• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Säkerhetsfällorna att undvika vid årets mest intensiva handelsperiod

Återförsäljare bör rusta upp cybersäkerheten inför Black Friday och julhandeln, eftersom en cocktail av kraftigt ökad aktivitet, säsongsarbetare och lediga dagar för IT-personal bäddar för en ökad exponering mot cyberhot. Dert skriver Brigitte Elwes, senior manager, cybersecurity solutions, Verizon Business i Norden och Benelux.

-

Efter att ha kartlagt cybersäkerhetslandskapet inom detaljhandeln i sin Data Breach Investigations Report 2023 (DBIR), har Verizon identifierat några av de största cybersäkerhetshoten mot detaljhandeln. Nedan följer sammanfattning av dessa.

Stulna autentiseringsuppgifter leder till allvarligare intrång

Stulna eller läckta autentiseringsuppgifter står för nästan hälften (45 procent) av alla intrång. Andra metoder, till exempel “pretexting”, en form av social ingenjörskonst där kriminella utger sig för att vara en betrodd individ eller institution, kan användas tillsammans med stulna autentiseringsuppgifter för att utföra ytterligare brott, som att introducera skadlig programvara i ett nätverk och stjäla mer känslig information. Med andra ord kan läckta data vara en inkörsport till allvarligare brott.

Utmaningen för detaljhandeln är, i större utsträckning än i de flesta andra branscher, vi människor. Det mänskliga elementet utgör nästan tre fjärdedelar (74 procent) av alla intrång, inklusive komprometterade autentiseringsuppgifter och social ingenjörskonst. Det faktum att detaljhandeln brottas med arbetskraftsbrist, hög personalomsättning och en arbetsstyrka som inte alltid är digitalt bevandrad kan göra återförsäljare sårbara för nätfiske och smishing. Shoppingsäsongen mot slutet av året förstärker bara denna sårbarhet. 

Vad kan återförsäljare göra?

De goda nyheterna för återförsäljare är att även om stulne eller läckta autentiseringsuppgifter och social ingenjörskonst är utbredda problem, är dessa attacker ofta så kallade “low-tech-attacker”. Här kan utbildning räcka långt som försvar. Att lära personalen hur de kan upptäcka och undvika nätfiske, smishing och falska förevändningar, samt andra attacker med inslag av social ingenjörskonst, kan hjälpa till att förhindra majoriteten av intrång relaterade till mänskliga misstag. Tekniker som AR och VR kan till och med användas för videoträning på distans, vilket kan vara särskilt effektivt med tillfälligt anställda och säsongsanställda. 

Att ha en “zero trust”-inställning till cybersäkerhet, där alla användare är autentiserade, auktoriserade och kontinuerligt validerade, kan också vara mycket effektivt. Denna modell erkänner det faktum att säkerhetshot kan komma varifrån som helst, inklusive från intet ont anande användare inifrån en organisation. Ett ”aldrig lita på, alltid verifiera”-tillvägagångssätt gäller även för applikationer och infrastruktur. Att vara disciplinerad när det gäller autentisering kan täppa till säkerhetsluckor i systemet, medan utbildning kan minimera personalens exponering. 

Kostsamt med ransomware

Ett enstaka intrång kan ha stor inverkan på en detaljhandelsverksamhet, både ekonomiskt och när det kommer till rykte. Mediankostnaden per ransomware har mer än fördubblats under de senaste två åren till cirka 26 000 amerikanska dollar.

Hur kan organisationer skydda sig?

Stulna autentiseringsuppgifter och social ingenjörskonst är en vanlig väg in för att introducera ransomware till ett nätverk. Med det sagt så är utbildning mycket användbart för att hjälpa anställda att identifiera vanliga metoder som används för att driftsätta ransomware. 

Det är också viktigt att investera i lösningar för att upptäcka och begränsa hot. Dessa kan hjälpa organisationer att identifiera, prioritera och minska riskerna över miljöer och enheter och således hjälpa till att förhindra den här typen av attacker. 

Håll er á jour med regelverken

Stölder av betalningsdata har ökat dramatiskt i detaljhandeln och står för 37 procent av överträdelserna i år. De flesta av dessa intrång (70 procent) kommer från webbapplikationer. Detta belyser det akuta behovet av PCI 4.0-kompatibilitet för att skydda kontodata.

Julsäsongen förstärker detaljhandelns befintliga utmaningar 

I och med den snabba digitaliseringen av återförsäljarnas miljöer ser vi nya utmaningar, inklusive en oförutsägbar försörjningskedja och lättskrämda konsumenter. Shoppingperioden inför och under Black Friday och jul förvärrar dessa utmaningar ytterligare.

