• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

STUDIE: 4 av 10 globala vd:ar har pausat sin digitala transformationsresa

KPMG har släppt resultatet från CEO Outlook, en global studie där 1 300 vd:ar på några av världens största företag tillfrågas om deras strategier och planer framåt. Resultatet visar att 40 procent av företagen i undersökningen uppger att de har pausat sina digitala transformationsstrategier, kopplat till den förväntade lågkonjunkturen.

-

Ulf Borgarcrantz, KPMG

CEO Outlook visar att fler än 8 av 10 av de tillfrågade räknar med en lågkonjunktur under de kommande 12 månaderna, och mer än hälften förväntar sig att den kommer att vara mild och kort. Trots det osäkra läget i världen prioriterar och fokuserar fortfarande många globala vd:ar på digital transformation, även om 40 procent av företagen redan har pausat sina digitala transformationsresor och ytterligare 37 procent planerar att vidta sådana åtgärder under de kommande 6 månaderna.

– Det som ger konkurrensfördelar, nya intäktsströmmar, nya tjänster och produkter kommer alltid att prioriteras, även i sämre ekonomiska tider. Data är utvecklingsmotorn och därför handlar affärs- och verksamhetsutveckling mycket om att utnyttja kunskapen och insikterna som data ger. Det handlar om bolagens överlevnad på lång sikt, kommenterar Ulf Borgcrantz, Partner och chief digital officer på KPMG.

– Sedan finns det digitala satsningar som kan kräva omprioriteringar beroende på hur väl genomarbetad strategin är, hur långt bort vinsterna ligger och att komplexiteten har visat sig vara större än man först kände till. Mitt råd och varma rekommendation till företagsledare inför stundande lågkonjunktur är att prioritera det strategiska digitaliseringsarbetet och att lägga solida, långsiktiga planer där strategiska investeringar i digitalisering utgör grunden, avslutar Ulf Borgcrantz.

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...