- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Säkerhetsskydd är ett tillsammansuppdrag för Sverige

Behovet av säkerhetsskydd ökar. Men att hitta och koppla samman just de personer som kan skapa förutsättningar till gemensamt förbättringsarbete är en konst och en utmaning. Och det handlar just om gemensamt förbättringsarbete, för fler delar av samhället och näringslivet behöver delta, föra dialog och släppa prestigen. Först då kan vi bli riktigt bra på att hantera och utveckla säkerhetsskyddet, det skriver Karin Palmblad, säkerhetschef hos Ramboll.

-

- Annons -
Karin Palmblad, säkerhetschef på Ramboll

Jag har arbetat med säkerhetsskydd och säkerhetskänslig verksamhet sedan 2005 och egentligen delvis i praktiken sedan 1997 då jag genomförde värnplikten som militärpolis och året efter det började arbeta inom kriminalvården. De flesta åren sedan dess har jag varit i en beställarroll (verksamhetsutövare) på olika myndigheter och arbetat mer konkret med säkerhetsskydd. Jag har ställt krav på egen verksamhet och ansvarat för att det finns stöd och riktlinjer, och ansvarat för kravställning och uppföljning av leverantörer som hanterar eller kommer att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller säkerhetskänslig verksamhet.

Genom alla dessa år så har jag haft ofantligt många spännande och kreativa dialoger om hur säkerhetsskyddet bör och ska fungera i praktiken. För att vi ska lyckas bli bättre här är jag helt övertygad om att fler av de som hanterar skyddet i praktiken, exempelvis arkitekter, systemtekniker, ledningssamordnare eller bergsingenjör måste vara representerade på ett helt annat sätt än tidigare. Kunskapsluckor finns överallt, men det gör också kunskapen! Tillsammans kan vi minimera luckor och skapa ett mer robust säkerhetsskydd.

Som beställare (verksamhetsutövare) har jag sett många viljor att göra rätt, också många rop på tydlighet kring vad det faktiskt är som gäller. Exempelvis när en projektör i ett tidigt skede får tillgång till flera anläggningsägares information som delvis är säkerhetsskyddsklassificerade. Vem skriver avtal med vem? Hur ska informationen bearbetas i IT-system? Hur ska den lämnas över och diskuteras mellan olika parter? Vad är olämpligt? Beroende på svaren här är frågan om hur det går att utföra det som är beställt, till rätt kostnad och inom tidsplanen? Vem betalar för skyddet?

- Annons -

Ett annat exempel som behöver synliggöras och diskuteras är fall där samma entreprenörer återkommer till flera projekt på samma ställe, till exempel ett sjukhus. Även om varje enskilt projekt inte bedöms vara säkerhetskänsligt utifrån säkerhetsskydd men ändock samhällsviktigt och känsligt så bör det på något sätt göras en helhetsbedömning av allt det som entreprenören till sist kommer att ha tillgång till och kunskap om. En aktör har svårare att göra en helhetsbedömning och helhetslösning än om vi är flera. Här behöver vi hjälpas åt att se möjligheten att inte bara titta på och skapa avtal och regler för säkerhetsskyddet i det enskilda uppdraget.

I arbetet med kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen och därtill styrande och vägledande dokument är det oerhört viktigt att se över vilka delar av säkerhetsskyddssamhället som är representerade. Med en bred representerad grupp med både aktörer från myndigheter, kommuner, regioner och näringslivet är jag övertygad om att vi kan hitta former för att ha fokus på rätt saker. I dag är risken alldeles för stor att hamna i ett ”vi och dom” och administrativa fallgropar som tar fokus från det verkligt viktiga: skyddet.

Jag tror på dialoger. Det finns många goda exempel på hur bra det kan bli om vi tar oss tiden och kanske även modet till att ha dialog. Det ska inte handla om att ifrågasätta eller prata med alla. Det handlar självklart inte heller att vi ska visa upp våra egna sårbarheter och hemligheter. Det ska handla om att se möjligheter och förbättringar trots att vi har olika roller. En dialog i detta sammanhang kan handla om huruvida det är rimligt att en styrelse i ett stort bolag ska säkerhetsprövas i varje uppdrag eller hur skillnaden bör se ut kopplat till enmans konsulter, mellan stora bolag och stora internationella bolag. Det handlar inte om att hoppa över viktiga kontroller det handlar om att utveckla arbetssätt tillsammans så som upphandlingsprocess, sanktioner, incidentrapportering, säkerhetsprövning, analys och krav på lokaler och kryptering. 

