- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Svenska extremistmiljöers transnationella kopplingar beskrivs i ny rapport

Den nya kunskapsöversikten Gränslös extremism – en studie om transnationella kopplingar till svenska radikala miljöer lyfter de internationella kontakternas roll inom de tre svenska extremistmiljöerna – den radikalislamistiska-, den radikalnationalistiska- och den autonoma miljön.

-

- Annons -

Studiens övergripande syfte är att belysa och beskriva de svenska extremistmiljöernas ideologiska, operationella och finansiella kopplingar till utländska statliga samt icke-statliga aktörer.

– Rapporten belyser ett tidigare outforskat område i ett svenskt sammanhang och tar ett helhetsgrepp på de svenska extremistmiljöernas transnationella kopplingar, säger docent Magnus Ranstorp, som tillsammans med Filip Ahlin, Linda Ahlerup och Magnus Normark är författare till rapporten.

Studien analyserar även hur dessa transnationella kopplingar påverkar respektive extremistmiljö samt övergripande trender och mönster inom, respektive mellan, de olika miljöerna.

- Annons -

Utifrån öppet tillgänglig empiri pekar rapporten på ett antal fall som belyser de förbindelser som finns mellan de svenska extremistmiljöerna och utländska statliga och icke-statliga aktörer.

– Vi lyfter fram ett tjugotal fall som illustrerar hur dessa kopplingar kan ta sig i uttryck, och pekar på ett antal aspekter som tidigare inte har uppmärksammats, säger Magnus Ranstorp.

De fall som beskrivs visar att de transnationella kopplingarna både är fysiska och digitala, där den digitala aspekten tycks få allt större betydelse inom samtliga tre miljöer.

– Det innebär att de transnationella nätverkens räckvidd blir större samt mer lättillgängliga, vilket skapar ytterligare möjligheter att etablera än fler kontakter. De digitala verktygen har dels en instrumentell funktion och dels en socialiserande funktion, säger Filip Ahlin, analytiker vid Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier (CATS).

Men även de fysiska internationella kopplingarna har betydelse. Olika former av fysiska interaktioner tycks fortfarande utgöra en viktig aspekt inom samtliga miljöer, men kombineras ofta med en digital dimension.

Utifrån de fall som har studerats har ett antal mönster och trender utkristalliserats inom respektive extremistmiljö. Till skillnad från de två övriga extremistmiljöerna är den radikalislamistiska miljön i grunden en transnationell miljö.

– Direktkommunikation med terrorgrupper, resande för att ansluta sig till terrorgrupper utomlands samt attentatsplanering i samverkan med utländska aktörer tycks vara mer förekommande i den här miljön jämfört med de två övriga. Det är sannolikt en följd av de existerande dominerande aktörerna inom den internationella radikalislamistiska miljön, som exempelvis IS och al-Qaida, vilka saknar motsvarighet inom de två övriga miljöerna. Därtill förefaller transnationella finansiella kopplingar vara mer förekommande inom den radikalislamistiska miljön, vilket återigen understryker miljöns internationella prägel, säger Magnus Ranstorp.

Den radikalnationalistiska miljön har en mer tydlig nationell dimension, även om de internationella kopplingarna är påtagliga. Utbytet har ökat i takt med globaliseringen, där den digitala utvecklingen har spelat en central roll.

– Detta är särskilt tydligt inom den flora av digitala gemenskaper och nätverk som finns inom ramen för den radikalnationalistiska miljön, säger Filip Ahlin.

Även inom den svenska autonoma miljön har det historiskt sett funnits flera internationella kopplingar, främst till andra europeiska likasinnade aktörer. De senaste åren har uppkomsten av nya samarbeten ökat, där det nordiska nätverket ARNA är ett av de tydligaste exemplen.

– Trots att den svenska autonoma miljön innefattar flera olika aktörer som var och en fokuserar på särskilda sakfrågor binds de ändå samman av ett övergripande ideologiskt ramverk – en trend som även återspeglas i miljöns transnationella relationer, säger Linda Ahlerup, forskningsassistent vid CATS.

