• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Stiftelsen Tryggare Sverige firar åtta år

-

Tryggare SverigeÅr 2008 bildades den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet var att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Verksamheten bedrivs utan bakomliggande vinstintresse i form av en tankesmedja. Stiftelsen kan blicka tillbaka på åtta intensiva år där de försökt att bidra till att utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Sverige. 

Tryggare Sveriges ordförande, Karl-Åke Pettersson, skriver idag om Tryggare Sveriges arbete, läs hans sammanfattning av deras åtta år här under.

Åtta år av aktiviteter

Under de gångna åren har vi genomfört en rad aktiviteter för att bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det handlar om seminarier, föreläsningar, utbildningar, debattkvällar och studieresor för bland annat polis- och kommunanställda. Vi har även givit ut ett 30-tal rapporter och böcker, till exempel om trygghet i boende, om äldres utsatthet för brott och om situationen för barn och unga i skolan.

Vidare har vi tillsammans med mySafety utvecklat en gratisapp till brottsdrabbade med lokalt anpassad information om möjligheter till hjälp, stöd och skydd (brottsofferappen.org) samt i samarbete med Göteborgs universitet och Gårdstensbostäder AB, Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Bostads Aktiebolag samt Förvaltnings AB GöteborgsLokaler tagit fram en trygghetsvandringsapp för att effektivisera arbetet med trygghetsvandringar samt för att stärka medborgardialogen (trygghetsvandra.org). Vi har även utvecklat en nyhetstjänst för verksamma inom trygghetsområdet (nyheter.tryggaresverige.org) samt startat ett nätverk för Sveriges brottsförebyggare i syfte att sprida nya erfarenheter och forskning inom området.

Utmanar missuppfattningar

Under 2015 har vi även utvecklat en Mytbingo där vi utmanar några av de missuppfattningar, vanföreställningar och rena myter som finns i samhället när det gäller frågor som rör brott, otrygghet och brottsförebyggande arbete. Vi har även en egen podcast där vi hittills publicerat nio avsnitt med bl.a. rikspolischefen Dan Eliasson, terrorforskaren Hans Brun och

Vid sidan av olika nationella aktiviteter har vi deltagit i ett flertal internationella sammanhang, till exempel i USA, Kina, Italien och Serbien. Flera av aktiviteterna har genomförts i nära samarbete med andra organisationer (t.ex. EU, OSSE och CEPOL) där vi har haft möjlighet att beskriva situationen i Sverige inom trygghetsområdet och dela våra erfarenheter, såväl positiva som negativa.

Nätverk och hjälp till brottsdrabbade

En annan viktig del av vår verksamhet har varit att ha löpande konsultationer med brottsdrabbade och bistå dem vid kontakten med olika myndighetsföreträdare. Ett exempel på det är våra kontakter med de anhöriga till Carla Saado, som mördades i Huskvarna 2010. Efter att ingående granskat rättsväsendets agerande i samband med Carlas död upprättade vi en JO-anmälan, där vi riktar stark kritik mot hur polis och åklagare hanterat ärendet.

Stiftelsen Tryggare Sverige har också initierat ett nätverk, Plattformen Civila Sverige mot människohandel, för organisationer som arbetar med frågor som rör människohandel samt ligger bakom Nationella Brottsofferveckan som i år genomförs för fjärde gången (se program).

Många uppdragsgivare

Vidare har vi under åren arbetat med trygghet- och säkerhetsfrågor på uppdrag åt bl.a. Kulturdepartementet, Justitiedepartementet, Polismyndigheten, Försäkringskassan, SKL, SL, MTR, SvFF, SHL, JM AB, Skanska, Svenska Bostäder och en rad kommuner.

Avslutningsvis vill jag å stiftelsens vägnar rikta ett stort tack till medarbetare, styrelsen och till de aktörer i form av bland andra Svenska Bostäder, Skanska, MySafety, MTR och Grannkompaniet, som gjort det möjligt för oss att arbeta för ett tryggare Sverige.

ts-karl-ake-petterssonKarl-Åke Pettersson

Ordförande

Stiftelsen Tryggare Sverige

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

FLER NYHETER

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

REKLAMSAMARBETE

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet. I de flesta fall, och sannolikt under en lång tid...

REKLAMSAMARBETE

Svenska företag saknar grundläggande funktioner för att säkra organisationens integritet och etiska standard

Rådgivnings- och revisionsföretaget EY har kartlagt uppfattningen av integritet inom organisationer genom en undersökning med cirka 5500 respondenter i 53 länder. Resultaten presenteras i EY...

Hanna Linderstål är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Hanna Linderstål är inte bara vd och grundare av ett cyberunderrättelseföretag, utan också en karismatisk föreläsare med oändlig energi! Hon har en...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen gör insats för att stoppa välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet

– Det finns en växande problematik med oseriösa och kriminella aktörer inom hälso- och sjukvården, bland annat apoteksverksamhet. Dessa angrepp blir alltmer systematiska och...

Nio av tio svenska företag saknar tydlig plan för säkerheten i utvecklingsarbetet

Flertalet av de tillfrågade svenska företagen (64 procent) säger att beroendet av många olika verktyg för applikationssäkerheten gör det svårt att automatisera arbetet. Globalt...

Ralph Benton är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringstexten lyder:Ralph Benton har – utifrån två decenniers erfarenhet av att leda utveckling inom informations- och IT-säkerhets - en obändig och innerlig vilja...

Norrtälje Energi och Norrtälje Vatten och Avfall får sin första säkerhetschef

Ett ökat fokus på säkerhet i omvärlden påverkar även det lokala samhället. Kraven på skydd inom samhällsnyttig infrastruktur har blivit ytterst betydelsefull. För att...

Amido utser chief commercial officer

– Jag är glad över utmaningen och hoppas kunna göra gott för mitt team, Amido och bolagets långsiktiga framgång, säger Benjamin Kype. – Benjamin har...

Johan Ahlström är nominerad till Årets Säkerhetsprofil 2024

Nomineringsteten lyder:Johan Ahlström är riskingenjör i Västerås stad och engagerar sig bland annat i civilt försvar och beredskapsfrågor på ett engagerat och entusiasmerande...

Expertens råd: Tre kritiska steg för att skydda leveranskedjan

Det finns flera anledningar till att ”supply chain attacks” – angrepp riktade mot leveranskedjor - blivit en växande utmaning inom cybersäkerhet. I den globaliserade...

Så använder Ryssland religion i militära syften

Nyligen framkom att personer inom den rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige har haft kontakt med ryska säkerhets- och underrättelsetjänster, vilket lokaltidningen VLT var först att...

Michael Claesson utsedd till ny överbefälhavare

Statsminister Ulf Kristersson (M) och försvarsminister Pål Jonson (M) meddelade i fredags att generallöjtnant Michael Claesson utsetts till Försvarsmaktens nästa överbefälhavare och därmed ersätter...

Fem sätt som AI kommer att förändra cybersäkerhet och it-landskapet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Med ChatGPT trädde AI in i den allmänna medvetenheten som potentiellt ett av de...

Missuppfattning om social manipulation i cyberbrott

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Så är inte fallet....