• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

SOS Alarms medverkan i drönarprojekt tilldelas europeiskt 112-pris

Paraplyorganisationen för nödnumret i Europa, EENA (European Emergency Number Association), delar ut 112-priser för betydande insatser inom trygghet och säkerhet. I år tilldelas SOS Alarm pris för utvecklingen av drönare för akutmedicinska transporter.

-

– Vi är hedrade att få EENAs 112-pris för drönare inom alarmeringsverksamheten. Vår förhoppning är att fler länder ska inspireras att använda sig av tekniken för att öka tryggheten för medborgare i Europa. Drönarprojektet är ett teamarbete som givit fantastiska resultat – rent konkret har vi kunnat rädda liv tack vare snabb transport av hjärtstartare, säger Maria Khorsand, vd på SOS Alarm.

Under våren 2020 genomförde SOS Alarm, Karolinska Institutet (KI), Västra Götalandsregionen och drönarföretaget Everdrone ett pilotprojekt med drönartransporter av hjärtstartare. Resultaten av forskningsstudien som genomfördes i samband med piloten visar att tekniken fungerar väl och kan göra stor nytta vid prehospital akutsjukvård.

Drönarprojektet genomfördes i Kungälvs och Göteborgs kommuner, med uppemot 80 000 boende inom området. I 12 av 53 hjärtstoppslarm kunde drönare lyfta för att leverera hjärtstartare till platsen. Drönaren kom fram till platsen i 11 fall, och i 7 av dessa fall var drönaren framme snabbare än ambulansen. Drönarna var i mediantid 1 minut och 52 sekunder snabbare än ambulansen – tid som är helt avgörande för den som drabbas av hjärtstopp där varje minut som går utan hjärt-lungräddning eller defibrillering minskar chansen till överlevnad.

Projektet har nu utvidgats och omfattar idag kommunerna Göteborg, Kungälv, Trollhättan, Vänersborg och Östersund.

I december förra året uppmärksammades ett sjukdomsfall där en man, som drabbats av plötsligt hjärtstopp, kunde räddas till livet med hjälp av HLR och hjärtstartare. Läkaren Mustafa Ali, som var på väg till arbetet, påträffade mannen, påbörjade HLR och larmade 112. Inom tre minuter från inkommande 112-larm var drönaren på plats och kunde vinscha ner hjärtstartaren till platsen. Mustafa Ali tilldelas också ett pris för sin enastående insats. Fallet är den första kända livräddande insatsen där drönaren blev en viktig länk i den livräddande kedjan.

– SOS Alarm vill fortsätta att utveckla och implementera tekniken på fler platser i Sverige. Det finns även fler potentiella användningsområden för drönare, till exempel att kunna flyga ut läkemedel och annan utrustning snabbt och till mer otillgängliga platser, eller inom räddningstjänsten för att få en överblick av en olycka redan innan räddningstjänsten kommit till platsen, säger Maria Khorsand.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...