- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Säpo: Sveriges säkerhet utmanas – förhöjd hotbild består

Sveriges säkerhet utmanas från flera håll. Hotet från både främmande makt och våldsbejakande extremism har breddats och förändras i snabb takt, vilket ger en komplex hotbild. Det framgår av lägesbilden i årsboken Säkerhetspolisen 2021.

-

- Annons -
Charlotte von Essen, chef för Säkerhetspolisen

Den komplexa hotbilden visar sig genom ständiga aktiviteter och angrepp, såväl lagliga som olagliga, mot enskilda och mot samhället. Det handlar om hotaktörer som är beredda att gå långt för att nå sina mål.

– Sverige är satt under tryck. Säkerhetspolisen ser hur andra länder agerar allt mer aggressivt och försöker skaffa sig fördelar för att stärka sin ställning. Det påverkar Sveriges ekonomi, politiska beslutsfattande, demokratiska fri- och rättigheter och territoriella suveränitet, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

I Säkerhetspolisen 2021 ges en nulägesbild av hotet mot Sverige. Säkerhetspolisen konstaterar att den förhöjda hotbild från främmande makt som funnits sedan flera år, består. Samtidigt finns både ett attentatshot och ett hot mot vår demokrati från våldsbejakande extremister. Säkerhetspolisen ser också att extremismen växer i bred bemärkelse. Nya aktörer syns ständigt i Säkerhetspolisens informationsflöde.

– Digitala plattformar underlättar för minderåriga att delta i våldsbejakande extremism. Allt fler unga attraheras av framför allt den nätbaserade högerextremismen. Säkerhetspolisen bedömer att antalet minderåriga som både har avsikt och förmåga att delta i terrorrelaterad brottslighet ökar, säger Charlotte von Essen.

Cyberangrepp pågår ständigt mot svenska verksamheter och är ett allvarligt hot mot Sverige. De används till exempel för att stjäla information, bedriva påverkanskampanjer och för att förbereda eller genomföra förstörande angrepp.

Situationen som råder efter Rysslands invasion av Ukraina innebär att det säkerhetspolitiska läget i Europa allvarligt försämrats. Det kommer att påverka Sveriges säkerhet i flera år framåt och ökar betydelsen av ett fungerande totalförsvar.

– I det allvarliga säkerhetspolitiska läge vi befinner oss ökar behovet av information hos främmande makt och därmed behovet av underrättelseinhämtning. Det finns också en ökad risk för cyberangrepp. Säkerhetspolisen har därför intensifierat arbetet för att minska handlingsutrymmet för främmande makt och för att stärka motståndskraften hos skyddsvärd verksamhet. Det ska vara svårt att vara spion i Sverige, säger Charlotte von Essen.

Den förändrade hotbilden riktar sig mot fundamenten i samhället och detta behöver beaktas när Sverige ska bygga ett hållbart totalförsvar. Ett fungerande säkerhetsskydd lägger grunden för totalförsvaret.

– Säkerhet är något som byggs tillsammans med andra. För att minska säkerhetshotet från främmande makt och våldsbejakande extremism måste hela samhället, inom alla berörda politikområden, vara med och bidra. Myndigheter, näringsliv och samhället i stort behöver arbeta tillsammans för att öka motståndskraften, säger Charlotte von Essen.

- Annons -

FLER NYHETER

Investeringssvindlare tar sikte på Sverige

Nu varnar cybersäkerhetsföretaget Group IB för att ett nätverkskluster med tiotusentals falska investeringssidor riktar fokus mot Europa i allmänhet och Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland,...

Riksrevisionen genomför granskning av mynigheternas digitala service

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för...
- Annons -

”Säkerhet måste finnas i vårt DNA”

Hej Magnus, du släpper snart Svart Storm, en uppföljare till teknothrillern Svart Kod - berätta! – Svart Storm tar historien vidare från Svart Kod. Vi...
- Annons -

Svenskt AI-företag får finansiering från Europeiska försvarsfonden

Den 20 juli 2021 offentliggjorde EU-kommissionen planer på att förmedla EU-finansiering om totalt nästan 1,2 miljarder euro till stöd för 61 samarbetsprojekt för försvarsforskning och -utveckling. Projekten...

Assa Abloy går in som ägare av franskt säkerhetsbolag

– Det är med glädje jag välkomnar Alcea och dess medarbetare till Assa Abloy. Förvärvet kommer att stärka vårt erbjudande inom kritisk infrastruktur och...
- Annons -

Utredning kring reglering och styrning av datadelning mellan offentlig förvaltning och externa aktörer

Utredaren ska utifrån analysen föreslå om och hur styrning och reglering av interoperabilitet bör och kan utvecklas. Syftet är att öka den offentliga förvaltningens...

RAPPORT: Ransomware inte längre vanligast bland cyberangrepp

Rapporten Incident Response Trends släpps kvartalsvis av Ciscos organisation för cyberhotanalys, Cisco Talos, och bygger på kartläggning av cyberattacker som observerats av företaget. Attacker...

Ny generaldirektör för Brå utsedd

– Jag är mycket glad att Mattias Larsson har tackat ja till att bli general­­direktör för Brå. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet av...

Ordningsvakter anhållna efter man dött i samband med ingripande i tunnelbanan

Mannen ska enligt uppgifter till polisen ha gått omkring på perrongen och puttat på människor under natten till söndagen, varpå ordningsvakter larmades till platsen....

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De ekonomiska och anseendemässiga konsekvenserna av att t ex drabbas av...

RAPPORT: Cyberattackerna har ökat med 32 procent på ett år

Den mest utsatta branschen under perioden var utbildnings- och forskningssektorn där verksamheter i snitt drabbades av 2300 attacker per vecka under andra kvartalet i...

Nytt ramverk för brandfarliga heta arbeten från Brandskyddsföreningen

För att bibehålla hög kvalitet i behörighetsutbildningen och i säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats har branschens aktörer gått samman och skapat...

RAPPORT: Cyberkriminella övergår till att sprida virus via container-format

Sådana filtyper, som ISO, IMG och RAR, har möjlighet att kringgå Microsofts skydd mot makroblockering, samt underlätta distributionen av körbara filer som kan leda...

Zoom stärker säkerheten

Zoom skriver i ett pressmeddelande att företaget inför end-to-end-kryptering i sina Zoom Phone- och Breakout Room-funktioner. Detta för att stärka användarnas säkerhet när de deltar...
- Annons -

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De...