• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Regeringens strategi mot terrorism får både ris och ros

-

YgemanStrategiRegeringen har lämnat Sveriges nya strategi för att förebygga, förhindra och försvåra terrorism till riksdagen. Det handlar om förebyggande insatser för att hindra att någon får viljan att begå terroristbrott. Det handlar om att förhindra att någon får förmågan och resurserna att göra det. Och det handlar om att försvåra för den som trots allt försöker begå ett terroristdåd.

Terrorismforskaren Magnus Ranstorp säger att han är positivt överraskad och att det är en ”väl genomarbetad strategi mot terrorism som tar viktigt helhetsgrepp och fokuserar på nyckelområden samt ökad samordning”. Vidare menar han att det nu gäller att gå från ord till handling. För det gäller också att det lokala arbetet och samordningen mellan olika myndigheter fungerar bra. Men just kring den lokala samordningen har Sverige en bit kvar enligt Magnus Ranstorp.

Folkpartiets rättspolitiske talesperson Roger Haddad pekar också på vikten av att strategin inte stannar vid ord. Han saknar konkreta lagstiftningsförslag och är kritisk mot att inget kan vara på plats innan hösten 2016.

– Hittills är det bara utredningar man hänvisar till, eller kommande utredningar, säger Roger Haddad, i en intervju i Svenska Dagbladet.

Bland annat anser Roger Haddad att man behöver stärka åklagarsidan vid Riksenheten för säkerhetsmål med fem miljoner kronor för att få fler åtalade och dömda.

Regeringen och Anders Ygeman menar att strategin ska vara utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete mot terrorism. Den ska strukturera arbetet, förtydliga roller och peka ut de behov som finns av ny lagstiftning och nya verktyg. Den nya nationella strategi mot terrorism är framtagen för att vara plattformen för Sveriges långsiktiga arbete med terrorismbekämpning, såväl i nationella som i internationella sammanhang.

I strategin framgår hur regeringen anser att arbetet mot terrorism ska bedrivas och hur det kan effektiviseras. Målet för all terrorismbekämpning är att undvika att terroristattentat begås. Arbetet delas in i tre områden som benämns Förebygga, Förhindra och Försvåra. Ett särskilt fokus ligger på området Förebygga, där åtgärderna syftar till att på längre sikt motverka att personer utvecklar avsikt och förmåga att begå terroristattentat.

– Vi behöver skärpt vapenlagstiftning, underlätta Säpos samarbete med FRA och den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Vi behöver samtidigt öppna möjligheten för den nationella insatsstyrkan att ta hjälp från insatsstyrkor i våra grannländer, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringen har även uppdragit åt Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att införliva strategin i sin dagliga verksamhet. Strategin kommer att följas av andra uppdrag och styrande åtgärder till myndigheter så att strategin blir en tydlig del av deras verksamhet.

– Vi behöver stärkt förebyggande arbete, fler avhopparverksamheter och samordnare i samtliga kommuner, avslutar inrikesministern.

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Ny tjänst för att hantera cyberattacker och återstarta verksamheter

– För svenska kunder gör vi på Kyndryl Sverige först en genomgång av kundens cybersäkerhetsarbete, sätter upp kontakten med det globala CSIRF-teamet och hjälper...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...