• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Evenemang
  • Nyhetsbrev

SIS satsar på säker konferens

-

business woman giving presentationDen 26 maj är det åter dags för årets upplaga av SIS konferens Rätt Säkerhet. Under konferensen tas de senaste frågorna inom informationssäkerhetsområdet upp och det presenteras av talare från framstående företag inom området. På hemsidan skriver SIS att man fyller på med nya talare hela tiden.

Dagen är uppbyggd för att ge deltagarna ny kunskap, nya erfarenheter och många praktiska tips. Man har även sett till att deltagarna får möjlighet att nätverka med kollegor från branschen och få erfarenhetsutbyte.

Delar från programmet:

Molnet eller outsourcing?

Vad är egentligen skillnaden mellan molntjänster och outsourcade tjänster och hur påverkar de oss som arbetar inom informationssäkerhet? Lars Söderlund, deltagare i Informationssäkerhet, SIS TK 318, expert inom information security management, Uppsec AB och Jan Branzell, deltagare i Informationssäkerhet, SIS TK 318, vd, Veriscan Security AB.

Införa LIS enligt 27001

– erfarenheter och tips. Ta del av erfarenheter kring införandet när det gäller tidsåtgång och resurser. Lars Granström, teknikchef, Datacenter. 

Moln eller dimma – hur har det gått?

Hur har säkerhetsarbetet hanterats nu när många företag och offentliga verksamheter tagit klivet ut i molnet? Ulf Berglund, President Swedish Chapter, Cloud Security Alliance. 

Informationssäkerhet – hur kan det gå så snett? 


I huvudet på en revisor. Per Sundqvist, Program Manager Informationssäkerhet och Lead auditor, Intertek.

Underhåll och kontinuerlig förbättring av certifierat LIS.

Omcertifiering mot den nya versionen av ISO 27001, outsourcing av drift med mera. Anders Carlstedt. Founder & CEO, PECB Cert, Parabellum CyberSecurity Group. 

Att göra det omöjliga möjligt.

Om ledarskap i extremt svåra situationer. Robert Karjel var posterad vid den somaliska kusten. Han hade fått i uppdrag av FN och EU att leda sin helikopterdivision i arbetet med att bekämpa pirater. Robert Karjel, överstelöjtnant.

Läs mer:

REKLAMSAMARBETE

SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu personalsäkerhetsföretaget SRI säkerhets-Sverige på en egen Summit –...

FLER NYHETER

Ny version av ”Den blomstertid nu kommer” varnar för digitala faror

Sommarperioden innebär tyvärr en kraftigt ökad risk för bedrägerier, nätfiske och bluffakturor. Brottslingar utnyttjar olika former av social manipulation och tekniska lösningar för att...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

STUDIE: Svårt för myndigheter att använda AI på ett lagligt sätt

I Sverige har debatten kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet i offentlig sektor varit omfattande. Den svenska sekretesslagstiftningen har nyligen ändrats för...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen ger tummen upp för kritiserade Chat Control 2.0

Samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Sverigedemokraterna gav under tisdagen stöd åt lagförslaget som nu kommer att beredas på EU-nivå.Kritiker menar att förslaget går alldeles...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har en global teknisk revolution lett till genomgripande förändringar i de...

REKLAMSAMARBETE

Civila innovationer ska stärka Sveriges försvarsförmåga

Inom den civila sektorn drivs utveckling av banbrytande teknik inom områden som exempelvis AI, kvantteknik och autonoma system. Genom ett program för civil-militär innovation...

Okta anställer ledare för Norden och Baltikum

Dan Öhlander ansluter sig till Okta från Snowflake, där han ansvarade för företagets verksamhet i Norden och Baltikum. Hans erfarenhet av försäljning och ledarskap...

Chefer och skyddsombud har arbetsmiljökoll

Chefer och skyddsombud inom den privata sektorn tycker att det bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats, och anser att de har goda kunskaper...

Granskning av hur polisen hanterar uppgifter om barn färdig

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15...

Digitala driftavbrott kostar flera hundra miljarder dollar per år

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk har presenterat rapporten The Hidden Costs of Downtime, som belyser de direkta och dolda kostnaderna för oplanerade driftavbrott. Enligt undersökningen beräknas den...

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för...

”Den största säkerhetsutmaningen är flowet av människor”

I början av juli går den 52 Rosildefestivalen av stapeln. På ett enormt fält, i utkanten av den danska staden Roskilde, samlas omkring 130 000...

Seriline i samarbete med Zwipe – ska distribuera biometriska åtkomstkort i Norden

– Att utveckla lösningar för framtiden är avgörande för oss. Vi är glada över att samarbeta med Zwipe eftersom biometriska åtkomstkontrollsystem formar framtidens företagssäkerhet...

De kan bli Årets Säkerhetsprofil 2024

Årets Säkerhetsprofil är en av branschens mest ansedda utmärkelser och ges till någon som brinner för säkerhetsfrågor och som verkar inom branschen. Priset har...

IMY vill tillsätta utredning kring bakgrundskontroller

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som...

It-säkerhet är också styrelsens ansvar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.De senaste åren har...