• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Så blir vår beredskap god

-

Vår beredskap är god. Per Albin Hanssons ord från 1939 om Sveriges beredskap inför stundande världskrig är bevingade. Det statsministern syftade på var i första hand försörjningsberedskapen, att människor skulle kunna äta sig mätta. Just nu sätts denna beredskap på prov. Viktiga samhällssektorer utsätts för påfrestningar av ett slag som inte har någon motsvarighet i modern tid.

Vi menar att Sverige nu står inför ett vägval. Att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter även under störda förhållanden kräver både anpassning och kreativitet. Beslutsfattares förmåga att dra slutsatser av inträffade kriser är avgörande för hur vår beredskap kommer se ut när nästa påfrestning drabbar vårt samhälle.

Rätt hanterat kommer vi gå stärkta och bättre förberedda ur den här krisen. Vi vill peka på tre områden där vi med relativt små medel kan åstadkomma stora förbättringar.

• Vi behöver bli bättre på att förstå hur människor upplever risker. Det är stor skillnad mellan att ofrivilligt och slumpartat angripas av en osynlig fiende med fördröjd effekt – som en allvarlig smitta – och att själv ta kalkylerade risker med direkt individuell effekt som exempelvis bergsklättring. Ändå tenderar riskhantering att enbart beakta sannolikhet och konsekvens. Här har alla som arbetar professionellt med riskhantering ett ansvar att vidga perspektivet från snäva matematiska modeller till en förståelse för att människans beteende i hög grad styrs av psykologiska faktorer.

• Vi behöver anamma ett mer proaktivt förhållningssätt till kriser. Vi ser nu att regelverk och andra förutsättningar hastigt justeras för att hantera effekterna av det nya coronaviruset. Det är naturligtvis både bra och nödvändigt. Ännu bättre vore dock om aktörer som ansvarar för att hantera samhällsstörningar ges större handlingsfrihet att agera under oförutsedda situationer och förlopp. Ett större manöverutrymme skulle premiera ett mer proaktivt och kreativt förhållningsätt.

• Vi behöver skapa samhällelig motståndskraft. Nästa påfrestning som drabbar vårt samhälle kommer med all sannolikhet vara något annat än en allvarlig smitta. Kanske en solstorm, kanske en tsunami, eller kanske till och med ett väpnat angrepp. Beredskap handlar om att vara förberedd, både mentalt och praktiskt. Samtidigt kan vi inte ha allt för stora resurser uppbundna i väntan på något som kanske aldrig inträffar. Vi behöver därför bli betydligt bättre på att dra nytta av att Sverige är ett av världens mest innovativa och tekniskt utvecklade länder. Idéer och genomförandeförmåga finns inom näringslivet. Vi måste hitta bättre former där offentliga och privata aktörer arbetar tillsammans för att skapa ett robust samhälle.

Regeringen bör redan till hösten, i totalförsvarspropositionen, lämna förslag som gör det möjligt att bättre nyttja samhällets samlade resurser under svåra påfrestningar. Med gemensamma mål, tydliga metoder och avdelade resurser är det fullt möjligt att få fler att dra åt samma håll. Först då kan vi med tillförsikt möta nästa påfrestning med orden ”Vår beredskap är god”.

Ella Shoshan, expert riskhantering, 4C Strategies
Niclas Wallertz, expert krishantering, 4C Strategies

REKLAMSAMARBETE

Säkra leverantörskedjan

Hot och risker kopplat till leverantörskedjan är ett gissel som går tillbaka många år. Många är de incidenter där just underleverantören och deras bristande...

FLER NYHETER

Sofistikerade DDoS-attacker överlistar statiska skydd – nu krävs uppdaterade försvarstekniker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.DDoS-attacker, distribuerade överbelastningsattacker, är enkla att förstå i stora drag. Det handlar om att...

REKLAMSAMARBETE

Nyckelfri vardag för din bostadsrättsförening

– I en bostadsrättsförening finns det många fysiska nycklar, där förvaltaren måste låsa upp för de boende när de tappat bort sina nycklar. Detta...

Cyberhot mot sjukvården fortsätter öka

Under det senaste året har attackerna ökat med 78 procent och stigit till ett genomsnitt på 1 426 attacker per organisation och vecka, en...

REKLAMSAMARBETE

Teknik för en säkrare energibransch

Ett ställverk på en avlägsen plats. En transformatorstation djupt inne i skogen. Mängder av viktiga – och geografiskt spridda – byggnader. Så ser verkligheten...

Ny försäljningschef på Basalt

Ulrika Wergens har under många år arbetat med försäljning, ledning, förändringsledning och affärsutveckling inom bland annat IT- säkerhets- och utbildningssektorn.– Att få arbeta...

CSG får fortsatt förtroende som trygghetsvärdar av SL

Uppdraget, som startade den 1 oktober 2020, innefattar en löptid om totalt tre år med en option på ytterligare två plus ett år. Trafikförvaltningen...

REKLAMSAMARBETE

Vem, mot vem – och hur? En kategorisering av cyberkriminella, deras offer och deras...

Året började med en internationellt uppmärksammad attack mot en oljetank, tätt följt av hackergruppen Lapsus$s angrepp mot Samsung – då en hel del konfidentiella...

OneMore Secure ingår partnerskap med norskt investeringsföretag

OneMore Secure grundades 2022 och släppte i januari 2023 sin Saas-tjänst med en säkerhetsdeklaration, baserad på 40 verifierade kontrollpunkter som visar på företags motståndskraft...

Så kan självkörande bilar bli säkrare

Avancerade förarassistanssystem (ADAS) och automatiserad körning (AD) förbättrar körkomforten och gör trafiken säkrare genom att antalet olyckor på våra vägar minskas. Om man utvecklar...

Utbyggnad av fiber och 5G minskar bredbandsklyftan

Utbyggnaden av fibernät utanför tätort driver på den ökade bredbandstäckning som PTS redovisar i sin årliga kartläggning. Täckningen av 5G-nät har också ökat betydligt...

Möt den grävande journalisten Tom Burgis under Penningtvättsdagarna

Tom Burgis är författare till den storsäljande boken Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World och kommer att rapportera för den brittiska dagstidningen...

Tempest Security inför AI-driven larmfiltrering

– U-Filter visade sig vara upp till tre gånger mer effektivt vid filtrering av falsklarm än andra lösningar. Vi använder U-filter i skarp drift i...

Ny HR-chef på Heras

Maria Mäki tillträde sin nya roll som HR-chef för Heras AB i november 2022. Huvudkontoret har sitt säte i Helsingborg, men rollen innebär ansvar...

IMY startar innovationshub

I april 2021 fick Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i uppdrag av regeringen att genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor...

Technopolis signerar långsiktigt avtal med Rapid Säkerhet

– Det som avgjorde vårt val av Technopolis är helheten. Det finns mycket bra här – närhet till våra kunder, lokalernas utformning och potential,...

Du kan aldrig skydda det du inte vet finns

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Tyvärr finns det inga tecken på att cyberattackerna minskar. Faktum är att de viktiga...

Advenica blir medlem i forskningssamarbetet Software Center

Software Center har som mission att avsevärt förbättra Software Engineering-kapaciteten och digitaliseringsförmågan hos mjukvaruintensiv industri. Forskningen handlar därför om hur digital transformation påverkar ett...