• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Stiftelsen Tryggare Sverige firar åtta år

-

Tryggare SverigeÅr 2008 bildades den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet var att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Verksamheten bedrivs utan bakomliggande vinstintresse i form av en tankesmedja. Stiftelsen kan blicka tillbaka på åtta intensiva år där de försökt att bidra till att utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Sverige. 

Tryggare Sveriges ordförande, Karl-Åke Pettersson, skriver idag om Tryggare Sveriges arbete, läs hans sammanfattning av deras åtta år här under.

Åtta år av aktiviteter

Under de gångna åren har vi genomfört en rad aktiviteter för att bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det handlar om seminarier, föreläsningar, utbildningar, debattkvällar och studieresor för bland annat polis- och kommunanställda. Vi har även givit ut ett 30-tal rapporter och böcker, till exempel om trygghet i boende, om äldres utsatthet för brott och om situationen för barn och unga i skolan.

Vidare har vi tillsammans med mySafety utvecklat en gratisapp till brottsdrabbade med lokalt anpassad information om möjligheter till hjälp, stöd och skydd (brottsofferappen.org) samt i samarbete med Göteborgs universitet och Gårdstensbostäder AB, Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Bostads Aktiebolag samt Förvaltnings AB GöteborgsLokaler tagit fram en trygghetsvandringsapp för att effektivisera arbetet med trygghetsvandringar samt för att stärka medborgardialogen (trygghetsvandra.org). Vi har även utvecklat en nyhetstjänst för verksamma inom trygghetsområdet (nyheter.tryggaresverige.org) samt startat ett nätverk för Sveriges brottsförebyggare i syfte att sprida nya erfarenheter och forskning inom området.

Utmanar missuppfattningar

Under 2015 har vi även utvecklat en Mytbingo där vi utmanar några av de missuppfattningar, vanföreställningar och rena myter som finns i samhället när det gäller frågor som rör brott, otrygghet och brottsförebyggande arbete. Vi har även en egen podcast där vi hittills publicerat nio avsnitt med bl.a. rikspolischefen Dan Eliasson, terrorforskaren Hans Brun och

Vid sidan av olika nationella aktiviteter har vi deltagit i ett flertal internationella sammanhang, till exempel i USA, Kina, Italien och Serbien. Flera av aktiviteterna har genomförts i nära samarbete med andra organisationer (t.ex. EU, OSSE och CEPOL) där vi har haft möjlighet att beskriva situationen i Sverige inom trygghetsområdet och dela våra erfarenheter, såväl positiva som negativa.

Nätverk och hjälp till brottsdrabbade

En annan viktig del av vår verksamhet har varit att ha löpande konsultationer med brottsdrabbade och bistå dem vid kontakten med olika myndighetsföreträdare. Ett exempel på det är våra kontakter med de anhöriga till Carla Saado, som mördades i Huskvarna 2010. Efter att ingående granskat rättsväsendets agerande i samband med Carlas död upprättade vi en JO-anmälan, där vi riktar stark kritik mot hur polis och åklagare hanterat ärendet.

Stiftelsen Tryggare Sverige har också initierat ett nätverk, Plattformen Civila Sverige mot människohandel, för organisationer som arbetar med frågor som rör människohandel samt ligger bakom Nationella Brottsofferveckan som i år genomförs för fjärde gången (se program).

Många uppdragsgivare

Vidare har vi under åren arbetat med trygghet- och säkerhetsfrågor på uppdrag åt bl.a. Kulturdepartementet, Justitiedepartementet, Polismyndigheten, Försäkringskassan, SKL, SL, MTR, SvFF, SHL, JM AB, Skanska, Svenska Bostäder och en rad kommuner.

Avslutningsvis vill jag å stiftelsens vägnar rikta ett stort tack till medarbetare, styrelsen och till de aktörer i form av bland andra Svenska Bostäder, Skanska, MySafety, MTR och Grannkompaniet, som gjort det möjligt för oss att arbeta för ett tryggare Sverige.

ts-karl-ake-petterssonKarl-Åke Pettersson

Ordförande

Stiftelsen Tryggare Sverige

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

AddSecure slutför förvärvet av Clifford Group

– Detta förvärv är ett viktigt steg i vår europeiska tillväxtstrategi för att säkerställa att AddSecure är väl positionerat i viktiga IoT-vertikaler och för...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...