- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Samarbete borde stå högst på Therese Naess lista när Sverige tar upp kampen mot cyberhot

Nyligen presenterades Therese Naess som nytillträdd chef för det nationella cybersäkerhetscentret. Centret, som länkar samman en rad tungviktare till myndigheter i kampen mot IT-relaterade hot, är i sig en milstolpe för nationell IT -säkerhet i Sverige. Naess har idel utmaningar framför sig i en ständigt föränderlig värld där ljusskygga aktörer ständigt flyttar fram sina positioner. En bra början är att främja samarbete mellan marknadens alla aktörer och med ett tydligt ägarskap av frågan.

-

- Annons -

På Palo Alto Networks välkomnar vi Sveriges nya satsning på en koordinerad front mot digitala hot och det är till stor hjälp att vi nu kommer att se mer samordning mellan FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen. Detta kommer att bidra till att svenska myndigheter, regioner och kommuner blir mer motståndskraftiga och kommer ha en koordinerad syn på hur man hanterar säkerhetshändelser. Detta främjas också av att man i den offentliga sektorn alltmer går samman i strävan att lära sig mer av varandra, börja samarbeta och samordna sina insatser.


Den digitala världen känner inga gränser
Utan ett smidigt och välmående samarbete mellan aktörer finns det en risk att
säkerhetsöverträdelser uppstår som leder till cyberattacker. Att dela information om
pågående cyberattacker mellan olika organisationer är något som kommer att hjälpa enormt att stävja detta hot.

Attackerna som Palo Alto Networks och Unit 42 ser är redan mycket allvarliga och är fullt kapabla att inte bara störa utan även slå ut kritisk infrastruktur. Tidigare i år utfärdade exempelvis Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) en varning om ett växande hot mot vården, en sektor som har sett en stor ökning av ransomware i många länder. Vi har också sett exempel på hur cyberkriminella har kunnat påverka kraftnät och orsaka stora strömavbrott.

Vi ser också att attackerna växer i antal och därtill blir större i omfång och ambitionsnivå. Enbart under 2020 ökade antalet attacker med 30 procent i Sverige, enligt PwC[I]. Blickar vi bortom landets gränser visade en rapport signerad Unit 42 nyligen att den genomsnittliga betalningen av ransomware ökade med 82% till ett rekord på 570 000 dollar, drygt 5 miljoner kronor, under det första halvåret i år. Noterbart är att denna ökning i sig kommer efter att den genomsnittliga betalningen redan förra året steg med 171% till nära 312 000 dollar, 2,7 miljoner kronor[!!]. Trenden är minst sagt oroande.

Nya metoder är nödvändiga
För att klara attackerna krävs nya metoder. Hotanalys som baseras på maskininlärning och artificiell intelligens samt automatisering måste användas mer omfattande för att öka förmågan och hastigheten att upptäcka, stoppa, svara på och analysera säkerhetshändelser. Detta leder också till att organisationer blir mindre beroende av att jaga resurser med rätt kompetens, särskilt eftersom dessa är svåra att hitta idag.

Det borde också vara mer fokus på att förebygga attacker – inte bara svara reaktivt när hotet redan anlänt. Nyckeln ligger i så kallad Zero Trust-säkerhet, vilket innebär att inga enheter, applikationer eller användare ska ses som betrodda utan att hela tiden verifieras och kontrolleras. Säkerhet måste vara inneboende i alla delar av en organisations nätverk.


Utnämningen av Theresa Naess som ny chef för Sveriges nationella cybersäkerhetscenter är ett steg i rätt riktning för att få ett mer koordinerat arbetet kring cybersäkerhet. Jag är övertygad om att detta kan förbättra hur statliga myndigheter, företag och andra organisationer arbetar för att undvika cyberattacker, vilket i slutändan kommer att förbättra Sveriges totala motståndskraft.

