• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Sector Alarm förvärvar G4S Sverige

-

ThomasLundon_G4S
Thomas Lundin, vd för G4S Sverige.

I juli meddelade Sector Alarm att de förvärvar G4S Sverige. Den Nordiska säkerhetskoncernen Sector Alarm har fram till nu varit totalleverantör av tjänster inom trygghet och säkerhet för privata hem. Sector Alarm breddar nu verksamheten genom köpet av G4S svenska verksamhet. Sector Alarm blir en komplett leverantör av säkerhetslösningar för näringsliv, privatpersoner och offentlig förvaltning.

G4S är rikstäckande och har kontor över hela landet. I Sverige är G4S det näst största säkerhetsföretaget med drygt 3 350 medarbetare och en omsättning uppgående till 1,3 miljarder. G4S erbjudande omfattar tjänster för att minimera risker och öka säkerheten för kunder inom näringsliv, offentlig sektor och privatpersoner.

– Genom köpet av G4S Sverige visar Sector Alarm sin vilja att ta en aktiv del i konsolideringen av säkerhetsbranschen i Norden. Samtidigt kan vi dra nytta av båda företagens starka sidor för att växla ut synergieffekter, säger Jørgen Dahl, koncernchef för Sector Alarm.

Sector Alarm har som tillväxtstrategi att växa både organiskt och genom företagsförvärv. De senaste två åren har Sector Alarm förvärvat sex företag. Sector Alarm har som ambition att expandera och ta marknadsandelar inom alla marknadssegment på de marknader som de verkar.

– G4S är idag Sveriges ledande totalleverantör av säkerhetslösningar. Genom att bli en del av Sector Alarm skapas spännande möjligheter för båda bolagen att växa, säger Thomas Lundin, vd för G4S i Sverige.

Lundin kvar året ut

Sector Alarm och G4S Sverige fortsätter att verka på den svenska marknaden som egna bolag och varumärken. Båda bolagen är efter förvärvet helägda dotterbolag till Sector Alarm Group med huvudkontor i Oslo. Sector Alarm har rätt att använda namnet G4S under en övergångstid.

– Sector Alarm vill att den nuvarande ledningsgruppen för G4S i Sverige ska leda bolaget vidare. Det är viktigt för en fortsatt god kvalitet i våra leveranser och att våra kunder ska få minst lika bra service som de har vant sig vid, säger Jørgen Dahl, koncernchef.

Thomas Lundin som är vd för G4S i Sverige kvarstår som vd året ut. Därefter är intentionen att Thomas Lundin ska ingå i styrelsen/advisory board för G4S Sverige och bidra till kontinuiteten i bolaget. Sector Alarm påbörjar omedelbart processen att rekrytera en ny vd till G4S Sverige.

Förvärvet av G4S kommer formellt att genomföras efter godkännande av Konkurrensverket.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...