Som säkerhetschef på ett stort samhällsbyggnadsföretag är jag riktigt stolt över både mina egna kollegor och även branschkollegor som ser att detta med säkerhetsskydd är viktigt men också lyfter att det är krångligt, tidkrävande och administrativt tungt. Men det är viljan att göra rätt och att lära sig som övertar allt. Därför måste det vara mindre svårt att göra just rätt. Och för att hitta vad rätt är måste vi hjälpas åt. Säkerhetsskyddet är ett tillsammansuppdrag.  

Text: Karin Palmblad, säkerhetschef på Ramboll

Karin Palmblad är säkerhetschef på Ramboll i Sverige – med ansvar för säkerheten både vad gäller lagkrav, krisberedskap och det som handlar om personsäkerhet för Rambolls anställda. Karin har tidigare arbetat hos Trafikverket även där arbetade hon med och ansvarade för säkerhet och riskfrågor. Förutom att hon ansvarar för säkerheten på ett övergripande plan deltar i och leder hon kundprojekt med koppling till risk och säkerhet hos Ramboll.

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

Bravida installerar säkerhet och datacenter i Coops nya logistikcenter

Coops nya högautomatiserade varuterminal och centrallager byggs för att möta framtidens behov inom logistik med högre effektivitet när det gäller transporter och förpackning. Bravidas...
- Annons -

Säkerhetsgalan bjöd på uppskattat program och mingel

Under förra veckan hölls Säkerhetsgalan med fysiska besökare för första gången på över två år. Och vilken dag det blev - programmet var mycket...
- Annons -

Nytt samverkansavtal ska trygga Rocklunda Fastigheter

Samverkansavtalet innebär att Rocklunda Fastigheter får både inbrotts- och driftlarm där de sammanhållande larmcentralsfunktionerna hanteras av SOS Alarm som kan larma ut Avarns väktare...
- Annons -

DDoS-attackerna ökar

Tidigare har de flesta DDoS-attacker handlat om att skada det angripna företaget eller organisationen genom att göra en eller flera webbsidor omöjliga att nå....

Intergates vd stiger ner

Intergate har bland annat legat på Almis tillväxtliga, varit finalister i Årets Företagare samt utsetts till Superföretag av Bisnode. Fredrik Vedin sade upp sig...
- Annons -

RCO förstärker styrelsen och utser Per Åkerberg till ny styrelseledamot

– Per kommer med sin erfarenhet från snabbväxande mjukvarubolag hjälpa oss med insikt och förståelse för nya affärsmodeller samt sälj- och marknadsstrategi. Med Per...

Skola i Karlskrona först ut att använda Areffs nya passerkontrollsystem

Passerkontrollsystemet kan levereras med olika typer läsartekniker; vanlig RFID-läsare med olika typer av chip, mobil access eller biometrisk access.– För oss är det en perfekt...

Presto förvärvar finskt utbildningsföretag

– Utbildning inom säkerhet är en grundläggande faktor i vår målsättning att stärka kunskapen om livräddande insatser och ett säkert brandskydd. Förvärvet av Alertum...

MSB tar nästa steg i storsatsning på ett modernt kommunikationssystem

Regeringen har tidigare gett MSB i uppdrag att utreda hur kommunikationssystemet för samhällsviktig verksamhet kan vidareutvecklas, för att möta moderna krav på datakapacitet, robusthet...

IMY granskar kamerabevakning i Kungälvs kommun

Enligt kamerabevakningslagen, som trädde i kraft den 1 augusti 2018, behöver bland andra kommuner ansöka om tillstånd från IMY för att få sätta upp...

100 mobila ordningsvakter i stor PDV-övning

Aktuell Säkerhet var på plats när Stockholms stads mobila ordningsvakter, från Avarn Security, genomförde en stor övning i pågående dödligt våld (PDV). Drygt...

Lookout hittar säkerhetsrisker i appars byggstenar

Lookout introducerar nu en funktion för att undersöka appars olika SDK (Software Development Kits) i sin Mobile Endpoint Security-lösning. Funktionen gör det möjligt att...

Karl Emil Nikka utsedd till Årets Säkerhetsprofil 2021

Han säkerhetspoddar, han skriver krönikor om cybersäkerhet och han driver IT-säkerhetsföretaget Nikka Systems – Årets Säkerhetsprofil heter Karl Emil Nikka, en säkerhetsriddare av rang.Juryns...

Aria Nakai är Framtidens Säkerhetstalang 2021

– Det känns väldigt kul och jag är fortfarande lite förvånad över att just jag blir uppmärksammad på det här sättet. Förväntade mig verkligen...

Är du verkligen säker i hemmets trygga vrå?

Många av oss arbetar hemma och troligtvis är hemmakontoret här för att stanna. Kanske...