• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Säpo: Sveriges säkerhet utmanas – förhöjd hotbild består

Sveriges säkerhet utmanas från flera håll. Hotet från både främmande makt och våldsbejakande extremism har breddats och förändras i snabb takt, vilket ger en komplex hotbild. Det framgår av lägesbilden i årsboken Säkerhetspolisen 2021.

-

Charlotte von Essen, chef för Säkerhetspolisen

Den komplexa hotbilden visar sig genom ständiga aktiviteter och angrepp, såväl lagliga som olagliga, mot enskilda och mot samhället. Det handlar om hotaktörer som är beredda att gå långt för att nå sina mål.

– Sverige är satt under tryck. Säkerhetspolisen ser hur andra länder agerar allt mer aggressivt och försöker skaffa sig fördelar för att stärka sin ställning. Det påverkar Sveriges ekonomi, politiska beslutsfattande, demokratiska fri- och rättigheter och territoriella suveränitet, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

I Säkerhetspolisen 2021 ges en nulägesbild av hotet mot Sverige. Säkerhetspolisen konstaterar att den förhöjda hotbild från främmande makt som funnits sedan flera år, består. Samtidigt finns både ett attentatshot och ett hot mot vår demokrati från våldsbejakande extremister. Säkerhetspolisen ser också att extremismen växer i bred bemärkelse. Nya aktörer syns ständigt i Säkerhetspolisens informationsflöde.

– Digitala plattformar underlättar för minderåriga att delta i våldsbejakande extremism. Allt fler unga attraheras av framför allt den nätbaserade högerextremismen. Säkerhetspolisen bedömer att antalet minderåriga som både har avsikt och förmåga att delta i terrorrelaterad brottslighet ökar, säger Charlotte von Essen.

Cyberangrepp pågår ständigt mot svenska verksamheter och är ett allvarligt hot mot Sverige. De används till exempel för att stjäla information, bedriva påverkanskampanjer och för att förbereda eller genomföra förstörande angrepp.

Situationen som råder efter Rysslands invasion av Ukraina innebär att det säkerhetspolitiska läget i Europa allvarligt försämrats. Det kommer att påverka Sveriges säkerhet i flera år framåt och ökar betydelsen av ett fungerande totalförsvar.

– I det allvarliga säkerhetspolitiska läge vi befinner oss ökar behovet av information hos främmande makt och därmed behovet av underrättelseinhämtning. Det finns också en ökad risk för cyberangrepp. Säkerhetspolisen har därför intensifierat arbetet för att minska handlingsutrymmet för främmande makt och för att stärka motståndskraften hos skyddsvärd verksamhet. Det ska vara svårt att vara spion i Sverige, säger Charlotte von Essen.

Den förändrade hotbilden riktar sig mot fundamenten i samhället och detta behöver beaktas när Sverige ska bygga ett hållbart totalförsvar. Ett fungerande säkerhetsskydd lägger grunden för totalförsvaret.

– Säkerhet är något som byggs tillsammans med andra. För att minska säkerhetshotet från främmande makt och våldsbejakande extremism måste hela samhället, inom alla berörda politikområden, vara med och bidra. Myndigheter, näringsliv och samhället i stort behöver arbeta tillsammans för att öka motståndskraften, säger Charlotte von Essen.

REKLAMSAMARBETE

The Clean Feed – en podcast om hur vi gör Internet lite säkrare 

Besedo är ett svenskgrundat kunskapsföretag, inriktat på att öka kvalitet, kundnytta och värde för företag som har användargenererat innehåll på webben. Bland kunderna i...

FLER NYHETER

Kombinationen av AI och ransomware måste möta motstånd

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I dagsläget skapar inte AI främst nya cyberhot utan förstärker redan befintliga hot. Tekniken...

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

Datamulor kan frakta information åt Försvars­makten

Ny teknik gör att det går att använda allt fler informationskällor inom militär ledning, och mängden information som kan hämtas in ökar rekordsnabbt. Samtidigt...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Kaspersky Lab stänger ner sin verksamhet i USA

Handelskammaren menar att det föreligger en nationell säkerhetsrisk i att Ryssland ska kunna använda Kasperskys mjukvara för att spionera. Detta efter att de genomfört...

Utredning kring en förbättrad process för säkerhetsprövningar får tilläggsdirektiv

En särskild utredare har fått i uppdrag att bland annat överväga vilka krav som ska ställas på ett underlag vid en säkerhetsprövning, bedöma om...

REKLAMSAMARBETE

Ny hotaktör med fokus på ryska mål observerad – sprider sig nu till andra delar av världen

Kaspersky Lab skriver i sin rapport att gruppen använder sig av ett sofistikerat cyberspionageverktyg som används för övervakning, datainsamling och exfiltrering via Microsoft Graph,...

Granskning: Snowflake-attacken exempel på oroande trend inom cyberhot

Ett stort antal cyberattacker och dataintrång har präglat nyhetsflödet under 2024 – både i Sverige och globalt. Ett av de största angreppen upptäcktes i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Kombinationen av AI och ransomware måste möta motstånd

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I dagsläget skapar inte...