- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Säkerhetsskydd: ”Kompetenshöjning vår prioritering – för få som förstått vad det handlar om i praktiken”

Trots att den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft i slutet av förra året är det fortfarande på tok för få företag och organisationer som verkligen förstått innebörden. Kompetensbristen är stor och det brådskar att öka kunskaperna om säkerhetsskydd. Det menar Maria Dahlstedt, utbildningsansvarig på SSF Stöldskyddsföreningen, med drygt 30 års erfarenhet i branschen.

-

– Säkerhetsfrågorna har äntligen börjat få mer utrymme på agendorna, det är bra men det räcker inte. Diskussionerna måste också omsättas i konkreta handlingsplaner ute hos företag och organisationer. En förutsättning för att det ska kunna ske är i sin tur givetvis att man förstår vilka verksamhetsvärden som måste skyddas och varför, säger Maria Dahlstedt.

Den 1 december klubbades Säkerhetsskyddslagen igenom. Det tål att poängteras att lagstiftningen kring säkerhetsskydd i grund och botten egentligen inte är att betrakta som särskilt ”ny”. Utredningar om vilka bitar av lagstiftningen som krävts förändringar har pågått och diskuterats länge innan den nya lagen formellt trädde i kraft.


Företag riskerar vite

Säkerhetsskydd i praktiken innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet. Det handlar om att skydda så kallade säkerhetskänslig information, exempelvis energiförsörjning, telekom, finansiella tjänster, livsmedel och vattenförsörjning.

En vanlig missuppfattning om säkerhetsskyddlagstiftningen är att det nu är fler som omfattas än tidigare.

Det är dock inte helt korrekt, men lagändringen innebär bland annat att kraven på privata verksamheter nu skärpts. Berörda myndighetsorgan har även getts befogenheter att utfärda vite till företag och organisationer som inte sköter frågorna på rätt sätt, som lägst 25 000 kronor.


– Säkerhetsskyddet i dag utgår ifrån att du först ska göra din säkerhetsskyddsanalys. Det gäller även om verksamheten enbart till viss del jobbar med säkerhetsskydd. Baserat på de skyddsvärden, hotbilder och konsekvenser som framgått av analysen ska sedan de skyddsåtgärder som krävs vidtas, förklarar Maria.

100 år av säkerhetsfokus

På Marias arbetsplats, SSF Stöldskyddsföreningen, är frågorna på intet sätt nya. Tvärtom. I snart 100 år har man arbetat brottsförebyggande samt med frågor kopplat till både fysiska och digital säkerhet. Och kombinationen av en allt snabbare samhällsutveckling, ny teknik och oroligheter i omvärlden driver ständigt på behovet att lära ut rätt kunskaper till fler.

Intresset för SSFs basutbildning i säkerhetsskydd är stort. Färre är kanske kunskapsmässigt redo att direkt gå den fördjupande utbildningen i säkerhetsskydd, något Maria och hennes kollegor aktivt arbetar för att ändra på.

– Kompetenshöjning är vår prioritering. Det är på tok för få som förstått vad säkerhetsskyddet innebär i praktiken och här kan vi och våra utbildningar göra en stor – och viktig – skillnad.

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

IMY publicerar vägledning för integritetsanalys

IMY publicerar nu ”Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete”. Vägledningen riktar sig främst till de som tar fram författningsförslag som innebär att personuppgifter behandlas, till...

Stärkt system för samordningsnummer

Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige, men som ändå har behov av att ha...
- Annons -

Hon blir ny ordförande för Tech Sveriges Hållbarhetsråd

Johanna Giorgi, hållbarhetschef för AddSecure, har utsetts till ordförande för Tech Sveriges hållbarhetsråd.Rådet arbetar aktivt både för att lyfta fram techbranschen som möjliggörare av...

Lagförslag om hjärtstartare i bostadsområden

Det inträffar runt 6 000 hjärtstopp om året utanför sjukhus i Sverige. Genom hjärt-lungräddning överlever ungefär var tionde. Den siffran skulle kunna dubblas om...
- Annons -

Hallå där, Rahmina Khatun, en av tre mottagare av ISACA-stipendiet 2022

Motiveringen lyder:I denna uppsats rätas frågetecknet ut till ett utropstecken och arbetet belyser att kamerabevakning utan tillståndskrav på platser där allmänheten inte äger tillträde...

Utbildning ska ge tågpersonal verktyg för att hantera hot och våld

Anmälda arbetsplatsolyckor orsakade av hot och våld som leder till sjukfrånvaro ligger högt inom spårbunden trafik.* Att ge till exempel tågvärdar och konduktörer ökade...

PAM-as-a-Service ger ett extra lager för ökad säkerhet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Många allvarliga cyberattacker inleds genom att hackaren lyckas ta över så kallade privilegierade användarkonton....

PTS övade cyberförsvar

Under två dagar, 29-30 november, genomfördes PTS CDX 2022, (CyberDefenceExercise) en teknisk övning tillsammans med deltagare ur sektorn elektronisk kommunikation. Övningen genomfördes på FOI:s...

A-kassans utbetalningar skjuts upp efter cyberattack

Softronic sköter bland annat driften åt a-kassorna, som på grund av attacken meddelat att utbetalningarna från dem kommer att dröja."Av säkerhetsskäl kommer torsdagens utbetalning...

Offren för utpressningsattacker har ökat med 138 procent i Norden

Bland resultaten framkommer att det totala antalet incidenter ökat med drygt fem procent från föregående år. I snitt utsattes varje kund för fler än...

Säkerhet och digitalisering högst prioriterat för företags betalningslösningar inför 2023

Att stärka säkerheten är den satsning som företagen prioriterar allra högst när det gäller betallösningar, visar undersökningen. På andra plats hamnar digitalisering av betalningar,...

Gömmer sig en “cyberspion” i din datainfrastruktur?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Cyberattacker är svåra att upptäcka. I snitt tar det upp till 287 dagar att...

PAM-as-a-Service ger ett extra lager för ökad säkerhet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Många allvarliga cyberattacker inleds...