunen och 18 anlitade ordningsvakter nu är de över 200. Och på dessa fyra åren har även våra förordningsområden ökat från 13 till 40. Vilket innebär att de är mer synliga i offentliga miljöer.

– Och på dessa 200 har vi inte en anmälan om dåligt beteende eller övervåld eller liknande. Det är vi stolta över. Jag vill lyfta att det finns fler verktyg att arbeta i kommuners trygghetsskapande arbete, säger Slottner.

Det var eftermiddagen som satt särskilt fokus på hur kompetensförsörjning och hur ökad grad av digitalisering påverkar brottsbekämpningen. Något Anders Hall berörde i sitt anförande där han tryckte på att de sekretesslagar vi har i Sverige försvårar för myndigheter att samverka, något som behövs för att bryta den här sluttande trenden.

– Vi behöver täta till de sårbarheter som det finns i samhället och våra offentliga system,

polisen måste äga geografin – vilket kräver mycket personal på plats och det är en slitsam arbetsmiljö.

Säkerhetsföretagens rekryteringsprognos visar att företagen behöver genomföra upp till 17 500 rekryteringar de kommande tre åren. Hela seminariet kan ses på Säkerhetsföretagens Youtube-kanel – Trygghetskanelen.

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...