• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Snart införs NIS2 – har du automatiserat din övervakningsdata?

Under de senaste åren har vi sett flera regelverk som ska bidra till ökad säkerhet och tydligare ansvarsfördelning. EU har tagit täten med införandet av GDPR och snart är det dags för cybersäkerhetsdirektivet NIS2 som ska vara infört om mindre än ett år. Nu behöver företagen agera och verkligen se till att de har den överblick och de verktyg som krävs för att ligga steget före, det skriver Ben Todd från Dynatrace.

-

NIS2 är EU:s, om inte världens, hittills mest omfattande cybersäkerhetsdirektiv. Det är en vidareutveckling av en förordning som infördes 2016 för att skärpa kraven på riskhantering och rapportering av cybersäkerhetsincidenter. För verksamheter som inte följer reglerna väntar hårda straff. NIS2 ska införas som nationell lag senast nästa höst den 17 oktober 2024.

NIS2 ska också göra att företag kan skydda sig bättre mot cyberattacker. Samtidigt är de strikta kraven avskräckande, särskilt för de branscher och företag som inte tidigare varit tvungna att följa så stränga regler.

Till exempel innebär NIS2 att man inte har mycket tid på sig att rapportera cybersäkerhetsincidenter. Företag blir skyldiga att utfärda en första varning om en cybersäkerhetsincident inom 24 timmar. Sedan måste man komma med mer detaljerad information inom 72 timmar – och där ska man också lämna en första bedömning av hur händelsen har påverkat verksamheten och sannolikheten för att det skett ett intrång. Efter en månad är det dags att lämna in en slutrapport där man förklarar vilka lärdomar man dragit.

Med den hotbild som vi lever med just nu är dessa tidsramar nästan omöjliga att hålla om säkerhetsteamen inte har rätt verktyg.

Den egna organisationen räcker inte till

När ett företag står inför nya säkerhetskrav är ofta den första reaktionen att sätta fler människor i arbete. Men även om det är viktigt att ha rätt kompetens på plats för att uppnå och leva efter reglerna är det inte en långsiktig eller hållbar lösning. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med säkerhetsspecialister. 

NIS2 kommer att förvärra den kompetensbristen ytterligare eftersom det är så många företag som berörs. De som har råd att anställa stora säkerhetsteam kommer att suga upp all tillgänglig kompetens för att hantera kraven. Övriga verksamheter har små chanser att hävda sig i den konkurrensen.

Komplexiteten i multimolnmiljöer och molnbaserade leveranser är ytterligare en utmaning för att leva upp till NIS2-kraven. De förändrar dramatiskt sättet som säkerhetsteam behöver arbeta med cybersäkerhet i framtiden.

I dag sker programvaruutveckling kontinuerligt med fler releaser och kortare testcykler för säkerhetsteamen. Därför är det sannolikt att man missar sårbarheter. Forskning har visat att endast 50 procent av CISO:er är helt säkra på att deras programvara har testats för sårbarheter innan den lanseras i produktion.

Automation kan snabbt ge en överblick

För att ha en chans att uppfylla kraven i NIS2 och skapa en hållbar sårbarhets- och incidenthantering måste man optimera och automatisera sina säkerhetsanalyser och rapporteringsprocesser. I praktiken är det omöjligt att med manuella metoder leverera den detaljnivå och noggrannhet om cybersäkerhetsincidenter som NIS2 kräver – och inom de snäva tidsramarna. Företag behöver därför ha realtidsinformation om sin säkerhetsstatus och en tydlig översikt av sin hybrid- och multimolnmiljö.

För att bedöma allvaret i och följderna av olika incidenter måste man kunna kombinera säkerhetsarbetet med övervakningsdata och automatisera sårbarhetsanalyser. Med den kunskapen kan säkerhetsansvariga se vilka åtgärder som krävs och identifiera vilka system som har påverkats under en incident. Då kan man också se hur man löser problemen och agera snabbt.

Att gå längre än bara regelefterlevnad

Företag behöver också gå längre än att uppfylla NIS2-kraven. I stället för att bara fokusera på att upptäcka och rapportera problem i produktionen bör de också förebygga dem. Exempelvis genom att tidigarelägga valda tester och processer som gör säkerheten till en naturlig del av utvecklingslivscykeln för programvara. 

