• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Reflexiv kontroll riktad mot Sverige inför valet?

-

Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert på Svenskt Näringsliv, skriver om påverkanskampanjer som har drabbat svenska partier inför valet den 9 september. 

Socialdemokraternas hemsida utsattes för fyra överbelastningsattacker under augusti månad, den senaste förra veckan, samtidigt som statsministern och finansministern presenterade partiets valmanifest. Anders Ygeman, partiets gruppledare i riksdagen, sade efteråt till Dagens Nyheter att “Det finns ett politiskt syfte. Man vill slå ut vår möjlighet att kommunicera med väljarna via vår hemsida.”

Ygeman har helt rätt när han säger att det finns ett politiskt syfte med attackerna. Men syftet kan vara det motsatta till vad den mediala rapporteringen ger sken av. Kanske är det just den mediala reaktionen och uppmärksamheten attackerna skapade, snarare än attackernas direkta effekt som var ändamålet med attackerna. I attacken förra veckan låg Socialdemokraterna websida nere i 10 minuter, knappast något av avgörande betydelse.

Enligt den information vi känner till i dagsläget vet vi inte vem som låg bakom attackerna. Men faktum att IP-numren från den senaste attacken bland annat spårades till Ryssland, väcker ett reflexivt sätt att reagera, en automatisk koppling till idén att Ryssland försöker underminera arbetarepartiets förutsättningar i valet.

Om syftet med attackerna verkligen var att underminera Socialdemokraternas förmåga att kommunicera med väljarna var några minuters störning av en websida knappast en framgång. Men om syftet snarare var att hjälpa Socialdemokraterna var attacken framgångsrik. Landets största mediekanaler nappade och rapporterade ivrigt nyheten, och partiet fick gratis reklam där de framstod som ett offer för vad många sannolikt antog var en utländsk attack.

Om det nu var en främmande makt som låg bakom attacken, varför skulle de vilja gynna Socialdemokraterna? Det vekar ju som att påverkansoperationerna riktade mot Sverige i stor utsträckning har handlat om att öka oron kring invandring, brottslighet, och statens hantering av dessa fenomen. Detta är ju knappast något som har gynnat den sittande regeringspartierna, utan snarare Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraternas starka ställning innebär att det med stor sannolikhet kommer att fortsätta vara en svag minoritetsregering som kommer att regera efter valet (oavsett färg).

Valet handlar om fortsatt socialistiskt styre med en NATO-skeptisk falang, eller en NATO-vänligare högerregering. Det är uppenbart vad vissa främmande makter skulle föredra.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...