- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Sverige förbereder för att stötta Ukraina med 20 000 sängplatser

Sverige, genom MSB, förbereder för att ta fram en resurs som ska kunna bistå med tillfälliga nödboenden för de människor som flyr kriget i Ukraina. Projektet har en budget på 200 miljoner kronor och finansieras genom civilskyddssamarbetet i EU.

-

– Det handlar om 20 000 sängplatser byggda med prefabricerade boendeenheter, säger Robert Wallén, chef för MSB:s operativa avdelning.

Rysslands invasion av Ukraina och dess följder med flyktingströmmar påverkar både landets egen kapacitet och andra länders möjlighet till att hitta boende för de som tvingas fly från kriget. EU finansierar därför via rescEU kostnaden för 20 000 sängplatser byggda med prefabricerade boendeenheter. Enheterna ska kunna skickas med kort varsel och byggas upp där behoven är som störst med syftet att bidra med skydd, värme och tillfälligt uppehälle till de drabbade. 

– Det här är ett viktigt uppdrag där vi drar nytta av vår långa internationella erfarenhet av planering för, transport och uppbyggnad av boendeplatser och annan infrastruktur i krislägen. säger Robert Wallén, chef för MSB:s operativa avdelning. 

Nu förbereds planering, upphandling och inköp av boendeenheterna och all kringutrustning, som exempelvis sängar och elförsörjning. Planen är att allt ska vara inköpt inom sex månader. Samtidigt som inköp pågår ska boendena parallellt kunna skickas iväg under tiden, allt eftersom de köps in. 

– Vi ska kunna skicka iväg och bygga upp nödboenden snabbt där behov uppstår. Alla enheter är inte tänkta att användas samtidigt på en och samma plats utan det kan vara på flera olika platser samtidigt som MSB kommer att upprätta dessa boenden, säger Robert Wallén. 

När stödet skickas i väg kommer det att samordnas med EU:s krissamordningsmekanism (ERCC) och efterfrågande medlemsland. 

FLER NYHETER

”Hållbarhet är också säkerhet”

Ett exempel är den marknadsplats för klimat som nyligen lanserades; Data Collaboration for the Climate, vars syfte är att lyfta och sprida data och...

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för att förebygga och hejda den organiserade brottsligheten. Myndigheterna kunde komma...
- Annons -

Advenica förstärker säljorganisationen

I rollen som VP Sales Sweden har Rickard Nilsson börjat. Han har lång erfarenhet från kommersiella roller inom försäljning & management, främst inom automationsbranschen....
- Annons -

IMY publicerar nytt rättsligt ställningstagande

I dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen (GDPR), finns en bestämmelse som innebär att om personuppgifter behandlas för journalistiska ändamål så gäller inte de flesta bestämmelserna...

Amido tecknar avtal med Vellinge kommun

Man kommer att knyta samman alla sina passersystem till en plattform för administration. Med en integration med Vellinge kommuns AD skapas en automation för...
- Annons -

Stor oro för cyberattacker bland svenska folket

– Så många som 81 procent är nu bekymrade över cyberattacker mot det svenska samhället. Äldre och kvinnor tenderar att vara mer oroliga, berättar...

Glad midsommar!

Redaktionen vill önska alla våra läsare och samarbetspartners en härlig och glad midsommar. Vi är tillbaka efter helgen med det senaste från branschen.

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet behöver stärkas

Infosäkkollen har tagits fram i två syften. För att skapa en nationell lägesbild över det systematiska informationssäkerhetsarbetet i svensk offentlig förvaltning, samt för att...

Hallå där Lotta Eriksson, programråd för Säkerhetsgalan

–Både Företagsuniversitetet och Aktuell Säkerhet fyller 40 år i år och det gör vi med stil! Säkerhetsgalans program är i princip klart och kommer...

”Putin är inte någon geopolitisk mästare

Denna intervju är ursprungligen publicerad i Aktuell Säkerhet nr. 4 2022, som utkom den 10 juni 2022Du är expert på Ryssland och ryska brott,...

SOS Alarm genomför pilotprojekt gällande smarta brandvarnare

– 60 procent av alla bränder i Sverige sker i flerbostadshus. Genom att sända realtidsdata från brandvarnaren kan räddningstjänsten snabbt få information om branden...

Regeringen tillsätter utredning för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet

Det finns en oro att det har skett en ökning av rot- och rutarbeten som på ytan ser ut att utföras enligt gällande regelverk,...

Han blir ny ansvarig för Orange Cyberdefense affärsutveckling

Anders Stenwall kommer närmast från rollen som chef över Orange Cyberdefense globala cyber-SOC och har över 20 års erfarenhet av IT- och cybersäkerhetsbranschen från...

STUDIE: Sjukvården mest benägen att betala lösensumma vid ransomwareattacker

Mer än sex av tio (61 procent) av de medverkande som drabbats av ett angrepp medger att de betalat lösen. Det är nästan en...
- Annons -

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för...