• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

SOS – oprecisa adresser och okynnessamtal

-

sos_art
Regeringen bör bli tydligare i sin styrning så att SOS Alarm får förutsättningar att utföra sitt uppdrag på bästa sätt menar riksrevisor Claes Norgren. Foto: Janerik Henriksson/TT

Att alarmeringstjänsten fungerar är avgörande för att den nödställde ska få hjälp snabbt, tryggt och säkert. Riksrevisionens granskning av SOS Alarm visar att det finns brister som innebär en risk för den nödställde, till exempel att det saknas adresser till uppskattningsvis 80 000 bostäder och tusentals andra typer av byggnader.

En avgörande uppgift vid en nödsituation är att lokalisera den nödställde. Det behövs då bra tekniska lösningar samt uppdaterade kartor och adressregister. Granskningen visar att 21 procent av Sveriges befolkning bor i en kommun där byggnaders lägesbestämning riskerar att vara ungefärlig, 9 procent i en kommun med otillräcklig täckning av adresser för andra byggnader än bostäder, och 1 procent i en kommun med otillräcklig täckning av adresser för bostäder. Belägenhetsadresser bestäms av kommunerna och registreras hos Lantmäteriet. Regeringen bör vidta åtgärder för att förbättra registreringen av belägenhetsadresser.

Den 1:e juni i år kommer landstingen i Uppsala och Västmanland att öppna egna larmcentraler. Tidigare erfarenheter visar att sådana situationer kan leda till att alarmeringen försenas, till exempel om SOS Alarm måste vänta på att samtal besvaras. Riksrevisionen anser därför att det är viktigt att det finns en myndighet som har tillsynsansvaret för överföringen av nödanrop. Regeringen bör även överväga om det ska finnas ett övergripande tillsynsansvar för hela alarmeringsverksamheten, inte minst för att bolaget ansvarar för en samhällsviktig infrastruktur som innebär att svara på 112 och att kontakta andra räddningsresurser.

Hanteringen av riktiga anrop försenas också av ett stort antal felaktiga eller oseriösa samtal. SOS Alarm har lagt i genomsnitt 33 dygn per år de senaste åren på att besvara så kallade okynnessamtal. Regeringen bör därför låta utreda vad som kan göras för att minimera antalet okynnessamtal.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...