• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

STUDIE: Sex av tio svenska företagsledare säger att distansarbete är mer produktivt

En ny studie från Statista som genomförts på uppdrag av Okta visar att produktivitet, förväntningar och välmående är en av de främsta anledningarna till distansarbete men att teknik- och säkerhet fortsatt är en utmaning.

-

Sex av tio svenska företag uppger att anställda som arbetar på distans är mer produktiva än på kontoret. Endast 2 procent säger att de tycker att anställda är mindre produktiva på distans. Däremot säger ett av fyra att de kommer se över och utvärdera distansarbete under de kommande 12 månaderna. Medarbetarnas produktivitet och förväntningar är svenska företags främsta drivkraft för en hybridarbetsmodell. Tätt följt av kostnadsbesparingar och medarbetares välbefinnande.

Hybridarbete har blivit den dominerande normen där över fyra av tio företag i Europa förväntar sig att deras anställda ska vara på plats fysiskt, men att de också har möjlighet att arbeta på distans. Det är endast tio procent av europeiska företagsledare tillåter obegränsat distansarbete. I Sverige uppger 40 procent av företagen att de har fasta dagar och tider där anställda ska arbeta från kontoret och där hela av företagen tillåter distansarbete upp till hela tre dagar i veckan. 

– Allt fler anställda i Sverige vill arbeta på det sätt som fungerar bäst för dem, vilket har övertygat fler företag att hybrid är det nya normala. Där produktivitet och en förväntan från anställda är den starkaste drivkraften för ett fortsatt distansarbetet. Men med en fortsatt osäker marknad och ett växande cyberhot behöver fler organisationer säkerställa att de kan hanterar risk utan att det hämmar innovationskraften. Det behövs effektiva lösningar som gör att de kan anpassa sig samtidigt som de ökar motståndskraften, säger Mattias Bolander, Nordenchef på Okta.

En tredjedel av företagen i Europa uppger att cybersäkerhet är deras största utmaning när det gäller distansarbete. I Sverige är det ett av fyra företag som säger att cybersäkerhet är en av deras största utmaningar.

Nästan hälften av svenska företag använder fortfarande lösenord för att säkra arbete på distans. Andra extra säkerhetsåtgärder som används inkluderar säkerhetsfrågor, säkerhetsnycklar, hårdvara medan åtgärder som push-autentisering och biometri är mindre populära.

Men nästan 7 av 10 svenska företag möjliggör åtkomst till applikationer via Single Sign On (SSO), vilket eliminerar behovet av flera lösenord och säkrar data. Det är fler än i andra europeiska länder. Fyra femtedelar anser samtidigt att det är lätt för anställda att få åtkomst till viktiga applikationer och resurser på distans.

– Säkerhet kommer att fortsatt att vara en högsta prioritet för företag, men många förlitar sig fortfarande på lösenord. Med anställda som arbetar både från kontor och på distans, behöver fler organisationer se till att anställda ges säker åtkomst till företagets resurser. Inloggningslösningar centrerade kring identitet kan framtidssäkra skalbara och säkra hybridarbetsplatser. Med rätt identitetslösning kan organisationer ge anställda sömlös åtkomst både inom och utanför det traditionella kontoret, säger Mattias Bolander.

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...