• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

STUDIE: Sex av tio svenska företagsledare säger att distansarbete är mer produktivt

En ny studie från Statista som genomförts på uppdrag av Okta visar att produktivitet, förväntningar och välmående är en av de främsta anledningarna till distansarbete men att teknik- och säkerhet fortsatt är en utmaning.

-

Sex av tio svenska företag uppger att anställda som arbetar på distans är mer produktiva än på kontoret. Endast 2 procent säger att de tycker att anställda är mindre produktiva på distans. Däremot säger ett av fyra att de kommer se över och utvärdera distansarbete under de kommande 12 månaderna. Medarbetarnas produktivitet och förväntningar är svenska företags främsta drivkraft för en hybridarbetsmodell. Tätt följt av kostnadsbesparingar och medarbetares välbefinnande.

Hybridarbete har blivit den dominerande normen där över fyra av tio företag i Europa förväntar sig att deras anställda ska vara på plats fysiskt, men att de också har möjlighet att arbeta på distans. Det är endast tio procent av europeiska företagsledare tillåter obegränsat distansarbete. I Sverige uppger 40 procent av företagen att de har fasta dagar och tider där anställda ska arbeta från kontoret och där hela av företagen tillåter distansarbete upp till hela tre dagar i veckan. 

– Allt fler anställda i Sverige vill arbeta på det sätt som fungerar bäst för dem, vilket har övertygat fler företag att hybrid är det nya normala. Där produktivitet och en förväntan från anställda är den starkaste drivkraften för ett fortsatt distansarbetet. Men med en fortsatt osäker marknad och ett växande cyberhot behöver fler organisationer säkerställa att de kan hanterar risk utan att det hämmar innovationskraften. Det behövs effektiva lösningar som gör att de kan anpassa sig samtidigt som de ökar motståndskraften, säger Mattias Bolander, Nordenchef på Okta.

En tredjedel av företagen i Europa uppger att cybersäkerhet är deras största utmaning när det gäller distansarbete. I Sverige är det ett av fyra företag som säger att cybersäkerhet är en av deras största utmaningar.

Nästan hälften av svenska företag använder fortfarande lösenord för att säkra arbete på distans. Andra extra säkerhetsåtgärder som används inkluderar säkerhetsfrågor, säkerhetsnycklar, hårdvara medan åtgärder som push-autentisering och biometri är mindre populära.

Men nästan 7 av 10 svenska företag möjliggör åtkomst till applikationer via Single Sign On (SSO), vilket eliminerar behovet av flera lösenord och säkrar data. Det är fler än i andra europeiska länder. Fyra femtedelar anser samtidigt att det är lätt för anställda att få åtkomst till viktiga applikationer och resurser på distans.

– Säkerhet kommer att fortsatt att vara en högsta prioritet för företag, men många förlitar sig fortfarande på lösenord. Med anställda som arbetar både från kontor och på distans, behöver fler organisationer se till att anställda ges säker åtkomst till företagets resurser. Inloggningslösningar centrerade kring identitet kan framtidssäkra skalbara och säkra hybridarbetsplatser. Med rätt identitetslösning kan organisationer ge anställda sömlös åtkomst både inom och utanför det traditionella kontoret, säger Mattias Bolander.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...