• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

SOC 24/7 hjälper dig att bli och fortsätta vara NIS2-kompatibel

Direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS2) är den första EU-omfattande lagstiftningen om cybersäkerhet. Men hur ska direktivet uppfyllas? Det diskuterar Jan Mickos på Nixu.

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Direktivet är en åtgärd som EU har vidtagit för att uppnå en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i alla medlemsstater för att skydda medborgare, företag och kritisk infrastruktur från cyberattacker och annan skadlig verksamhet. Den återspeglar behovet av att hantera de alltmer komplexa hoten mot cybersäkerheten i den sammankopplade ekonomin.

Börja med att förändra ditt tankesätt

För att kunna uppfylla NIS2 och dra nytta av det måste du tänka brett. Ja, cybersäkerhet handlar fortfarande om att skydda sin organisation, sina tillgångar och sitt rykte. Men det handlar också om att skydda sina partner, kunder och slutanvändare – hela leveranskedjan. Det handlar om att förändra tankesättet från reaktiv till proaktiv och från separata enheter till organisationer, system och processer som är beroende av varandra.

Och fortsätta utvärdera riskerna

Det finns ingen magisk lösning, checklista eller “quick fix” för att bli NIS2- kompatibel. Den bästa vägen framåt är att analysera sin nuvarande situation, skapa en färdplan med tydliga mål och tidsramar och sedan sätta igång. Genom att skapa en helhetsbild kan du hantera risker med en gemensam förståelse för uppgiftens syfte och omfattning. Precis som med GDPR är det viktigt att förstå riskerna, både tekniska och organisatoriska, och vidta nödvändiga åtgärder.

Vilka hot kan system, komponenter, konfigurationer och infrastruktur utsättas för? Vilka kan de potentiella konsekvenserna för affärsverksamheten bli? Vad kan gå fel? Vilka åtgärder måste du vara beredd att vidta?

Hantera säkerhetsområdet 24/7 med SOC

Att visa att du har ett ramverk för att hantera cybersäkerhetsrisker, ofta genom ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), skapar förtroende. Men du måste också kunna organisera, hantera och utveckla ditt skydd. Detta innebär att du måste hålla dig uppdaterad om hela cybersäkerhetsområdet dygnet runt. Det sträcker sig längre än den traditionella reaktiva säkerhetsverksamheten. Det är en blandning av proaktiva skyddsåtgärder, kontinuerlig övervakning och respons, och kontinuerlig hantering av säkerhetsläget – en Security Fusion.

Genom att inrätta ett center för säkerhetsinsatser (Security Operations Center, SOC) i världsklass som övervakar, förebygger, upptäcker, utreder och reagerar på cyberhot dygnet runt får du hjälp att uppfylla NIS2-kraven, vilket medför många fördelar.

En SOC hjälper dig att uppfylla NIS2-kraven genom att tillhandahålla kontinuerlig säkerhetsövervakning, hotinformation och analys, incidenthantering, rapportering om efterlevnad och tillgång till kvalificerade cybersäkerhetsexperter.

Vissa organisationer har byggt upp sin SOC över tid med hjälp av både interna och externa resurser. Men med tanke på den pågående utvecklingen av cybersäkerhetstekniken och behovet av att ständigt ta till sig nya färdigheter och verktyg, blir det alltmer komplicerat att hantera denna blandning. Att driva en SOC är en kostsam affär.

Hur kan du inrätta din NIS2-kompatibla SOC på ett kostnadseffektivt sätt? Hur kan du dra nytta av stordriftsfördelar? Hur mycket kostar det att driva en SOC dygnet runt? Baserat på Nixus erfarenheter kan en SOC som tjänst kosta så lite som 10 procent av vad en intern SOC brukar kosta. Det kan fortfarande finnas skäl att ha en intern SOC, men du bör regelbundet fundera över om dessa skäl är rimliga.

Integration är nyckeln till framtida framgång

När vi pratar om cybersäkerhet i den sammankopplade världen pratar vi om systemintegration och integration av processer och ekosystem. I en värld där alla blir mer och mer beroende av varandra kan konkurrenskraft och motståndskraft endast uppnås och upprätthållas genom att man gör sig av med punktlösningar, suboptimering och silor.

Jan Mickos, MS VP, Nixu

Hur hanterar du denna framtid? Vem leder ditt ekosystem för cybersäkerhet? Vem har helhetsbilden när det kommer till cybersäkerhet? Vad är din roll i allt detta?

NIS2-direktivet kan vara en lockande morot och en försiktig piska på vägen mot nästa nivå av cybersäkerhet.

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

AddSecure slutför förvärvet av Clifford Group

– Detta förvärv är ett viktigt steg i vår europeiska tillväxtstrategi för att säkerställa att AddSecure är väl positionerat i viktiga IoT-vertikaler och för...