- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Säkerhetsbranschens vd kommenterar Uppdrag Granskning: Banken och brödraskapet

Svt:s Uppdrag Granskning har kommit med uppgifter om att säkerhetsföretag ägnat sig åt oegentligheter. I programmet den 5 maj 2021 framkommer misstankar om att flera säkerhetsföretag kan ha brutit mot både god säkerhetssed och gällande rätt. Detta med anledning av inblandning i interna konflikter inom näringslivet.

-

- Annons -

– Jag ser allvarligt på uppgifterna om att säkerhetsföretag inte följt lagen eller god sed i det specifika ärendet. Säkerhetsbranschen finns till för att motverka kriminalitet och att öka tryggheten. Att involveras i maktkamper mellan höga näringslivsföreträdare med tveksamma metoder står i rakt motsatsförhållande till vårt syfte, säger Joakim Söderström, vd för branschorganisationen Säkerhetsvranschen.

Säkerhetsbranschens vd, Joakim Söderström

Säkerhetsbranschen organiserar över 500 säkerhetsföretag med totalt 33 000 anställda. Föreningen har ett självständigt etiskt råd och ett etiskt regelverk – som gäller för alla medlemsföretag.

– Svenska säkerhetsföretag har förmågor som är viktiga och behövs i dagens samhälle för att bidra till säkerhet och trygghet. Det innebär samtidigt ett stort förtroende och att företag måste agera ansvarsfullt, fortsätter Joakim Söderström.

– Säkerhetsbranschen kommer fortsätta verka för god etik och regelefterlevnad. Ett medlemskap hos oss ska också vara en tydlig kvalitetsstämpel för säkerhetsföretag. Det är samtidigt viktigt att understryka att det i dagsläget inte finns några uppgifter om att medlemmar i Säkerhetsbranschen skulle varit involverad i några oegentligheter, avslutar Joakim Söderström.

- Annons -
- Annons -

FLER NYHETER

SafeTeam säkrar Synoptiks butiker

– För mig är det viktigt att jag är trygg med de jag samarbetar med, att jag kan lita på både produkt och företag....

Bravida lanserar GreenHub i hela Norden

GreenHub lanserades i Norge under hösten 2020. Nu utökas projektet till att omfatta fem av Nordens storstäder, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Århus och Helsingfors.Bravidas centrala...

Ingram Micro tecknar avtal med Fortinet

– Vårt avtal med Fortinet ligger helt i linje med vår strategi att stärka vårt cybersäkerhetserbjudande på den svenska marknaden. En fortsatt ökande IT-brottslighet,...
- Annons -

Trend Micro satsar på att skydda företag efter pandemin

Enligt det amerikanska analysföretaget Forrester har så kallad Zero Trust Network Access (ZTNA) visat sig vara den främsta säkerhetstekniken för skydd av företag under...

Amido och Trusté i avtal

– Tillsammans kommer vi arbeta med att effektivisera leveransen till bostadsrättsföreningarna samtidigt som det blir till ett konkurrensmässigt pris för hela Trustés erbjudande. Effektiviseringarna med Alliera...

Ordningsvakter ska trygga Möllevångstorget i Malmö

Trygghetsmätningar har pekat ut Möllevången som ett särskilt otryggt område, något som staden nu tar ett helhetsgrepp kring. Det gemensamma trygghetsskapande arbetet från flera...

Confidence i avtal med Svt

Samarbetet ska säkerställa att täcka Svt:s behov av extraresurser inom säkerhetstjänster vid hög belastning. Avtalet tecknas genom den nyligen förvärvade Nordic Level group som...

Nytt förvärv av Prosero

– Att bli en del av Prosero skapar långsiktig stabilitet och ger Lås & Sikring AS de utvecklingsmöjligheter som behövs för att fortsätta sin...

Hallå där! Susan Bergman, Governance Manager för Combitech…

... du är med i den nya podden för och om säkerhetschefer – Sveriges Säkerhetschefer. Varför ska vi lyssna på det här avsnittet?– Det...

Sårbarheter i Windows Office – experter manar till att uppdatera

Sårbarheterna beror på ett fel i äldre kod som finns i Excel95s filformat, vilket gör att forskarna tror att säkerhetsbristerna har funnits i flera...

SRS tar in digitalbyrå som ny samarbetspartner

Enligt Louise Ringström Grandinson står säkerhetsbranschen inför en förändring vilket gjorde att de nu ville hitta ett bredare samförstånd mellan PR och de digitala...

Utbildningsprogrammet AWS re/Start lanseras i Sverige

Den första re/Start-klassen i Sverige påbörjade utbildningen i mitten av april 2021–Vi ser fram emot att förmedla de senaste kunskaperna om molnteknik till ett...

RTL Telematics blir Addsecure

– Vi är glada över att nu ta detta sista steg på vägen mot full integrering mellan RTL Telematics och varumärket AddSecure. Vi har...

Tempest Security förvärvar Örestads Industribevakning

– Örestads Industribevakning kommer betyda mycket i Tempest Securitys tillväxtplaner. De är en stark aktör på den lokala marknaden och kommer bidra positivt till Tempest...

Organiserad brottslighet och insiderproblem kräver ökad kontroll

Polisen har genomfört en omfattande analys av kommunikation som avslöjats med dekrypteringen av tjänsten...