• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Svenska företag bland de mest försäkrade mot cyberbrott

Samtidigt som kostnaderna för företag som drabbas av ransomware ökat mycket kraftigt väljer många företag att teckna en försäkring mot cyberbrott. I en ny global studie som genomförts av IT-säkerhetsföretaget Sophos kommer Sverige på en delad andraplats när det gäller andelen företag som tecknat försäkring.

-

91 procent av de svenska företagen har någon form av försäkring mot cyberangrepp. Endast Chile har en större andel – 94 procent. Israel har den lägsta andelen försäkrade företag med 66 procent.

I studien som omfattar svar från totalt 5 600 IT-ansvariga i 31 länder framgår att nästan alla företag får ersättning från sin cyberförsäkring. Det globala genomsnittet visar att företagen i 98 procent av fallen fått någon form av ersättning från sin försäkring.

Studien visar samtidigt att nästan alla företag (97 procent) som försäkrats också gjort förändringar för att förbättra sina försäkringsvillkor. Nästan lika många (94 procent) upplever att det blivit svårare att teckna en cyberförsäkring och i 34 procent av fallen säger de medverkande företagen att det finns undantag i den egna försäkringen.

– I dag inser de flesta företag att ett cyberangrepp kan slå hårt och få svåra konsekvenser för verksamheten. Mot den bakgrunden är det rimligt att skaffa sig ett försäkringsskydd. Det mest positiva är samtidigt att försäkringsfrågan bidrar till att fler företag arbetar aktivt för att höja den egna säkerheten. Att förebygga och stoppa angreppen är fortfarande betydligt bättre än att luta sig mot en försäkring. Även om man som drabbad får ersättning täcker det sällan den totala kostnaden för angreppet, kommenterar Revo Biglarian, ansvarig för Sophos i Sverige.

I studien framgår det att allt fler företag får ersättning för att hantera följderna av ett angrepp medan allt färre får ersättning för att betala själva lösensumman. Under de två senaste åren har andelen företag som ersatts för att hantera kostnaderna som angreppet medför ökat från 67 procent till 77 procent. Andelen företag som får ersättning för lösensumman de betalat har däremot minskat från 44 procent till 40 procent.

– Rådet är fortsatt att inte betala lösen. Det är av flera skäl inte hållbart. Dels för att det göder hela den ljusskygga industri som profiterar på ransomware, dels för att en betalning inte på något vis garanterar att man får tillbaka sin data. Att teckna en försäkring främst för att ha råd att betala lösen är därför ingen bra idé. Det är betydligt smartare att se över och höja den egna säkerheten. Skulle man ändå drabbas kan försäkringen vara ett sätt att minska kostnaden för att städa upp, fortsätter Revo Biglarian.

Av de 5 600 IT-ansvariga som medverkade i studien var 100 från Sverige. Samtliga arbetar i organisationer med mellan 100 och 5 000 användare. Undersökningen avser incidenter och händelser under 2021 och har genomförts av Vanson Bourne i januari och februari 2022. Vanson Bourne är ett oberoende företag specialiserat på marknadsundersökningar.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...