• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

STUDIE: Energisektorn hårt ansatt av e-post-attacker

En internationell studie från Barracuda Networks visar att energi- och kraftföretag hör till de mest utsatta när det gäller risken att drabbas av ett e-postangrepp. Dessutom drabbas de hårt av efterföljande produktivitetsförluster.

-

Av alla undersökta branscher var energisektorn den mest påverkade av produktivitetstapp efter ett e-postangrepp. Mer än hälften (52 procent) av de tillfrågade angav det som en negativ följd av attacken – jämfört med 38 procent totalt. Produktivitetsminskningen beror sannolikt på att en stor del av medarbetarna arbetar ute på fältet och inte kan arbeta under driftstörningar.

– Energisektorn förlitar sig alltmer på digital teknik för att hantera och integrera komplexa distribuerade verksamheter och avlägsna platser, som vindkraftsparker, kraftverk och elnät. Det rör sig ofta om kritisk infrastruktur med många slutanvändare, inklusive konsumenter. Där kan en säkerhetsincident snabbt beröra många människor, skada kundrelationer och leda till negativa följder som överträdelser av regelefterlevnad och böter. Självklart skadar det även varumärket, säger Peter Graymon, ansvarig för Barracuda Networks i Norden. 

– Samtidigt rapporterar företag inom det här området lägre investeringar än genomsnittet i säkerhetsteknik, inklusive e-postautentisering, datorbaserad utbildning för säkerhetsmedvetenhet, Zero Trust Access-kontroller, URL-skydd, och dedikerat skydd mot exempelvis kontostölder och spjutfiske, fortsätter Peter Graymon.

Att många i branschen drabbas av framgångsrika e-postsäkerhetsangrepp tycks också bidra till att de drabbas av andra attacker, exempelvis ransomware. Faktum är att 85 procent av de tillfrågade inom sektorn hade drabbats av ransomware, jämfört med 75 procent totalt. Dessa företag var också de mest sannolika att drabbas av upprepade attacker. Det kan tyda på att man inte alltid lyckas neutralisera attackerna eller att säkerhetsluckor inte alltid identifieras och åtgärdas efter den första incidenten.

Energi- och allmännyttiga företag är dessutom mest benägna att falla offer för en riktad spjutfiske-attack. Nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade (73 procent) drabbades av en framgångsrik spjutfiskeattack 2022, jämfört med 50 procent totalt, vilket med stor marginal gör sektorn till den hårdast drabbade av spjutfiske.

– Inom den här sektorn utvecklas och implementeras digital teknik ofta i snabb takt för att sedan kopplas till åldrande och undermåligt säkrade system. Så det är inte förvånande att bristen på överblick, kontroll och säkerhetsautomatisering blir till betydande hinder för en bättre och mer integrerad säkerhet, avslutar Peter Graymon.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...