• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Småföretag blir säkra tillsammans

Kidnappningsprogram eller ransomware har blivit en av de vanligaste attackmetoderna för cyberattacker. Vissa ställer sig frågan vad som har drivit på utvecklingen så snabbt, och det korta svaret är möjligheten att tjäna stora summor pengar, vilket lockar många lycksökare. Detta har i sin tur lett till bättre organisering och idag kan vissa hackergrupper nästan liknas vid företag, det skriver Scott Gower, nordisk säljchef på Datto.

-

Cyberattacker med ransomware har bokstavligen exploderat och USA:s motsvarighet till Ekobrottsmyndigheten, FinCEN, har varnat för att transaktionsvärdet relaterat till kidnappningsprogram under 2021 kan ha varit högre än de tio senaste åren tillsammans.

Vår senaste rapport om ransomware visar att den genomsnittliga kostnaden för driftstopp var hela 94 procent högre under 2019 jämfört med 2020. Därefter har varningsrapporterna fortsatt dugga tätt och ransomware-attackerna har ökat under året.  

I takt med att hoten från kidnappningsprogram ökar och de cyberkriminella tjänar mer pengar, blir det också vanligare att drabbade av ransomware behandlas som ”kunder” då de erbjuds olika alternativ på upplägg och betalning. Hackargrupperna har också vad som kan liknas vid en kundtjänst som försöker hantera kidnappningssituationer så stor framgångsrikt som möjligt. Kunden, eller ja offret, kan vända sig till kundtjänsten för frågor kring upplägg och betalning för att det ska gå smidigt till. Faktum är att kidnappningsprogram ibland också handlar om rena insiderbrott och där har ”kundrelationen” och förhandlingen ännu större betydelse för att tillgodose båda parters intressen.

”Det faktum att företag betalar lösensumman behöver inte heller betyda att organisationen är helt fri från hotet”

Det är tydligt att ransomware börjar bli ett väloljat maskineri, och utvecklingen kommer tyvärr fortsätta så länge hackarna tjänar pengar och flyttar fram sina positioner. Frågan många ställer sig är vad som skulle hända om just ens egen verksamhet blir drabbad och hamnar i händerna hos en hackargrupp. Det korta svaret är att bara du vet, men att det finns hjälp att få. Trots att den gängse rekommendationen från svenska MSB, andra myndigheter och leverantörer av IT-funktionstjänster är att inte betala lösensummor, så gör fortfarande tillräckligt många företag det, eftersom de är rädda för vad som händer om de inte betalar.

Kostnaderna för ett driftstopp är ofta högre än själva lösensumman och då väljer många att betala för att snabbt lösa problemet. Men då är företaget också med och göder den brottsliga verksamheten. Det faktum att företag betalar lösensumman behöver inte heller betyda att organisationen är helt fri från hotet, eftersom vissa hackargrupper använder metoder med dubbelutpressning där all data inte återfås vid en första betalning. Och på så vis kan de fortsätta utpressa sina offer.

Scott Gower, nordisk säljchef på Datto

Många små- och medelstora företag saknar tyvärr ofta kunskapen och skydden för denna typ av sofistikerade cyberhot, vilket gör dem till tacksamma måltavlor för cyberkriminella. Genom att vända sig till en Managed Service Provider (MSP) kan ett litet eller medelstort företag få samma expertis som ett stort företags IT-avdelning har, utan att de själva behöver anställa egna IT-säkerhetsexperter. På så sätt kan flera små- och medelstora företag ”gå ihop” via en MSP och få en säkerhetsstrategi med säkerhetskopiering så att viktiga data snabbt kan återställas vid en attack för att minska kostnaderna för driftstopp. Samarbetet mellan företag är en viktig styrka som tryggar det svenska näringslivet.  

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...