• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Svenska företag saknar grundläggande funktioner för att säkra organisationens integritet och etiska standard

Integritetsstandarder i företag världen över stiger. Främst beror det på bättre företagsledning och strängare regleringar. I Sverige är förbättringstakten något långsammare, men standarden ökar. Samtidigt har 43 procent av de anställda i Sverige upplevt påtryckningar för att avstå från att rapportera oegentligheter visar en ny global undersökning.

-

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY har kartlagt uppfattningen av integritet inom organisationer genom en undersökning med cirka 5500 respondenter i 53 länder. Resultaten presenteras i EY Global Integrity Report och den visar att integritetstandarder ökar världen över. Globalt uppger 49 procent av de svarande att standarden för integritet förbättrats inom deras organisation de senaste två åren, och endast 6 procent uppger att det försämrats. Enligt svenska respondenter går utvecklingen mot bättre integritetsstandarder något långsammare – endast 37 procent uppger att förbättringar skett senaste två åren. Även om integritetsstandarden förbättras sker fortfarande oegentligheter på grund av bristande integritet. Bland de svenska respondenterna uppger 14 procent att deras organisation haft en seriös incident inom de senaste två åren, något lägre än de 21 procent som uppger det globalt.

Avgörande för organisationens förmåga att hantera incidenter är att de rapporteras. Bland respondenterna i Sverige uppger 80 procent att anställda kan rapportera incidenter utan rädsla för negativa konsekvenser, högre än det globala snittet på 68 procent. 21 procent har rapporterat en incident de senaste två åren i Sverige, lägre än globalt där samma siffra är 29 procent. Vid tillfällen då oegentligheter rapporterades, uppgav 43 procent av de svenska respondenterna att de kände sig under press att avstå från att rapportera, och 23 procent uppger att haft misstanke om oegentligheter som de inte rapporterat – vilket är lägre än globalt där motsvarande siffror är 54 respektive 25 procent. De vanligaste orsakerna till att anställda i Sverige avstår från att rapportera oegentligheter är lojalitet mot kollegorna (39 procent), en känsla av att deras bekymmer inte tas på allvar (35%), samt rädsla för sin personliga säkerhet (26 procent).

Organisationer jobbar på olika sätt för att stärka sina integritetsstandarder. 54 procent av de svenska respondenterna uppgav att deras företag erbjuder utbildning i etik och integritet i affärs- eller yrkeslivet, vilket är högre än det globala snittet på 43 procent. Endast 42 procent av svenska svarande uppger att deras organisation har processer på plats för att hantera rapporterade oegentligheter, och än färre (40%) uppger att det finns en policy rörande socialt ansvarstagande eller hållbarhet.

– Det är avgörande att organisationer aktivt arbetar med att stärka och upprätthålla integritet. Till exempel genom att utveckla och genomföra effektiva compliance-program, utbilda anställda om vikten av integritet och skapa en öppen dialog om etiska frågor, säger Joel Altschul, ansvarig för Forensic & Integrity Services på EY i Sverige.

Svenska anställda uppger att de främsta drivkrafterna till förbättrade integritetstandarder inkluderar ökad vägledning från ledningen (78 procent), jämfört med 61 procent på global nivå. Sverige utmärker sig i ett globalt perspektiv genom att förbättrade integritetsstandarder till lägre grad drivs av externa faktorer som regleringar, och ökande krav från allmänhet, kunder och aktieägare.

I stället är interna faktorer som krav från de anställda och särskilt ledningens vägledning starkt drivande för utvecklingen. Ändå är det mindre vanligt att ledningar i svenska företag kommunicerar om vikten av etiskt beteende i sina organisationer. Endast 36 procent av svenska respondenterna uppger att ledningen frekvent kommunicerar om etiskt beteende, jämfört med 47 procent globalt.

Samtidigt uppger 25 procent av respondenterna i Sverige att oetiskt beteende i den egna organisationen oftare tolereras när de inblandade är chefer eller högpresterande. En överväldigande majoritet uppger ändå att de har stort förtroende för att ledningen i deras organisation agerar etiskt i sitt arbete (86 procent), vilket dock är något lägre än för de anställda i stort (90%). Globalt sett är det få företag där cheferna drabbas ekonomiskt vid brott mot företagets etiska regler – exempelvis genom minskad ersättning eller utebliven bonus – och till än lägre grad gäller det i Sverige. Globalt uppger 21 procent av respondenterna att deras chefers ersättning påverkas av etiska regelbrott, men samma siffra för Sverige är endast 13 procent.

– Det är avgörande att ledare på alla nivåer främjar en kultur av integritet genom att agera etiskt och vara förebilder för sina anställda och andra intressenter. På så sätt kan de inspirera andra inom organisationen att följa deras exempel och därmed stärka företagets etiska grund, säger Joel Altschul.

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

REKLAMSAMARBETE

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

REPLIK: “Vi måste våga prata om mänskliga beteenden”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Replik på Martin Kramers debattartikel från 2026-06-24: Att peka ut människan som den svagaste...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024...