- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

STUDIE: Sjukvården mest benägen att betala lösensumma vid ransomwareattacker

En ny global studie visar att sjukvården under 2021 varit den sektor som i störst utsträckning betalat för att försöka få tillbaka krypterad data – ofta förgäves dessutom.

-

Mer än sex av tio (61 procent) av de medverkande som drabbats av ett angrepp medger att de betalat lösen. Det är nästan en fördubbling jämfört med föregående års 34 procent. Det kan också jämföras med det globala snittet för alla branscher där 46 procent säger att de betalat lösen vid angrepp med ransomware. 

Den stora ökningen av avancerade utpressningsattacker mot sjukvården och sektorns relativt begränsade beredskap att hantera angreppen tros bidra till viljan att betala. Verksamhetens karaktär där det snabbt kan uppstå kritiska situationer antas också vara en faktor. Studien som genomförts av IT-säkerhetsföretaget Sophos visar samtidigt att sjukvården i genomsnitt betalar den lägsta lösensumman av alla sektorer, cirka två miljoner kronor jämfört med det globala genomsnittet åtta miljoner kronor.

– Förutom att det naturligtvis är oerhört skrupelfritt att ge sig på just sjukvården ska man ha klart för sig att bara ett par procent av de som betalat fått tillbaka all sin krypterade data. Genom att arbeta proaktivt med IT-säkerheten går det att undvika situationer där lösen utkrävs, kommenterar Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos. 

I andra änden av skalan återfinns lokala och regionala myndigheter där endast 32 procent uppger att de betalat lösen. Sektorn är tätt följd av tillverkande industri som fortsätter att vara relativt ovilliga att betala lösen till cyberkriminella – 33 procent av de angripna företagen säger sig ha betalat lösen vid angrepp. 

– Det finns förstås olika anledningar till att de sektorerna oftare än andra väljer att inte betala. Erfarenhet och regler om att inte betala lösensummor kan vara några. Det är i alla händelser ett mer hållbart sätt att förhålla sig till problemet. Att betala göder bara den kriminella industri som byggts kring ransomware, säger Per Söderqvist.

FLER NYHETER

”Hållbarhet är också säkerhet”

Ett exempel är den marknadsplats för klimat som nyligen lanserades; Data Collaboration for the Climate, vars syfte är att lyfta och sprida data och...

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för att förebygga och hejda den organiserade brottsligheten. Myndigheterna kunde komma...
- Annons -

Advenica förstärker säljorganisationen

I rollen som VP Sales Sweden har Rickard Nilsson börjat. Han har lång erfarenhet från kommersiella roller inom försäljning & management, främst inom automationsbranschen....
- Annons -

IMY publicerar nytt rättsligt ställningstagande

I dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen (GDPR), finns en bestämmelse som innebär att om personuppgifter behandlas för journalistiska ändamål så gäller inte de flesta bestämmelserna...

Amido tecknar avtal med Vellinge kommun

Man kommer att knyta samman alla sina passersystem till en plattform för administration. Med en integration med Vellinge kommuns AD skapas en automation för...
- Annons -

Stor oro för cyberattacker bland svenska folket

– Så många som 81 procent är nu bekymrade över cyberattacker mot det svenska samhället. Äldre och kvinnor tenderar att vara mer oroliga, berättar...

Glad midsommar!

Redaktionen vill önska alla våra läsare och samarbetspartners en härlig och glad midsommar. Vi är tillbaka efter helgen med det senaste från branschen.

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet behöver stärkas

Infosäkkollen har tagits fram i två syften. För att skapa en nationell lägesbild över det systematiska informationssäkerhetsarbetet i svensk offentlig förvaltning, samt för att...

Hallå där Lotta Eriksson, programråd för Säkerhetsgalan

–Både Företagsuniversitetet och Aktuell Säkerhet fyller 40 år i år och det gör vi med stil! Säkerhetsgalans program är i princip klart och kommer...

”Putin är inte någon geopolitisk mästare

Denna intervju är ursprungligen publicerad i Aktuell Säkerhet nr. 4 2022, som utkom den 10 juni 2022Du är expert på Ryssland och ryska brott,...

SOS Alarm genomför pilotprojekt gällande smarta brandvarnare

– 60 procent av alla bränder i Sverige sker i flerbostadshus. Genom att sända realtidsdata från brandvarnaren kan räddningstjänsten snabbt få information om branden...

Regeringen tillsätter utredning för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet

Det finns en oro att det har skett en ökning av rot- och rutarbeten som på ytan ser ut att utföras enligt gällande regelverk,...

Han blir ny ansvarig för Orange Cyberdefense affärsutveckling

Anders Stenwall kommer närmast från rollen som chef över Orange Cyberdefense globala cyber-SOC och har över 20 års erfarenhet av IT- och cybersäkerhetsbranschen från...

RAPPORT: Över en miljon svenskar tror sig varit utsatta för säkerhetshot

Enligt en ny undersökning från Samsung Electronics Nordic är 70 procent av de svenska respondenterna inte oroliga för att utsättas för angrepp via sin...
- Annons -

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för...