Denna period innebär ett gyllene tillfälle för hotaktörer att agera då många detaljhandelskedjor har säsongsarbetare och IT-personal är på ledighet. De återförsäljare som nyligen påbörjat sina digitaliseringsprocesser, men ännu inte har tagit fram en proportionerlig cybersäkerhetsplan, kommer att vara mycket mer sårbara den här tiden på året. Precis som återförsäljare måste vara strategiska och proaktiva när det gäller lagerhanteringen inför denna period, så måste de vara proaktiva när det gäller att skydda organisationen och sina kunder. 

Brigitte Elwes, senior manager, cybersecurity solutions, Verizon Business i Norden och Benelux

Black Friday och jul är inte bara en välsignelse för återförsäljare. Det är som en strålkastare. Ett dataintrång representerar inte bara en större ekonomisk risk, utan det innebär även en stor risk för ett företags rykte. Att investera i cybersäkerhet är inte bara smart. Det är rent av nödvändigt.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i branschen kan jag konstatera att de flesta sakkunniga är överens...

REKLAMSAMARBETE

Kvantdatorsäker kryptering i framtidens försvar 

Det svenska samhället är en del av den digitaliserade världen, vilket för med sig effektivitet och frihet för både myndigheter och invånare. Tyvärr innebär...

Regeringen har utsett biträdande rikspolischef

Den 16 november 2023 utsåg regeringen Petra Lundh till ny rikspolischef med tillträde den 1 december 2023. Polismyndigheten är en stor och komplex organisation...

REKLAMSAMARBETE

Resiliens som drivkraft: Vårt uppdrag är att stärka samhället

Linnéa Holm, expert inom Cyber och digital risk på Advisense, har specialiserat sig på frågor om resiliens och organisationers förmåga att stå emot hot...

Före detta generaldirektör för Kustbevakningen ansluter till privat säkerhetsbolag

Nytillskotten syftar till att ytterligare förstärka med viktiga kunskapsresurser och utökad analysförmåga kring det försämrade säkerhetsläget såväl som förmåga att blicka framåt och ta...

Nätverk mot allvarlig brottslighet

Dagens samhälle präglas av många olika typer av allvarliga hot som i förlängningen kan påverka alla medborgare. Mot denna bakgrund startade EU-projektet EXERTER 2018.I...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Sverige, ett av hacktivismens huvudmål under 2023

Hacktivism är en form av dataintrång, med målet att främja politisk eller social aktivism genom spionage, sabotage, desinformation eller utpressning. Den mest drabbade regionen...

Vården mest utsatta branschen för cyberattacker i Sverige – säkerhetsåtgärder krävs

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vården har varit en av de mest utsatta branscherna för cyberattacker i Sverige under...

Nytt center mot arbetslivskriminalitet har öppnat i Stockholm

– Centren är nav för myndigheternas gemensamma arbete mot arbetslivskriminalitet. Vi samarbetar i planering, genomförande och uppföljning av gemensamma kontroller och utifrån gällande sekretessregler...

Hemlig dataavläsning ovärderligt verktyg för åklagare

– Hemlig dataavläsning är ett bra verktyg för att komma in i telefoner i ett tidigt skede i utredningar som bland annat rör gängkriminalitet,...

Årets Wallenberg Academy Fellow forskar om arbetet för kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer

Julia Zulver är verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien. Som Wallenberg Academy Fellow får hon forskningsfinansiering för fem år...

Prosero förvärvar finska JM Lukko 

JM Lukko erbjuder skräddarsydda system inom lås- och passersystem, dörrautomatik, larm- och övervakningssystem, brandskydd samt elinstallationer.  JM Lukkos 10 anställda utgår från de två kontoren...

AI gör desinformation mer trovärdig

Under årets tre första kvartal har Check Point Softwares forskningsorganisation CPR sett att 1 av 34 företag globalt har blivit utsatt för en ransomware attack, det...

Storegate lanserar ID-kontroll på distans

– Med Storegate ID-kontroll vill vi ge samma möjligheter för mindre företag att bygga trygga relationer till kunder och anställda som stora bolag kan....

Ny metod ska släcka batteribränder till sjöss

I dag har det dykt upp en helt ny brandrisk till sjöss, genom de nya laddbara batterierna, som fortfarande är ett delvis outforskat område,...

Trend Micro lanserar AI-driven cybersäkerhetsassistent

– Många säkerhetsteam har problem med den enorma mängd komplex information och data de möts av. Vårt svar på detta är Trend Companion som...