• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Säkerhet och digitalisering högst prioriterat för företags betalningslösningar inför 2023

Stärkt säkerhet, digitalisering av betalningar och förbättrad användning av analyser är de främsta fokusområdena när det gäller företags betalningslösningar 2023. Det visar Endavas färska rapport där man tillfrågat beslutsfattare på över 1000 företag över hela världen om hur de ser på utvecklingen av betalningslösningar.

-

Alexandre Oxfeldt

Att stärka säkerheten är den satsning som företagen prioriterar allra högst när det gäller betallösningar, visar undersökningen. På andra plats hamnar digitalisering av betalningar, där många planerar att snabbt öka användningen av till exempel digitala plånböcker, realtidsbetalningar (RTP), kort, virtuella kort och Automated Clearing House (ACH).

– Många organisationer svarar att bedrägerier är en av de största utmaningarna vid nationella och internationella betalningar, så det är naturligt att säkerhetsfrågor är högt prioriterade. Vi ser även att många vill minska på äldre, pappersbaserade metoder och satsa på att digitalisera, säger Alexandre Oxfeldt, affärsutvecklare inom finansiella tjänster, Endava i Norden.

De största utmaningarna med B2B-betalningsprocessen är enligt de tillfrågade sena betalningar, betalningsfel och bedrägerier.

– Bedrägerier har ofta stora ekonomiska konsekvenser för företag och de mindre, som tyvärr är vanliga måltavlor, drabbas ofta extra hårt. Medelstora och stora företag tenderar att rapportera fler betalningsfel, vilket sannolikt beror på att det har en högre betalningsvolym, fortsätter Alexandre Oxfeldt.

Andra vanliga utmaningar som företag uppger är internationella betalningar, datahantering och långa handläggningstider för fakturor. Dessa är alla mer utbredda i stora och medelstora företag och beror sannolikt också på högre betalningsvolymer.

Undersökningen omfattar även frågor kring utmaningar inom olika branscher vad gäller mognad och utveckling inom betalningslösningar. Resultatet visar att detaljhandeln var mer benägen att ha problem med betalningsfel, datahantering, sena betalningar och regelefterlevnad. Dessa problem beror ofta på inkonsekvenser i hur betalningar hanteras. Detaljhandeln i Europa skickar färre betalningar via RTP (Real-time Payments), ACH och virtuella kort och använder kontanter och fysiska kort för fler transaktioner än nästan alla andra branscher.

Jämfört med genomsnittet har företag inom fordon & logistik större problem med hantering av kundförfrågningar, spretig teknik, bedrägerier och betalningsfel. För företag inom de här sektorerna är många utmaningar som gäller betalningslösningar kopplade till andra utmaningar, såsom beroende av äldre system, att de saknar teknik för att hantera nuvarande och framtida problem och är beroende av många olika verktyg för att hantera varuflöden.

Försäkringsbolag och andra företag i den finansiella sektorn utöver banker har fler kvantifierbara utmaningar än företag i andra branscher. Dessa omfattar bland annat utestående betalningsdagar, bristande insyn i betalningar, dubbla fakturor och beroende av pappersbaserade processer. Många av dessa problem är mer direkt relaterade till fakturering. I Europa skickar försäkringsföretagen fler pappersbaserade betalningar som checkar och kontanter än genomsnittet för europeiska företag.

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...