• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Se cybersäkerhet som en del av riskhanteringen – ett självklart ansvar för ledningen

I spåren av kriget i Ukraina har cyberattackerna blivit fler och vi ställs även inför andra slags omvärldsrisker. Att ta ett samlat grepp mot alla typer av hot mot verksamheten har aldrig varit viktigare. Det gäller att behandla cybersäkerhet som en del av organisationens övergripande riskhantering, skriver Peter Hellström på cybersäkerhetsföretaget Nixu.

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

För att kunna bedöma olika organisationers nuläge och ta del av deras planer kring säkerheten genomförde vi nyligen Nixu Cyber Security Index 2022, en undersökning bland beslutsfattare inom cybersäkerhet i norra Europa. 

I svaren finns många positiva signaler. Undersökningen visar att säkerheten i IT-infrastrukturen generellt ligger på en hög nivå. Detta är knappast förvånande eftersom det finns en stark tradition av att investera i teknisk säkerhet för att förebygga intrång, bland annat åtkomstkontroll, brandväggar, och antivirus.

Men vi möter också organisationer som ser alltför optimistiskt på sig själva. Många av de brister vi ser i undersökningen – och som jag känner igen från samtal med våra kunder – handlar om att de satsningar som görs inte leder till de mest angelägna eller ”lönsamma” säkerhetsåtgärderna. Och det beror i sin tur på dålig samordning, där ansvar och beslut inte ligger på samma bord.

Investeringar styrs fel

En fjärdedel av de svarande (26 procent) anser att investeringarna i cybersäkerhet som gjorts i deras organisationer inte har riktats så effektivt som skulle ha varit möjligt. Det visar på faran i att lägga stora pengar på att förstärka säkerheten om inte investeringarna styrs aktivt mot de allvarligaste hoten för verksamheten. Om det saknas en god beslutsgrund går det antingen ut över säkerheten eller ekonomin.

Ansvarsfördelningen inom organisationen har betydelse för att fatta kloka beslut om cybersäkerhet. Det är oftast finanschefen som äger affärsriskerna, medan det är IT-funktionen som handlar upp infrastrukturen med dess säkerhetslösningar. En sådan ordning behöver inte leda till problem, men risken finns att upphandlingar inom cybersäkerhet hamnar vid sidan av den riskhantering som gäller för verksamheten som helhet, där ledningen och styrelsen har ett självklart ansvar. 

Vi ser att säkerheten hanteras mer som en teknisk och operativ fråga än som en naturlig del i organisationens riskhantering. Men det är ett faktum att cybersäkerhet har en direkt koppling till verksamhets- och affärsrisker, något som i andra sammanhang behandlas av ledningen.

Dessa frågor får bättre synlighet där det finns rutiner för styrning av informationssäkerheten kopplade till verksamhetens risker. Då möjliggörs en kontinuerlig riskhantering som omfattar hela organisationen, med väl avvägda beslut om vilka lösningar för cybersäkerhet som köps in, baserat på aktuell hotbild och de egna sårbarheterna.

Riskhantering blir viktigare

Inom varje organisation borde riskhantering lägga grunden för cybersäkerheten, men enligt vår undersökning finns det fortfarande åtskilligt att göra i det här området: över en tredjedel av de svarande (38 procent) bedömer att riskhanteringen i deras organisation inte håller en god nivå.

Att betydelsen av riskhantering växer handlar inte bara om att cyberhoten tas på större allvar. Till följd av pandemin och kriget i Ukraina ställs många verksamheter inför flera nya eller mer konkreta risker. Hit hör bland annat störningar i leveranskedjan och exponentiellt stigande energikostnader. 

Peter Hellström, chef för advisory på Nixu

Ett par positiva observationer är dock att hela 84 procent i undersökningen uppger att cybersäkerhet redan är en fråga som ligger på den högsta ledningens bord, liksom att styrelserna i 75 procent av organisationerna regelbundet informeras om cybersäkerhet. 

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...