• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Så ger UV-ljus säkrare dricksvatten

-

En av Sveriges största UV-anläggningar har byggts på Ringsjöverket och har nu invigts.

– Anläggningen är en del av Sydvattens strategi för en långsiktigt säker dricksvattenförsörjning i regionen, säger Håkan Fäldt, ordförande Sydvatten.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här:

Den nya UV-anläggningen blir en säkrare barriär än den tidigare där vattnet behandlades med hypoklorit innan det lämnade vattenverket. Detta eftersom parasiterna Giardia och Cryptosporidium är resistenta mot klor men inte mot UV-strålning.

UV-anläggningen består av tre UV-aggregat med totalt 468 ljuskällor och har kostat 64 miljoner kronor. Aggregaten är sex meter långa och har installerats i en ny byggnad i slutet av vattenverkets processkedja. Varje aggregat har en kapacitet att rena 1 200 liter vatten per sekund. Det innebär att två aggregat motsvarar Ringsjöverkets maximala kapacitet på 2 400 liter per sekund.

– Det tredje aggregatet har installerats för att skapa en säkerhet. Nu blir det möjligt att producera säkert vatten även när ett aggregat måste underhållas, säger Staffan Björk, projektledare, Sydvatten.

Det utgående vattnet kommer dock fortfarande behandlas med klor men med en lägre dos. Klordosen kommer succesivt över flera års sikt att sänkas och beroende på situationen ute i ledningsnätet fattas sedan beslut om hur kloret ska doseras i framtiden.

I Sverige uppmärksammades UV-barriärer på allvar efter det stora sjukdomsutbrottet i Östersund 2010 som orsakades av Cryptosporidium och drabbade närmare 30 000 personer. Metoden började användas redan i slutet av 1800-talet i Frankrike då man insåg att vissa delar av solljuset har en desinficerande funktion. I början av 1900-talet kom metoden att användas i större skala i Frankrike och i USA men det dröjde till 1990-talet innan man insåg att UV-ljus är effektivt mot Cryptosporidium och Giardia.

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten.

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Ny tjänst för att hantera cyberattacker och återstarta verksamheter

– För svenska kunder gör vi på Kyndryl Sverige först en genomgång av kundens cybersäkerhetsarbete, sätter upp kontakten med det globala CSIRF-teamet och hjälper...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...