• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

RAPPORT: Statsstödda grupper dominerade cyberattackerna 2022

2022 blev ett intensivt cybersäkerhetsår, och de statsstödda aktörerna var aktivare än någonsin. Samtidigt fortsatte sårbarheten i Java-verktyget Log4J att göra skada i en rad uppmärksammade angrepp under hela året, visar en rapport från Cisco Talos.

-

I Cisco Talos årsrapport kring cyberhot, som publicerades vid årsskiftet, läggs särskild tonvikt vid sofistikerade cyberattacker från statssponsrade aktörer med förmågan att gömma sig i ett system under lång tid för att utföra avancerade attacker och komma över känslig information.

Grupper som regelbundet utför cyberattacker i den skalan brukar kategoriseras som Advanced Persistant Threats, förkortat APT.

Den intensiva cyberkrigföringen i anslutning till Rysslands invasion av Ukraina är förstås ett av fokusområdena. Tre APT-grupper som kartläggs i rapporten och agerar enligt ryska intressen är Fancy Bear, som misstänks vara en enhet underställd den militära undertjänsten GRU; Turla, en grupp som hävdas vara del av säkerhetstjänsten FSB; samt Gamaredon, en grupp aktörer som tros vara baserade på den ryskockuperade Krimhalvön. Samtliga grupper har varit väldigt aktiva i upptakten till och under kriget. Fancy Bear pekas ut som ansvariga för WhisperGate, en massiv sabotageattack mot Ukrainska företag och myndigheter som inleddes i januari, drygt en månad före invasionen.

Men det finns också andra oroshärdar. En sammanslutning som kallar sig MuddyWater har utfört en rad attacker under året för att främja Irans intressen. Bland annat tillskrivs gruppen ett uppmärksammat intrångsförsök mot turkiska myndigheter. I rapporten slår Cisco Talos också fast att gruppen delar sina verktyg med andra aktörer med gemensamma intressen.

Två grupper kopplade till Kina pekas ut i rapporten. APT-aktören Mustang Panda specialiserar sig på att använda världshändelser för att genomföra intrång via phishing och komma över känslig information. I samband med krigsutbrottet i Ukraina genomförde man spionagekampanjer mot en rad verksamheter i Europa, även i Ryssland. Deep Panda är en annan statssponsrad cyberspionageorganisation som utfört en rad globala attacker mot exempelvis finans- och utbildningssektorn under det gångna året. Gruppens modus är att använda sig av ett säkerhetshål i Log4J, som trots att det upptäcktes och offentliggjordes redan i november 2021, och fick enorm uppmärksamhet, fortsätter att utgöra en säkerhetsrisk.

”Vi bedömer att intrångsförsök genom Log4J kommer att fortsätta vara ett problem för verksamheter under 2023 och även framåt. Aktörer fortsätter att använda samma tillvägagångssätt så länge de är effektiva och det här blir sannolikt inget undantag. Att Log4J är så utbrett gör det utmanande att täppa till luckorna och det kan finnas djupt inbäddat i stora system, vilket gör det svårt att kartlägga alla sårbarheter. Det finns inte heller något enhetligt patchningssystem för Log4J, vilket innebär att det inte skickar regelbundna och automatiska uppdateringar – inte ens för viktiga säkerhetspatchar”, skriver rapportförfattarna. 

Log4J-sårbarheten utnyttjades också av APT-aktören Lazarus Group, med kopplingar till Nordkorea, för att genomföra olika angrepp – däribland industrispionage, datastöld och sabotageverksamhet. Gruppen anses ligga bakom en ny trojan som först upptäcktes hösten 2022 och fått namnet MagicRAT. Programmet raderar sig själv automatiskt när intrånget är genomfört vilket försvårar upptäckt. 

Även i Indien och Sydostasien genomfördes en rad attacker, där två grupper som stack ut var Transparent Tribe, som framför allt angrep myndigheter, militära organisationer och skolor i Indien, och Bitter APT som genomfört dataintrång i syfte att spionera mot myndigheter i flera sydasiatiska länder.

”Hållbara laddprodukter främjar fastighetsbranschens utveckling”

Hallå där Josefin Bengtsson, COO och Head of Marketing för Compleo Nordic. Vilka är Compleo?– Compleo erbjuder allt man behöver för en smart och...

FLER NYHETER

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö stad förvaltar och bygger fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som...

Dramaten säkrar scentekniken med UPS-lösning

Dramaten Thalia fasad 2015 EntréOsäkerheten kring elförsörjningen får allt fler verksamheter att se över vilka konsekvenser ett strömavbrott kan få för verksamheten. För nationalscenen Dramaten...

Chat GPT används för nätfiskeangrepp

Utvecklingen går snabbt och vi läser dagligen om hur Chat GPT gjort om spelplanen genom att skapa välskriven text på bara ett ögonblick. På...

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill...

Samarbete ska stärka brandskyddet i Skåne

Fokus under våren kommer att vara utrullningen av Grundläggande brandövning – ett grundläggande upplägg för brandövning på den egna arbetsplatsen. Säker Vårdmiljö har även...

Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

IMY publicerar nu rapporten Dataskyddsarbetet i praktiken som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få...

Securitas tecknar nytt säkerhetsavtal med LKAB

Denna gång valde LKAB att förlänga avtalet, något som avtalsansvarig på Securitas, Markus Printz menar tyder på ett gott förhållande mellan företagen.– Att ges möjligheten till...

SRS Security inleder samarbete med Ing-Marie Wieselgren stiftelse

– Kan vi på bred front fortsätta att göra nytta i Ing-Maries anda och öka den psykiska hälsan på några håll i samhället så...

RAPPORT: Yahoo toppar listan över världens mest utsatta varumärken för nätfiske

Högst upp på listan hamnar Yahoo, teknikföretaget har därmed klättrat 23 platser sedan förra kvartalets rapport. Yahoo utnyttjades för 20 procent av världens alla...

Ökat skydd mot desinformation för offentliga arbetsgivare

Anonyma konton och hatkampanjer på nätet sprider desinformation om socialtjänsten. Men felaktiga uppgifter sprids också av anställda i kommuner, regioner och i privata verksamheter...

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

På senare år har hot och våld uppmärksammats allt mer som ett arbetsmiljöproblem. I den här insatsen har Arbetsmiljöverket fokuserat på verksamheter som ligger...

Secify rekryterar affärsområdeschef från Combitech

Jonas Stewén har en bakgrund inom verksamhetsutveckling, samt roller inom försäljning och marknad. Som försäljningschef på Secify kommer han dessutom ingå i ledningsgrupp för...

Maria Lagerstam ny chef för People & Culture på Iver

– Först vill jag välkomna Maria till Iver och till vår koncernledning. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara...

Fortifikationsverket rekryterar från Must

Anders Henningsson kommer att bli avdelningschef för säkerhetsavdelningen och Fortifikationsverkets säkerhetsskyddschef. Han kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.– Det känns jättebra att Anders Henningsson...

Bankernas säkerhetsanalytiker kan inte stå ensamma i skottgluggen för de växande cyberhoten

35 procent av alla dataintrång rör banker och finansiella tjänster, enligt Forbes. Den tid...

Dags för ett kunskapslyft om GDPR på svenska arbetsplatser

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.”Bara varannan svensk känner...