• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

Almedalsveckan 2024 genomfördes under vecka 26, med inledning den 25 juni och avslutning fredagen 28 juni. Och eftersom paraplybegreppet säkerhet innefattar en hel rad aktuell och heta frågor fanns branschen representerad i stor skala.

-

Från vänster: Richard Orgård, Säkerhetsföretagen, Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige, Lotta Eriksson, Företagsuniversitetet, Jeanette Lesslie Wikström, SäkerhetsBranschen, Mats Björs, Brandskyddsföreningen, Thomas Brühl, SSF Stöldskyddsföreningen. Foto: Säkerhetsarenan

Säkerhetsföretagen

Säkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i Sveriges säkerhetsföretag och belysa vad som hindrar våra medlemmar från att kunna växa ytterligare. Likt fjolåret var Säkerhetsföretagen med och anordnade Säkerhetsarenan på Gotlands museum tillsammans med SSF Stöldskyddsföreningen, Brandskyddsföreningen, Säkerhetsbranschen, Tryggare Sverige och Företagsuniversitetet. Inriktningen på våra seminarier handlade om innovation och nytänkande inom säkerhetssektorn samt branschens långsiktiga kompetensförsörjning. 

Pontus Lindström. Säkerhetsföretagen

Säkerhetsföretagens näringspolitiska chef Pontus Lindström deltog även i en paneldiskussion tillsammans med justitieminister Gunnar Strömmer och rikspolischef Petra Lundh samt ytterligare en med Johan Berggren, statssekreterare på Försvarsdepartementet och Annika Elmgart, enhetschef på MSB för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar. Dessutom arrangerades ett rundabordssamtal tillsammans med Kompetensföretagen om bakgrundskontroller där Ekobrottsmyndigheten och Integritetsskyddsmyndigheten deltog tillsammans med flera riksdagsledamöter.

– Vi kan konstatera att Almedalsveckan inte hade varit möjligt att genomföra utan alla de säkerhetsföretag som genom bevakning och ordningshållning samt tekniska säkerhetslösningar bidrog till att veckan kunde genomföras på ett tryggt och säkert sätt, kommenterar Pontus Lindström.

Foto: Säkerhetsföretagen

Företagsuniversitetet

Även Företagsuniversitetet var för andra året med och anordnade Säkerhetsarenan tillsammans med SSF Stöldskyddsföreningen, Brandskyddsföreningen, Säkerhetsbranschen, Tryggare Sverige och Säkerhetsföretagen. Under tre dagarna arrangerades 18 programpunkter och samtliga lockade stor publik. Några återkommande ord var samverkan, cynism och hopp. Totalt genomfördes 2124 officiella evenemang under Almedalsveckans fyra dagar.

Ett av seminarierna hette ”Nya brott kräver nya lösningar – innovation och nytänkande”. Deltog gjorde en namnkunnig panel, bestående av Cristina Petrescu, Securitas Sverige, Tobias Eng, Sistec, Stefan Lundberg, Polisen och Ulrika Liljeberg från Centerpartiet. Moderator var Pontus Lindström från Säkerhetsföretagen.

Under seminariet diskuterades bland annat id-kontroller, bakgrundskontroller, bedrägerier och infiltration.

– Polisen har 40 000 anställda och hanterar många olika typer av brottslighet och har också blivit mer innovativt nu jämfört med tidigare, sade Stefan Lundberg och nämnde samarbeten med banker och telekommunikation.

Läs mer om Företagsuniversitetets Almedalsvecka här.

Säkerhetsbranschen

Precis som både Säkerhetsföretagen och Företagsuniversitetet var även Säkerhetsbranschen med och anordnade Säkerhetsarenan under Almedalsveckan för andra året i rad. Övriga arrangörer var SSF Stöldskyddsföreningen, Brandskyddsföreningen och Stiftelsen Tryggare Sverige.

Foto: Säkerhetsarenan

Bland annat gästade justitieminister Gunnar Strömmer och rikspolischef Petra Lundh Säkerhetsarenan under onsdagen och gav sin lägesbild av brottsutvecklingen och arbetet för att vända den negativa spiralen.

Säkerhetsbranschens vd Jeanette Lesslie Wikström deltog på scen och lyfte vikten av att branschens företag ska kunna fortsätta att utföra och stödja företag och myndigheter med kvalificerade bakgrundskontroller, som en del i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Detta besvarades av Gunnar Strömmer som förstod och instämde i att det är angeläget att vi effektivt och på ett bra sätt kan fortsätta med detta. Han framhöll även komplexiteten mht grundlagar kontra EU:s dataskyddslag och vikten av att hitta bra lösningar framåt. De var eniga om att skyddet av integriteten är viktig för att motverka för kriminella att kartlägga personer.

Se hela samtalet och läs mer om Säkerhetsbranschens Almedalsvecka här.

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

REKLAMSAMARBETE

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

REPLIK: “Vi måste våga prata om mänskliga beteenden”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Replik på Martin Kramers debattartikel från 2026-06-24: Att peka ut människan som den svagaste...

”Bekämpa den organiserade brottsligheten i näringslivet – en fråga om nationell motståndskraft”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vartannat företag utsattes för brott under 2022 och näringslivets kostnader uppmättes till 100 miljarder...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024...