Det är värt att understryka att Sveriges säkerhet, konkurrenskraft och välstånd i mycket hög utsträckning vilar på en digital grund. Med teknisk utveckling och digitalisering som ligger i framkant internationellt, blir hot och sårbarheter snabbt allt vanligare. Samhällets förmåga att samordna och smidigt samarbeta med såväl offentliga som privata aktörer kommer att vara direkt avgörande för vår förmåga att motstå attacker.

Therese Naess har minst sagt en viktig uppgift framför sig.

Åsa Edner, country manager Sweden, Palo Alto Networks.

[I] https://www.pwc.se/sv/cyber-security/cyberbrottslighet.html

[II] https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomware-threat-report-highlights/

- Annons -

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

IMY publicerar vägledning för integritetsanalys

IMY publicerar nu ”Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete”. Vägledningen riktar sig främst till de som tar fram författningsförslag som innebär att personuppgifter behandlas, till...
- Annons -

Stärkt system för samordningsnummer

Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige, men som ändå har behov av att ha...

Hon blir ny ordförande för Tech Sveriges Hållbarhetsråd

Johanna Giorgi, hållbarhetschef för AddSecure, har utsetts till ordförande för Tech Sveriges hållbarhetsråd.Rådet arbetar aktivt både för att lyfta fram techbranschen som möjliggörare av...
- Annons -

Lagförslag om hjärtstartare i bostadsområden

Det inträffar runt 6 000 hjärtstopp om året utanför sjukhus i Sverige. Genom hjärt-lungräddning överlever ungefär var tionde. Den siffran skulle kunna dubblas om...

Hallå där, Rahmina Khatun, en av tre mottagare av ISACA-stipendiet 2022

Motiveringen lyder:I denna uppsats rätas frågetecknet ut till ett utropstecken och arbetet belyser att kamerabevakning utan tillståndskrav på platser där allmänheten inte äger tillträde...

Utbildning ska ge tågpersonal verktyg för att hantera hot och våld

Anmälda arbetsplatsolyckor orsakade av hot och våld som leder till sjukfrånvaro ligger högt inom spårbunden trafik.* Att ge till exempel tågvärdar och konduktörer ökade...

PAM-as-a-Service ger ett extra lager för ökad säkerhet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Många allvarliga cyberattacker inleds genom att hackaren lyckas ta över så kallade privilegierade användarkonton....

PTS övade cyberförsvar

Under två dagar, 29-30 november, genomfördes PTS CDX 2022, (CyberDefenceExercise) en teknisk övning tillsammans med deltagare ur sektorn elektronisk kommunikation. Övningen genomfördes på FOI:s...

A-kassans utbetalningar skjuts upp efter cyberattack

Softronic sköter bland annat driften åt a-kassorna, som på grund av attacken meddelat att utbetalningarna från dem kommer att dröja."Av säkerhetsskäl kommer torsdagens utbetalning...

Offren för utpressningsattacker har ökat med 138 procent i Norden

Bland resultaten framkommer att det totala antalet incidenter ökat med drygt fem procent från föregående år. I snitt utsattes varje kund för fler än...

Säkerhet och digitalisering högst prioriterat för företags betalningslösningar inför 2023

Att stärka säkerheten är den satsning som företagen prioriterar allra högst när det gäller betallösningar, visar undersökningen. På andra plats hamnar digitalisering av betalningar,...

Gömmer sig en “cyberspion” i din datainfrastruktur?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Cyberattacker är svåra att upptäcka. I snitt tar det upp till 287 dagar att...

2Secure anställer informationssäkerhetskonsult

Erik Baumgardt är i grunden statsvetare och inriktade sig tidigt på säkerhetspolitik och integritetsfrågor.– Jag vill utvecklas och lära nytt och såklart bidra till...

Verktyg ska hjälpa att systematisera och brottsförebygga i skolor

– Tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge har vi på den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige utvecklat ett verktyg som möjliggör ett kunskapsbaserat och systematiskt arbetssätt...