• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Resiliens som drivkraft: Vårt uppdrag är att stärka samhället

En allt mer instabil och föränderlig omvärld ställer högre krav på motståndskraft och återhämtningsförmåga, resiliens, hos organisationer. Det är viktigt för företag att hantera risker i omvärlden effektivt utan att för den skull gå miste om de möjligheter som teknikutvecklingen ger.

-

Linnéa Holm, expert inom Cyber och digital risk på Advisense, har specialiserat sig på frågor om resiliens och organisationers förmåga att stå emot hot och risker i omvärlden. 

Hur ser risklandskapet ut idag för organisationer? 

— I dagens digitala och oförutsägbara omvärld står organisationer inför en mängd utmaningar. Allt från ökad risk för cyberattacker till komplexa processer för regelverksefterlevnad. Inom offentlig sektor och finansbranschen ser vi stora risker på systemsidan där konsekvenser kan ge direkt samhällspåverkan. Verksamheter är ofta kritiskt beroende av IT, som kan liknas vid ett blodomlopp som upprätthåller alla vitala delar, och dessa risker måste hanteras, säger Linnea.

Hur ser tillväxt och utveckling ut för organisationer i förhållande till resiliens? 

Linnéa Holm, expert inom Cyber och digital risk på Advisense
Linnéa Holm, expert inom Cyber och digital risk på Advisense.

— Vi vill skapa en välförankrad förståelse för de generella och unika risker våra kunder utsätts för. Genom att bidra till stärkt resiliens hjälper vi organisationer att ta trygga och välgrundade beslut som minimerar konsekvenserna av potentiella störningar och möjliggör tillväxt och utveckling. Med en tydligt definierad riskacceptans och resilienta processer på plats har en organisation större möjlighet att nå långt än den som ser risk som en stoppskylt.

Hur byggs och stärks resiliens inom en organisation? 

— Resiliens sträcker sig bortom riskhantering med syfte att skapa en mer holistisk syn på verksamhetens välmående. Vi vill bygga resilienta organisationer som inte bara överlever på kort sikt, utan fortsätter att utvecklas och tar sig an nya utmaningar med trygghet. Vare sig vi upprättar ledningssystem för informationssäkerhet eller implementerar ramverk för operativ riskhantering ser vi till att skapa praktiska och effektiva lösningar som bygger på synergier mellan organisationens funktioner och perspektiv, berättar Linnea.

”Med en tydligt definierad riskacceptans och resilienta processer på plats har en organisation större möjlighet att nå långt än den som ser risk som en stoppskylt.”

Vilka fallgropar finns det? 

— En stor utmaning är att balansera säkerhetslösningar med användarvänlighet utan att kompromissa på högt säkerhetsmedvetande. Genom att stärka organisationers motståndskraft skapar vi ett mer resilient samhälle, där vi tryggt kan manövrera runt fallgropar och komma stärkta ur kriser och oönskade situationer.

Läs mer på advisense.com

ADVISENSE
FCG och Transcendent Group har tillsammans bildat Advisense, ett marknadsledande expertföretag i Europa inom governance, risk och compliance med rådgivning och techlösningar i framkant. Sedan 2008 har vi kombinerat expertis inom regelverk, säkerhet, teknologi och riskhantering för att stötta våra kunder med ledande insikter och praktisk erfarenhet. 

SENASTE NYTT

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i branschen kan jag konstatera att de flesta sakkunniga är överens...

Regeringen har utsett biträdande rikspolischef

Den 16 november 2023 utsåg regeringen Petra Lundh till ny rikspolischef med tillträde den 1 december 2023. Polismyndigheten är en stor och komplex organisation...

Före detta generaldirektör för Kustbevakningen ansluter till privat säkerhetsbolag

Nytillskotten syftar till att ytterligare förstärka med viktiga kunskapsresurser och utökad analysförmåga kring det försämrade säkerhetsläget såväl som förmåga att blicka framåt och ta...

Nätverk mot allvarlig brottslighet

Dagens samhälle präglas av många olika typer av allvarliga hot som i förlängningen kan påverka alla medborgare. Mot denna bakgrund startade EU-projektet EXERTER 2018.I...

Vården mest utsatta branschen för cyberattacker i Sverige – säkerhetsåtgärder krävs

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vården har varit en av de mest utsatta branscherna för cyberattacker i Sverige under...

Nytt center mot arbetslivskriminalitet har öppnat i Stockholm

– Centren är nav för myndigheternas gemensamma arbete mot arbetslivskriminalitet. Vi samarbetar i planering, genomförande och uppföljning av gemensamma kontroller och utifrån gällande sekretessregler...

Hemlig dataavläsning ovärderligt verktyg för åklagare

– Hemlig dataavläsning är ett bra verktyg för att komma in i telefoner i ett tidigt skede i utredningar som bland annat rör gängkriminalitet,...

Årets Wallenberg Academy Fellow forskar om arbetet för kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer

Julia Zulver är verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien. Som Wallenberg Academy Fellow får hon forskningsfinansiering för fem år...

Prosero förvärvar finska JM Lukko 

JM Lukko erbjuder skräddarsydda system inom lås- och passersystem, dörrautomatik, larm- och övervakningssystem, brandskydd samt elinstallationer.  JM Lukkos 10 anställda utgår från de två kontoren...

AI gör desinformation mer trovärdig

Under årets tre första kvartal har Check Point Softwares forskningsorganisation CPR sett att 1 av 34 företag globalt har blivit utsatt för en ransomware attack, det...

Storegate lanserar ID-kontroll på distans

– Med Storegate ID-kontroll vill vi ge samma möjligheter för mindre företag att bygga trygga relationer till kunder och anställda som stora bolag kan....

Ny metod ska släcka batteribränder till sjöss

I dag har det dykt upp en helt ny brandrisk till sjöss, genom de nya laddbara batterierna, som fortfarande är ett delvis outforskat område,...

Trend Micro lanserar AI-driven cybersäkerhetsassistent

– Många säkerhetsteam har problem med den enorma mängd komplex information och data de möts av. Vårt svar på detta är Trend Companion som...

LEDARE: Våldsvågen – ett reellt problem för hela samhället

Problematiken med våldsvågen är otroligt komplex och består av flera lager. Endera måste fler poliser lockas att tjänstgöra, endera måste skola och socialtjänst vara...

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i...