- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Samarbete borde stå högst på Therese Naess lista när Sverige tar upp kampen mot cyberhot

Nyligen presenterades Therese Naess som nytillträdd chef för det nationella cybersäkerhetscentret. Centret, som länkar samman en rad tungviktare till myndigheter i kampen mot IT-relaterade hot, är i sig en milstolpe för nationell IT -säkerhet i Sverige. Naess har idel utmaningar framför sig i en ständigt föränderlig värld där ljusskygga aktörer ständigt flyttar fram sina positioner. En bra början är att främja samarbete mellan marknadens alla aktörer och med ett tydligt ägarskap av frågan.

-

- Annons -

På Palo Alto Networks välkomnar vi Sveriges nya satsning på en koordinerad front mot digitala hot och det är till stor hjälp att vi nu kommer att se mer samordning mellan FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen. Detta kommer att bidra till att svenska myndigheter, regioner och kommuner blir mer motståndskraftiga och kommer ha en koordinerad syn på hur man hanterar säkerhetshändelser. Detta främjas också av att man i den offentliga sektorn alltmer går samman i strävan att lära sig mer av varandra, börja samarbeta och samordna sina insatser.


Den digitala världen känner inga gränser
Utan ett smidigt och välmående samarbete mellan aktörer finns det en risk att
säkerhetsöverträdelser uppstår som leder till cyberattacker. Att dela information om
pågående cyberattacker mellan olika organisationer är något som kommer att hjälpa enormt att stävja detta hot.

Attackerna som Palo Alto Networks och Unit 42 ser är redan mycket allvarliga och är fullt kapabla att inte bara störa utan även slå ut kritisk infrastruktur. Tidigare i år utfärdade exempelvis Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) en varning om ett växande hot mot vården, en sektor som har sett en stor ökning av ransomware i många länder. Vi har också sett exempel på hur cyberkriminella har kunnat påverka kraftnät och orsaka stora strömavbrott.

Vi ser också att attackerna växer i antal och därtill blir större i omfång och ambitionsnivå. Enbart under 2020 ökade antalet attacker med 30 procent i Sverige, enligt PwC[I]. Blickar vi bortom landets gränser visade en rapport signerad Unit 42 nyligen att den genomsnittliga betalningen av ransomware ökade med 82% till ett rekord på 570 000 dollar, drygt 5 miljoner kronor, under det första halvåret i år. Noterbart är att denna ökning i sig kommer efter att den genomsnittliga betalningen redan förra året steg med 171% till nära 312 000 dollar, 2,7 miljoner kronor[!!]. Trenden är minst sagt oroande.

Nya metoder är nödvändiga
För att klara attackerna krävs nya metoder. Hotanalys som baseras på maskininlärning och artificiell intelligens samt automatisering måste användas mer omfattande för att öka förmågan och hastigheten att upptäcka, stoppa, svara på och analysera säkerhetshändelser. Detta leder också till att organisationer blir mindre beroende av att jaga resurser med rätt kompetens, särskilt eftersom dessa är svåra att hitta idag.

Det borde också vara mer fokus på att förebygga attacker – inte bara svara reaktivt när hotet redan anlänt. Nyckeln ligger i så kallad Zero Trust-säkerhet, vilket innebär att inga enheter, applikationer eller användare ska ses som betrodda utan att hela tiden verifieras och kontrolleras. Säkerhet måste vara inneboende i alla delar av en organisations nätverk.


Utnämningen av Theresa Naess som ny chef för Sveriges nationella cybersäkerhetscenter är ett steg i rätt riktning för att få ett mer koordinerat arbetet kring cybersäkerhet. Jag är övertygad om att detta kan förbättra hur statliga myndigheter, företag och andra organisationer arbetar för att undvika cyberattacker, vilket i slutändan kommer att förbättra Sveriges totala motståndskraft.

