- Annonser -
 • Digital säkerhet
 • Traditionell säkerhet
 • I FOKUS
 • Nyhetsbrev

Så påverkar omvärldsläget Sveriges län

Kommuner som förbereder skolplatser för ukrainska barn och aktörer som stärker sin cybersäkerhet, men även farhågor om hur dyrare drivmedel och foder slår mot jordbrukssektorn och transportnäringen. Det är några effekter och åtgärder som tas upp i länsstyrelsernas lägesbilder om hur kriget i Ukraina påverkar det svenska samhället.

-

- Annons -
Möllevångstorget i Malmö

Länsstyrelserna samlar in information från kommuner och andra aktörer för att sedan sammanställa denna i lägesbilder. Dessa beskriver vilka konsekvenser som den säkerhetspolitiska utvecklingen medför på länen.

Uppdraget hanteras av ett länsstyrelsegemensamt nationellt kansli som samordnas av Länsstyrelsen i Stockholm. Kansliet sammanställer varje vecka de 21 lägesbilderna till en nationell lägesbild, som på en övergripande nivå sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länen har identifierat.

Lägesbilderna har nu för första gången redovisats för Regeringskansliet. Några av de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länet identifierat, och som beskrivs i lägesbilderna, är:

 • Det finns ett stort engagemang från allmänheten – både en vilja att hjälpa människor som flytt Ukraina och att antalet anmälningar till exempelvis Hemvärnet har ökat.
 • Många kommuner utökar nu sin förskole- och skolverksamhet för att kunna ge undervisning till de barn som flytt krigets Ukraina.
 • Farhågor för att människor som flyr utnyttjas i kriminella syften, till exempel trafficking.
 • Sällskapsdjur som människor från Ukraina tar med sig innebär en ökad risk för att rabies förs in i Sverige.
 • En fortsatt pandemibelastad sjukvård erbjuder nu människor som flytt Ukraina hälsosamtal och vaccination mot bland annat covid-19.
 • Samtliga län rapporterar att arbetet med att inventera möjliga boendeplatser fortgår. Uppdraget ska länsstyrelserna redovisa för Migrationsverket den 25 mars.
 • Inom den gröna sektorn, som exempelvis skogs- och jordbruk, uttrycks en oro för brist på säsongsarbetskraft.
 • Allmänheten har frågor om skyddsrum, viktigt meddelande till allmänheten, hotbild etcetera.
 • Det finns också oro för att högre priser på exempelvis drivmedel, energi och foder påverkar stora delar av näringslivet.

– Det som framkommer här är i sig inget som överraskar. Men det bekräftar vilka utmaningar och även den handlingskraft som Sveriges kommuner och andra delar av samhället nu visar, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

- Annons -

FLER NYHETER

Vectra utser ny vice president för EMEA-regionen

Teppo Halonen flyttar från sin tidigare roll på Vectra som regional director för Nordeuropa, en position han har haft sedan juni 2020.– I takt...

Sverige utbildar ukrainska soldater

Initiativet att erbjuda militär grundutbildning för ukrainska medborgare kommer från Storbritannien, som har bjudit in andra länder som är medlemmar i det brittiskledda försvarssamarbetet...
- Annons -

Investeringssvindlare tar sikte på Sverige

Nu varnar cybersäkerhetsföretaget Group IB för att ett nätverkskluster med tiotusentals falska investeringssidor riktar fokus mot Europa i allmänhet och Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland,...
- Annons -

Riksrevisionen genomför granskning av mynigheternas digitala service

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för...

”Säkerhet måste finnas i vårt DNA”

Hej Magnus, du släpper snart Svart Storm, en uppföljare till teknothrillern Svart Kod - berätta! – Svart Storm tar historien vidare från Svart Kod. Vi...
- Annons -

Svenskt AI-företag får finansiering från Europeiska försvarsfonden

Den 20 juli 2021 offentliggjorde EU-kommissionen planer på att förmedla EU-finansiering om totalt nästan 1,2 miljarder euro till stöd för 61 samarbetsprojekt för försvarsforskning och -utveckling. Projekten...

Assa Abloy går in som ägare av franskt säkerhetsbolag

– Det är med glädje jag välkomnar Alcea och dess medarbetare till Assa Abloy. Förvärvet kommer att stärka vårt erbjudande inom kritisk infrastruktur och...

Utredning kring reglering och styrning av datadelning mellan offentlig förvaltning och externa aktörer

Utredaren ska utifrån analysen föreslå om och hur styrning och reglering av interoperabilitet bör och kan utvecklas. Syftet är att öka den offentliga förvaltningens...

RAPPORT: Ransomware inte längre vanligast bland cyberangrepp

Rapporten Incident Response Trends släpps kvartalsvis av Ciscos organisation för cyberhotanalys, Cisco Talos, och bygger på kartläggning av cyberattacker som observerats av företaget. Attacker...

Ny generaldirektör för Brå utsedd

– Jag är mycket glad att Mattias Larsson har tackat ja till att bli general­­direktör för Brå. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet av...

Ordningsvakter anhållna efter man dött i samband med ingripande i tunnelbanan

Mannen ska enligt uppgifter till polisen ha gått omkring på perrongen och puttat på människor under natten till söndagen, varpå ordningsvakter larmades till platsen....

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De ekonomiska och anseendemässiga konsekvenserna av att t ex drabbas av...

RAPPORT: Cyberattackerna har ökat med 32 procent på ett år

Den mest utsatta branschen under perioden var utbildnings- och forskningssektorn där verksamheter i snitt drabbades av 2300 attacker per vecka under andra kvartalet i...

Nytt ramverk för brandfarliga heta arbeten från Brandskyddsföreningen

För att bibehålla hög kvalitet i behörighetsutbildningen och i säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats har branschens aktörer gått samman och skapat...
- Annons -

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De...