• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

RAPPORT: Svenskt näringsliv långt fram i AI-kapplöpningen

Det globala näringslivet rustar för de kommande årens förväntade explosiva tillväxt av AI-investeringar, och i början av december presenterades en regeringskommission som ska bidra till att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft inom AI. Nu visar en ny rapport att svenska företag är väl förberedda för att bli vinnare.

-

Rapporten Cisco AI Readiness Index publicerades i november 2023 och bygger på svar från fler än 8 000 beslutsfattare på företag med fler än 500 anställda, i 30 länder. Det är första gången undersökningen genomförs – tanken är dock att den ska återkomma varje år och ge en löpande bild av AI-utvecklingen. 154 svenska företag deltar i undersökningen, som mäter graden av AI-beredskap inom sex kategorier – strategi, infrastruktur, data, governance, kompetens och kultur.

Thomas Brännström, CTO på Cisco Sverige

– Vi kan se att Sverige hävdar sig mycket väl i en internationell jämförelse, särskilt när vi jämför med övriga Europa, och det är positivt för näringslivets konkurrenskraft på kort sikt. Samtidigt är inte försprånget på något sätt ointagligt, och det är därför viktigt att också se på de framtidsutmaningar som rapporten pekar ut – både i Sverige, Europa och världen, säger Thomas Brännström, CTO på Cisco Sverige.

Utifrån de olika kriterierna har Cisco delat in företagen i kategorier utifrån hur långt de kommit med AI-arbete – ledare, jägare, följare och eftersläntrare. 22 procent av de svenska företagen beskrivs som ledare på området – klart bäst bland de europeiska länderna i undersökningen och även långt före det globala genomsnittet på 14 procent. Lika stor andel, 22 procent, klassas som jägare medan den största kategorin, 53 procent, är följare. Inom AI-strategi ligger svenska företag allra längst fram – 37 procent kategoriseras som ledare, medan motsvarande siffra inom företagskultur bara är sex procent, vilket dock fortfarande är över EU-genomsnittet.

Bland de utmaningar svenska respondenter lyfter fram som stora eller mycket stora finns flera frågor som berör säkerhet och integritet. 45 procent uppger att man har begränsad eller ingen kunskap om ”bias”, svagheter i AI-modeller som leder till feltolkningar av data, och 35 procent att man har begränsade eller inga kontrollfunktioner för att undvika detta. 37 procent uppger att de har begränsad eller ingen insyn i hur de algoritmer som ligger till grund för AI-verktygens beslutsprocesser är uppbyggda. 

I början av december hände två saker som kommer att påverka den fortsatta utvecklingen. Den svenska regeringen presenterade en nationell AI-kommission under ledning av Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg, med det uttalade målet att stärka svensk konkurrenskraft på området. Samtidigt kom EU:s ministerråd överens om ett antal avgörande frågor i den kommande AI-förordningen, vilket gör att lagstiftningsarbetet går in i en ny fas.

– Den fortsatta utvecklingen behöver ske på ett sätt som främjar innovation inom AI men gör det på ett ansvarsfullt sätt, där komplexa frågor om dataintegritet, upphovsrätt och bias är i centrum. Det kommer att hjälpa det svenska näringslivet att ha en kraftfull organisation i ryggen som kan vägleda regering, företag och organisationer i det arbetet, och hjälpa oss ytterligare stärka vår position. Det här är inte ett sprinterlopp, utan ett maraton, där uthållighet är minst lika viktigt som explosivitet, säger Thomas Brännström.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...