- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Svenska företag bland de mest försäkrade mot cyberbrott

Samtidigt som kostnaderna för företag som drabbas av ransomware ökat mycket kraftigt väljer många företag att teckna en försäkring mot cyberbrott. I en ny global studie som genomförts av IT-säkerhetsföretaget Sophos kommer Sverige på en delad andraplats när det gäller andelen företag som tecknat försäkring.

-

- Annons -

91 procent av de svenska företagen har någon form av försäkring mot cyberangrepp. Endast Chile har en större andel – 94 procent. Israel har den lägsta andelen försäkrade företag med 66 procent.

I studien som omfattar svar från totalt 5 600 IT-ansvariga i 31 länder framgår att nästan alla företag får ersättning från sin cyberförsäkring. Det globala genomsnittet visar att företagen i 98 procent av fallen fått någon form av ersättning från sin försäkring.

Studien visar samtidigt att nästan alla företag (97 procent) som försäkrats också gjort förändringar för att förbättra sina försäkringsvillkor. Nästan lika många (94 procent) upplever att det blivit svårare att teckna en cyberförsäkring och i 34 procent av fallen säger de medverkande företagen att det finns undantag i den egna försäkringen.

– I dag inser de flesta företag att ett cyberangrepp kan slå hårt och få svåra konsekvenser för verksamheten. Mot den bakgrunden är det rimligt att skaffa sig ett försäkringsskydd. Det mest positiva är samtidigt att försäkringsfrågan bidrar till att fler företag arbetar aktivt för att höja den egna säkerheten. Att förebygga och stoppa angreppen är fortfarande betydligt bättre än att luta sig mot en försäkring. Även om man som drabbad får ersättning täcker det sällan den totala kostnaden för angreppet, kommenterar Revo Biglarian, ansvarig för Sophos i Sverige.

I studien framgår det att allt fler företag får ersättning för att hantera följderna av ett angrepp medan allt färre får ersättning för att betala själva lösensumman. Under de två senaste åren har andelen företag som ersatts för att hantera kostnaderna som angreppet medför ökat från 67 procent till 77 procent. Andelen företag som får ersättning för lösensumman de betalat har däremot minskat från 44 procent till 40 procent.

– Rådet är fortsatt att inte betala lösen. Det är av flera skäl inte hållbart. Dels för att det göder hela den ljusskygga industri som profiterar på ransomware, dels för att en betalning inte på något vis garanterar att man får tillbaka sin data. Att teckna en försäkring främst för att ha råd att betala lösen är därför ingen bra idé. Det är betydligt smartare att se över och höja den egna säkerheten. Skulle man ändå drabbas kan försäkringen vara ett sätt att minska kostnaden för att städa upp, fortsätter Revo Biglarian.

Av de 5 600 IT-ansvariga som medverkade i studien var 100 från Sverige. Samtliga arbetar i organisationer med mellan 100 och 5 000 användare. Undersökningen avser incidenter och händelser under 2021 och har genomförts av Vanson Bourne i januari och februari 2022. Vanson Bourne är ett oberoende företag specialiserat på marknadsundersökningar.

- Annons -

FLER NYHETER

Vectra utser ny vice president för EMEA-regionen

Teppo Halonen flyttar från sin tidigare roll på Vectra som regional director för Nordeuropa, en position han har haft sedan juni 2020.– I takt...

Sverige utbildar ukrainska soldater

Initiativet att erbjuda militär grundutbildning för ukrainska medborgare kommer från Storbritannien, som har bjudit in andra länder som är medlemmar i det brittiskledda försvarssamarbetet...
- Annons -

Investeringssvindlare tar sikte på Sverige

Nu varnar cybersäkerhetsföretaget Group IB för att ett nätverkskluster med tiotusentals falska investeringssidor riktar fokus mot Europa i allmänhet och Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland,...
- Annons -

Riksrevisionen genomför granskning av mynigheternas digitala service

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för...

”Säkerhet måste finnas i vårt DNA”

Hej Magnus, du släpper snart Svart Storm, en uppföljare till teknothrillern Svart Kod - berätta! – Svart Storm tar historien vidare från Svart Kod. Vi...
- Annons -

Svenskt AI-företag får finansiering från Europeiska försvarsfonden

Den 20 juli 2021 offentliggjorde EU-kommissionen planer på att förmedla EU-finansiering om totalt nästan 1,2 miljarder euro till stöd för 61 samarbetsprojekt för försvarsforskning och -utveckling. Projekten...

Assa Abloy går in som ägare av franskt säkerhetsbolag

– Det är med glädje jag välkomnar Alcea och dess medarbetare till Assa Abloy. Förvärvet kommer att stärka vårt erbjudande inom kritisk infrastruktur och...

Utredning kring reglering och styrning av datadelning mellan offentlig förvaltning och externa aktörer

Utredaren ska utifrån analysen föreslå om och hur styrning och reglering av interoperabilitet bör och kan utvecklas. Syftet är att öka den offentliga förvaltningens...

RAPPORT: Ransomware inte längre vanligast bland cyberangrepp

Rapporten Incident Response Trends släpps kvartalsvis av Ciscos organisation för cyberhotanalys, Cisco Talos, och bygger på kartläggning av cyberattacker som observerats av företaget. Attacker...

Ny generaldirektör för Brå utsedd

– Jag är mycket glad att Mattias Larsson har tackat ja till att bli general­­direktör för Brå. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet av...

Ordningsvakter anhållna efter man dött i samband med ingripande i tunnelbanan

Mannen ska enligt uppgifter till polisen ha gått omkring på perrongen och puttat på människor under natten till söndagen, varpå ordningsvakter larmades till platsen....

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De ekonomiska och anseendemässiga konsekvenserna av att t ex drabbas av...

RAPPORT: Cyberattackerna har ökat med 32 procent på ett år

Den mest utsatta branschen under perioden var utbildnings- och forskningssektorn där verksamheter i snitt drabbades av 2300 attacker per vecka under andra kvartalet i...

Nytt ramverk för brandfarliga heta arbeten från Brandskyddsföreningen

För att bibehålla hög kvalitet i behörighetsutbildningen och i säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats har branschens aktörer gått samman och skapat...
- Annons -

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De...