• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

RAPPORT: Statsstödda grupper dominerade cyberattackerna 2022

2022 blev ett intensivt cybersäkerhetsår, och de statsstödda aktörerna var aktivare än någonsin. Samtidigt fortsatte sårbarheten i Java-verktyget Log4J att göra skada i en rad uppmärksammade angrepp under hela året, visar en rapport från Cisco Talos.

-

I Cisco Talos årsrapport kring cyberhot, som publicerades vid årsskiftet, läggs särskild tonvikt vid sofistikerade cyberattacker från statssponsrade aktörer med förmågan att gömma sig i ett system under lång tid för att utföra avancerade attacker och komma över känslig information.

Grupper som regelbundet utför cyberattacker i den skalan brukar kategoriseras som Advanced Persistant Threats, förkortat APT.

Den intensiva cyberkrigföringen i anslutning till Rysslands invasion av Ukraina är förstås ett av fokusområdena. Tre APT-grupper som kartläggs i rapporten och agerar enligt ryska intressen är Fancy Bear, som misstänks vara en enhet underställd den militära undertjänsten GRU; Turla, en grupp som hävdas vara del av säkerhetstjänsten FSB; samt Gamaredon, en grupp aktörer som tros vara baserade på den ryskockuperade Krimhalvön. Samtliga grupper har varit väldigt aktiva i upptakten till och under kriget. Fancy Bear pekas ut som ansvariga för WhisperGate, en massiv sabotageattack mot Ukrainska företag och myndigheter som inleddes i januari, drygt en månad före invasionen.

Men det finns också andra oroshärdar. En sammanslutning som kallar sig MuddyWater har utfört en rad attacker under året för att främja Irans intressen. Bland annat tillskrivs gruppen ett uppmärksammat intrångsförsök mot turkiska myndigheter. I rapporten slår Cisco Talos också fast att gruppen delar sina verktyg med andra aktörer med gemensamma intressen.

Två grupper kopplade till Kina pekas ut i rapporten. APT-aktören Mustang Panda specialiserar sig på att använda världshändelser för att genomföra intrång via phishing och komma över känslig information. I samband med krigsutbrottet i Ukraina genomförde man spionagekampanjer mot en rad verksamheter i Europa, även i Ryssland. Deep Panda är en annan statssponsrad cyberspionageorganisation som utfört en rad globala attacker mot exempelvis finans- och utbildningssektorn under det gångna året. Gruppens modus är att använda sig av ett säkerhetshål i Log4J, som trots att det upptäcktes och offentliggjordes redan i november 2021, och fick enorm uppmärksamhet, fortsätter att utgöra en säkerhetsrisk.

”Vi bedömer att intrångsförsök genom Log4J kommer att fortsätta vara ett problem för verksamheter under 2023 och även framåt. Aktörer fortsätter att använda samma tillvägagångssätt så länge de är effektiva och det här blir sannolikt inget undantag. Att Log4J är så utbrett gör det utmanande att täppa till luckorna och det kan finnas djupt inbäddat i stora system, vilket gör det svårt att kartlägga alla sårbarheter. Det finns inte heller något enhetligt patchningssystem för Log4J, vilket innebär att det inte skickar regelbundna och automatiska uppdateringar – inte ens för viktiga säkerhetspatchar”, skriver rapportförfattarna. 

Log4J-sårbarheten utnyttjades också av APT-aktören Lazarus Group, med kopplingar till Nordkorea, för att genomföra olika angrepp – däribland industrispionage, datastöld och sabotageverksamhet. Gruppen anses ligga bakom en ny trojan som först upptäcktes hösten 2022 och fått namnet MagicRAT. Programmet raderar sig själv automatiskt när intrånget är genomfört vilket försvårar upptäckt. 

Även i Indien och Sydostasien genomfördes en rad attacker, där två grupper som stack ut var Transparent Tribe, som framför allt angrep myndigheter, militära organisationer och skolor i Indien, och Bitter APT som genomfört dataintrång i syfte att spionera mot myndigheter i flera sydasiatiska länder.

REKLAMSAMARBETE

The Clean Feed – en podcast om hur vi gör Internet lite säkrare 

Besedo är ett svenskgrundat kunskapsföretag, inriktat på att öka kvalitet, kundnytta och värde för företag som har användargenererat innehåll på webben. Bland kunderna i...

FLER NYHETER

Datamulor kan frakta information åt Försvars­makten

Ny teknik gör att det går att använda allt fler informationskällor inom militär ledning, och mängden information som kan hämtas in ökar rekordsnabbt. Samtidigt...

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

Kaspersky Lab stänger ner sin verksamhet i USA

Handelskammaren menar att det föreligger en nationell säkerhetsrisk i att Ryssland ska kunna använda Kasperskys mjukvara för att spionera. Detta efter att de genomfört...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Utredning kring en förbättrad process för säkerhetsprövningar får tilläggsdirektiv

En särskild utredare har fått i uppdrag att bland annat överväga vilka krav som ska ställas på ett underlag vid en säkerhetsprövning, bedöma om...

Ny hotaktör med fokus på ryska mål observerad – sprider sig nu till andra delar av världen

Kaspersky Lab skriver i sin rapport att gruppen använder sig av ett sofistikerat cyberspionageverktyg som används för övervakning, datainsamling och exfiltrering via Microsoft Graph,...

REKLAMSAMARBETE

Granskning: Snowflake-attacken exempel på oroande trend inom cyberhot

Ett stort antal cyberattacker och dataintrång har präglat nyhetsflödet under 2024 – både i Sverige och globalt. Ett av de största angreppen upptäcktes i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...