• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Rid ut lågkonjunkturen genom digitala investeringar

När Europa på samma gång skakas av den värsta energikrisen på en generation, högt inflationstryck och stora geopolitiska spänningar kan det verka lockande att spara sig genom problemen. Men företag som vill gå stärkta genom stålbadet bör istället investera långsiktigt i digital teknik, skriver företrädare för mjukvaruföretaget ITRS Group.

-

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Under den senaste stora lågkonjunkturen 2008 fick teknikfinansiering ett betydande uppsving. Den här gången anser många CIO:er dock att det är tekniken i sig som kommer att vara avgörande för att hjälpa företag att vända runt och öka intäkterna. Företag som är verksamma i Norden har här ett försprång tack vare deras välkomnande attityd till ny teknik. Som exempel har Sverige, Danmark, Norge och Finland tack vare detta samtliga lyckats behålla topp-10-platserna i IMD:s globala digitala konkurrenskraftsrankning.

Digitalt hemmastadda medarbetare, digital natives, kommer att utgöra skillnaden mellan företag som aktivt frodas under de kommande månaderna och de som kämpar för att ens överleva. Enligt det senaste Hays Global Skills Index är Sverige bland de hårdast pressade arbetsmarknaderna, med en indikator för bristande talangmatchning på högsta möjliga poäng om 10.

Bättre användning av teknik kan dock bidra till att mildra kompetensbristen, eftersom fel kan upptäckas och åtgärdas snabbare och med större automatik, utan dyra och personalkrävande insatser. Genom att implementera och använda mer avancerad teknik skiftar också företagen sitt personalfokus till tjänster med högre kompetensprofil.

Som en ytterligare fördel tillmötesgår man de höga förväntningarna hos en tekniskt kunnig kundbas och säkerställer en motståndskraftig affärsverksamhet. Särskilt viktigt är förebyggandet av oplanerade driftstopp, som i sig kan innebära långtgående risker för anseendet, särskilt i dessa tider av ekonomisk osäkerhet. Ett robust IT-övervakningssystem som minskar driftstopp och säkerställer att driften alltid är igång kan inte längre betraktas som ett valfritt ”nice-to-have”-verktyg.

En annan viktig anledning till att hålla systemen ständigt igång är de sofistikerade cyberhot som på kort tid har kommit att bli den största risken för företag. Det vore en allvarlig felbedömning att skära ner på investeringar i förebyggande teknik och hoppas på det bästa – i dessa tider av extrem geopolitisk fientlighet måste företagen förstå exakt var deras sårbarheter finns och agera därefter, eftersom kostnaden för en cyberattack kan visa sig ödesdiger för ett företag som inte agerar snabbt.

Eftersom IT-anläggningar fortsätter att växa sig alltmer komplexa, är ett lika sofistikerat övervakningsverktyg nu avgörande om företag ska uppnå den helhetssyn över systemen som krävs för att möta kundkraven. Gång på gång tas konsekvenserna av otillräcklig övervakning annars bara på allvar när det är för sent.

I en tid då vinstmarginalerna snabbt minskar är företag på jakt efter effektiva sätt att spara kostnader. Men investeringar i effektiva övervakningsverktyg behövs för att kunna spara på lång sikt. Om företagen inte har råd att prioritera motståndskraft kommer de i slutändan inte ha råd att vara igång alls.

Sandro Coletti, regional försäljningsdirektör NEMEA
ITRS Group

Effektiva alternativ finns faktiskt för företagen att förbättra verksamheten samtidigt som de sparar kostnader. Framväxten av moln-IT har inneburit ett betydande steg framåt, och som är brukligt i Norden har tekniken tagits upp snabbt och brett. Sverige, Finland och Danmark rankades bland de fyra bästa (med Norge på en hedrande niondeplats) i ett färskt index av MIT Technology Review som mäter hur väl tekniken i ett land främjar tillgängligheten av molntjänster. Storbritannien, som anses ha en stark användning av molnteknik, kom däremot inte ens på topp tio.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...