Det är värt att understryka att Sveriges säkerhet, konkurrenskraft och välstånd i mycket hög utsträckning vilar på en digital grund. Med teknisk utveckling och digitalisering som ligger i framkant internationellt, blir hot och sårbarheter snabbt allt vanligare. Samhällets förmåga att samordna och smidigt samarbeta med såväl offentliga som privata aktörer kommer att vara direkt avgörande för vår förmåga att motstå attacker.

Therese Naess har minst sagt en viktig uppgift framför sig.

Åsa Edner, country manager Sweden, Palo Alto Networks.

[I] https://www.pwc.se/sv/cyber-security/cyberbrottslighet.html

[II] https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomware-threat-report-highlights/

FLER NYHETER

Teknikjätten Panasonic bekräftar cybereattack

Enligt sajten bleepingcomputer.com ska det röra sig om information om Panasonics teknologi och samarbetspartners som hackarna har kommit åt. Bolaget fick kännedom om attacken...

Ny rapport om hoten mot digitala leveranskedjor

Det är första gången en svensk myndighet tar ett helhetsgrepp om problematiken med digitala leveranskedjor. Rapporten baseras dels på data från NIS-leverantörer och dels...

Khashayar Farmanbar blir ny digitaliseringsminister

Det före detta oppositionsrådet Khashayar Farmanbar tar över ministerposten om energi och digitalisering efter Anders Ygeman, som går till justitiedepartementet och blir integrations- och...
- Annons -

Sectra tecknar avtal om säker kommunikation med Nederländernas försvarsministerium

Nederländernas försvarsministerium har använt Sectras lösningar för säker kommunikation sedan 2004. Utöver den senaste versionen av Sectra Tiger/S innefattar det nya ramavtalet även service...

Säkerhetsbranschen polisanmäler tre säkerhetsföretag

– Vi ser allvarligt på att företag bedriver larmcentralverksamhet utan tillstånd. Det ställs höga krav på oss som arbetar med säkerhet och trygghet, och...
- Annons -

Kaspersky utnämner territory manager för Norden och Benelux

De Groot har arbetat hos Kaspersky i många år. 2010 började han i det nederländska teamet, inledningsvis som chef över onlineförsäljningen i Benelux-området. Sedan...

Rapport om cyberförsvarsforskning uppdaterad med erfarenheter efter workshop

En summering av workshopen är att det finns en konsensus om att vi tillsammans skapar värde genom samverkan. Forskning är avgörande för internationell framgång...

Basalt stöttar Ängelholms kommun med totalförsvarsförberedelser

– Kommunen har tagit berömvärt tidiga initiativ för att bilda sig en uppfattning om vad totalförsvarsbeslutet innebär för kommunen och skapat sig ett gott...

Aastha Rohilla samt Carina Helenius och Jahangir Riaz tilldelas ISACAs stipendium 2021

Stipendierna delades ut under ISACA-dagen den 25 november som hölls på Hilton vid Slussen i Stockholm.Juryns motivering för Astha Rohilla lyder:"Aastha Rohilla...

Hälsoteknikbolag ISO-certifieras för informationssäkerhet

– I takt med den ökade digitaliseringen av vården, hantering av känslig information som patientdata och personuppgifter, och i kombination med cyberhot av olika...

Digitala vårdlösningar praxis – men säkerheten oroar

Kaspersky har intervjuat 389 beslutsfattare inom hälso- och sjukvård i 36 länder, för att undersöka branschens digitala utveckling och vilka problem som finns med...

Fastighetsägarna GFR ingår samarbetsavtal med Tmpl Solutions

– I dag öppnar sig nya möjligheter att utveckla fastighetsbranschen med hjälp av digitala verktyg. Ett kraftfullt sätt att skapa värde för fastighetsägare och...

F-Secure går med i Internet Watch Foundation

– F-Secure ansluter sig till IWF vid en avgörande tidpunkt. Förra året var ett rekordår för IWF, då våra analytiker hittade och tog bort...

Svenska anställda får inte tillräcklig utbildning i cybersäkerhet

Trend Micro presenterar nu resultatet av en undersökning av svenska företags användande av samarbetsverktyg. Under pandemins distansarbetande har verktyg som Zoom, Microsoft Teams och...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...