• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Securitas nyårslöfte: ökat jämställdhets- och mångfaldsarbete

-

I samband med att det slog om till 2017 kom Securitas i Sverige med ett nyårslöfte. På sin hemsida skriver vd Joachim Källsholm att företaget lovar att de aktivt ska arbeta med att bryta strukturer som hindrar dem i deras förändringsarbete genom att främja mångfalden inom ledande positioner.

Joachim Källsholm fortsätter sedan:

”Säkerhetsbranschen har inte arbetat aktivt när det gäller jämställdhet på ledande positioner tidigare. Orsakerna till detta är många och bottnar till stor del i branschens historia. Det är dock en bransch som står inför stora utmaningar i framtiden och som kommer att spela en allt större roll i samhället.

Joachim Källsholm, vd Securitas Sverige.

Securitas är fast beslutna att möta dessa utmaningar och fortsätta leda branschens utveckling. Vi har tagit fram en strategisk plan som sträcker sig fram till 2020 som ska säkerställa att vi påbörjar nödvändiga förändringsprocesser för att stå väl positionerande inför framtiden. Planen är bland annat resultatet av en ärlig självrannsakan och en inventering av våra styrkor och svagheter.

Det är min fasta övertygelse att vi för att komma framåt i vårt utvecklingsarbete behöver en större mångfald på alla nivåer inom företaget. För att åstadkomma det initieras nu ett arbete med att undanröja både strukturella och kulturella hinder för bland annat kvinnor att nå ledande positioner. Ett av våra verktyg för att mäta det här arbetet är en konkret målsättning om att minst 30 % av de ledande positionerna i företaget innehas av kvinnor.

Vi ska vara ett företag som speglar det samhälle vi verkar i och som ger alla människor förutsättningar och utrymme att växa. Vi kommer att intensifiera vårt arbete med att säkerställa att Securitas är en arbetsgivare som främjar mångfald och som aktivt motarbetar fördomar och intolerans. Det är avgörande för att Securitas ska fortsätta att utvecklas som företag, och även i framtiden locka talanger och ledare från alla delar av samhället.

Securitas tar nu viktiga steg framåt och det är min förhoppning är att mina kollegor, både inom och utanför Securitas, ser både vikten och nyttan av det här arbetet så att vi tillsammans bidrar till större mångfald och jämställdhet.”

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...