- Annons -
- Annons -

Så skapar du en brandsäker arbetsmiljö

Er arbetsplats uppfyller alla lagkrav och ni har aldrig haft någon brandincident, så det borde ju inte vara någon fara. Eller? – Ofta vet man...

FLER NYHETER

Karl Emil Nikka nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2021

– Det här var fantastiskt roligt att mycket oväntat. Det är verkligen en ära att få sällas till skaran av profiler som har nominerats genom åren,...
- Annons -

Nytt nordiskt samarbete mellan Parakey och Unloc

– Efter att ha haft dialog med Unloc i flera år har vi nu konkreta förfrågningar från kunder om att använda Parakeys marknadsledande lås...
- Annons -

Företag inom bank och finans betalar högt pris vid ransomware-attacker

I den globala studien som genomförts av IT-säkerhetsföretaget Sophos framgår även att endast 25 procent av de drabbade företagen inom bank och finans betalade...
- Annons -

Amido utsett till mest innovativa proptechbolag

”Det är inte alltid lätt att påvisa en tydlig och konkret nytta när det skapas produkter med samhället som slutkund. De digitala verktygen kan...
- Annons -

Otryggheten bland myndighetsanställda ökar

Studio Akavia Möter bjöd in Försäkringskassans generaldirektör, Arbetsgivarverkets chefsjurist och Akavias rättspolitiska sakkunniga för att diskutera frågan.− Jag är bekymrad över utvecklingen därför att...
- Annons -

Würth storsatsar på släckare avsedd för bränder i litiumjonbatterier

– Det är många i dag som efterfrågar den här typen av brandsläckare, säger Rune Clasen, som ansvarar för Würts butiker i Norge.Würth levererar...

Nytt grepp för att stärka Sveriges cyberförsvar

Allt fler uppkopplade enheter och en ökad digitaliseringsgrad gör det möjligt för angripare att hacka sig in och komma över värdefull information. Enligt Cybersecurity...

Ramboll levererar säkerhetskonsulter till Sveriges kommuner

– I en värld som förändras snabbt och ibland oförutsägbart ökar behovet av resiliens, alltså att vara förberedd för olika scenarier. Det handlar om...

Arlandas Terminal 5 får effektivare säkerhetskontroll

Schneider Electric har gjort flera installationer åt Swedavia och Arlanda de senaste åren och har även mycket goda erfarenheter av att driva stora projekt...

IT-säkerhetsansvariga slarvar med patchar i kampen mot ransomware

Ransomware är en av de mest utbredda cyberattackmetoderna i dag och antalet drabbade företag blir allt fler och fler. En del av förklaringen kan...

Hon blir ÖB:s nya militärpolitiska rådgivare

Hon kommer närmast från egen verksamhet som försvarspolitisk expert, och har exempelvis modererat konferenser och varit utredare inom militärt och civilt försvar. Annika Nordgren Christensen...

IMY inleder granskning av inkassobolag

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har tagit emot information från Konsumentverket som rör ett inkassobolag som är inkassoombud för det Hongkong-registrerade bolaget Svenskt Fordonsskydd Ltd.Svenskt Fordonsskydd Ltd...

Prosero förvärvar Nordland Lås & Sikkerhet AS

– Med Nordland Lås & Sikkerhet tillförs ytterligare en lokal ledare till Proseros bolagsportfölj och vi är stolta över att kunna välkomna dem till...

Anslagen till SOS Alarm ökar

– Förtroendet för nödnumret är helt centralt i ett tryggt och säkert samhälle. Hjälpsökande ska alltid känna trygghet i att få rätt hjälp i...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...

API:er och lärdomar från Facebook-attacken 2018

Gränssnitten för applikationsprogrammering (API:er) finns bakom kulisserna i nästan allt som du som konsument...

API:er och lärdomar från Facebook-attacken 2018

Gränssnitten för applikationsprogrammering (API:er) finns bakom kulisserna i nästan allt som du som konsument...