Säkerhets- och utvecklingsteam kan samarbeta för att i ett tidigt skede se till att programvaran inte går vidare om inte båda teamen är övertygade om att den är säker. Automatiserade kvalitets- och säkerhetsfunktioner är ett bra sätt att ta bort den manuella arbetsinsatsen som vanligtvis krävs i den processen. Genom att kombinera det med övervakningsdata kan sårbarheter och fel upptäckas automatiskt. Det ger utvecklarna en chans att lösa dem innan koden flyttas till nästa leveranssteg.

Ben Todd, RVP Security Solutions, EMEA, Dynatrace

Hösten 2024 och NIS2 är snart här och räkna med att myndigheterna kommer att fortsätta skärpa säkerhetskraven. Företagen har inte råd att vara långsamma. Redan nu är det hög tid att börja agera och se till att man har en bra överblick och rätt verktyg för att ligga steget före det nya regelverket. 

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i branschen kan jag konstatera att de flesta sakkunniga är överens...

REKLAMSAMARBETE

Kvantdatorsäker kryptering i framtidens försvar 

Det svenska samhället är en del av den digitaliserade världen, vilket för med sig effektivitet och frihet för både myndigheter och invånare. Tyvärr innebär...

Regeringen har utsett biträdande rikspolischef

Den 16 november 2023 utsåg regeringen Petra Lundh till ny rikspolischef med tillträde den 1 december 2023. Polismyndigheten är en stor och komplex organisation...

REKLAMSAMARBETE

Resiliens som drivkraft: Vårt uppdrag är att stärka samhället

Linnéa Holm, expert inom Cyber och digital risk på Advisense, har specialiserat sig på frågor om resiliens och organisationers förmåga att stå emot hot...

Före detta generaldirektör för Kustbevakningen ansluter till privat säkerhetsbolag

Nytillskotten syftar till att ytterligare förstärka med viktiga kunskapsresurser och utökad analysförmåga kring det försämrade säkerhetsläget såväl som förmåga att blicka framåt och ta...

Nätverk mot allvarlig brottslighet

Dagens samhälle präglas av många olika typer av allvarliga hot som i förlängningen kan påverka alla medborgare. Mot denna bakgrund startade EU-projektet EXERTER 2018.I...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Sverige, ett av hacktivismens huvudmål under 2023

Hacktivism är en form av dataintrång, med målet att främja politisk eller social aktivism genom spionage, sabotage, desinformation eller utpressning. Den mest drabbade regionen...

Vården mest utsatta branschen för cyberattacker i Sverige – säkerhetsåtgärder krävs

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vården har varit en av de mest utsatta branscherna för cyberattacker i Sverige under...

Nytt center mot arbetslivskriminalitet har öppnat i Stockholm

– Centren är nav för myndigheternas gemensamma arbete mot arbetslivskriminalitet. Vi samarbetar i planering, genomförande och uppföljning av gemensamma kontroller och utifrån gällande sekretessregler...

Hemlig dataavläsning ovärderligt verktyg för åklagare

– Hemlig dataavläsning är ett bra verktyg för att komma in i telefoner i ett tidigt skede i utredningar som bland annat rör gängkriminalitet,...

Årets Wallenberg Academy Fellow forskar om arbetet för kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer

Julia Zulver är verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien. Som Wallenberg Academy Fellow får hon forskningsfinansiering för fem år...

Prosero förvärvar finska JM Lukko 

JM Lukko erbjuder skräddarsydda system inom lås- och passersystem, dörrautomatik, larm- och övervakningssystem, brandskydd samt elinstallationer.  JM Lukkos 10 anställda utgår från de två kontoren...

AI gör desinformation mer trovärdig

Under årets tre första kvartal har Check Point Softwares forskningsorganisation CPR sett att 1 av 34 företag globalt har blivit utsatt för en ransomware attack, det...

Storegate lanserar ID-kontroll på distans

– Med Storegate ID-kontroll vill vi ge samma möjligheter för mindre företag att bygga trygga relationer till kunder och anställda som stora bolag kan....

Ny metod ska släcka batteribränder till sjöss

I dag har det dykt upp en helt ny brandrisk till sjöss, genom de nya laddbara batterierna, som fortfarande är ett delvis outforskat område,...

Trend Micro lanserar AI-driven cybersäkerhetsassistent

– Många säkerhetsteam har problem med den enorma mängd komplex information och data de möts av. Vårt svar på detta är Trend Companion som...