• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

REPLIK: “Vi måste våga prata om mänskliga beteenden”

Det är ett stort misstag att kalla människan för ”den svagaste länken” när det gäller cybersäkerheten skriver Martin Kramer i ett debattinlägg i Aktuell Säkerhet den 24/6. Ett inlägg som innehåller många kloka resonemang och istället för att gå i polemik vill vi bidra till att ta den här diskussionen vidare. För den är viktig. Att sätta det mänskliga perspektivet i centrum är helt avgörande för att stärka cybersäkerheten, men då måste vi också våga prata om nödvändiga mänskliga beteendeförändringar. Det skriver Gustav Berghog, vd och Nils Ivar Skaalerud, CTO på Junglemap.

-

Replik på Martin Kramers debattartikel från 2026-06-24: Att peka ut människan som den svagaste länken i cybersäkerheten är en stor felbedömning

Att väl fungerande säkerhetskulturer måste bygga på tillit och inte på rädsla är helt avgörande och vi har tidigare lyft det när det gäller phishingsimuleringar. Det är vad som händer efter en genomförd phishing-träning som är det som avgör om medvetenheten och säkerheten stärks i organisationen. Vi kan inte ensidigt fokusera på antalet som klickar eller ej.

Martin Kramer efterlyser att människan sätts i centrum för teknikutvecklingen. Det går såklart att instämma i, men när det gäller våra mänskliga beteenden så har den snabba digitaliseringen redan till stora delar haft användarvänligheten i fokus. Deviser som att “det ska vara lätt att göra rätt” har såklart sina poänger, men det har också bidragit till att det många gånger är minst lika lätt att göra fel.

Att saker skall gå fort och vara lätta att utföra är en av de stora poängerna med digitaliseringen, men också en av de största bakomliggande orsakerna till den höga andelen mänskliga misstag bakom dataintrång.

Att skuld- och skambelägga organisationens medarbetare är, precis som Martin Kramer skriver, kontraproduktivt. Men det innebär inte att vi inte ska ta tag i våra IT- och säkerhetsbeteenden. För oss är det alldeles uppenbart att den snabba digitaliseringen måste vägas upp med ett användarbeteende där vi människor att stannar upp, tänker till, vågar fråga och rapporterar om någonting verkar misstänkt.

Och där är vi inte idag.

Det fingerpekande som Martin Kramer varnar för är ju helt förkastligt – så vida det inte leder till insatser. Då kan det tvärtom vara väldigt bra att peka på vem som behöver vad och hur mycket av beteendeförändrande träning för att utveckla ett säkerhetsbeteende som minskar sårbarheten. Många av våra kunder efterlyser både rollbaserade och mer individanpassade utbildningar för att bättre klara av sin “human risk assessment”.

Nils Ivar Skaalerud, CTO Junglemap.
Gustav Berghog, vd Junglemap

Martin Kramers artikel avslutas med konstaterandet att vi behöver “rusta medarbetarna på rätt sätt genom utbildning så att de kan försvara sig mot externa cyberhot”. Vi instämmer såklart i detta, men menar att vi också måste börja diskutera vad som är “rätt sätt”. Vi är övertygade om att det är ett kollektivt lärande med organisatoriska effekter som är vägen framåt. Gärna rollbaserat. Gärna anpassat efter olika individeras behov, men alltid med hela organisationens säkerhetskultur för ögonen. För oavsett om vi människor pekas ut som den största säkerhetsrisken eller ej, så är en sak säker: ingen mänsklig brandvägg är starkare än dess svagaste länk.

.

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

REKLAMSAMARBETE

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

”Bekämpa den organiserade brottsligheten i näringslivet – en fråga om nationell motståndskraft”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vartannat företag utsattes för brott under 2022 och näringslivets kostnader uppmättes till 100 miljarder...