• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

StroedeRalton i stor hostingaffär med TDC

-

JOakimH
Joakim Harging, försäljningsdirektör TDC Sverige.

I en ny storaffär väljer StroedeRalton en hostinglösning från TDC. Affärsvärdet uppgår till ett antal miljoner kronor under avtalets tre år. StroedeRalton är en del av InterMail (nordisk koncern noterat på OMX i Köpenhamn). Företaget är en av pionjärerna i Norden inom fysisk- och digital kommunikation.

Verksamheten blir allt mer digitaliserad varför IT-lösningar och drift blir kontinuerligt mer affärskritiskt. Exempelvis arbetar StroedeRalton med att utveckla egna applikationer som de sedan säljer såsom tjänster till slutkunder. De arbetar även med lojalitetslösningar för olika branscher, fakturaförsändelser och direktmarknadsföringskampanjer (DM).

Sammantaget genereras extremt stor databasvolym (några av Nordens största kundklubbar hanteras av StroedeRalton), och givet detta ställs höga krav på it-driftens stabilitet, säkerhet och förmåga att kunna hantera denna stora mängd data.

Med dessa krav sökte företaget ny it-leverantör för hostinglösningen och valet föll på TDC.

– TDC kunde uppvisa en väldigt stabil och trovärdig lösning samt organisation för att ta hand om våra system dygnet runt, sju dagar i veckan. Det som gjorde stort intryck under upphandlingsprocessen är den tekniska arkitekturen, kompetensen samt samverkans och leveransmodellen. Därtill kunde de även visa stora och stabila referenser, säger Jonas Åkvist, IT-chef på StroedeRalton AB.

– Hosting är en del av TDC:s satsning inom IT-området, och samarbetet med StroedeRalton är ett, av många, exempel på företag som efterfrågar dessa tjänster. Det är också glädjande att vi ofta väljs som leverantör då extrema krav på stabilitet och säkerhet ställs – som i detta fall med gigantiska, och verksamhetskritiska, databaser. Vi ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete, och hälsar dem välkomna till TDC-familjen, säger Joakim Harging, försäljningsdirektör TDC Sverige.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...