• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

RAPPORT: Ransomware mot Linuxmiljöer fortsätter öka

I Stepping Ahead of Risk: Trend Micro 2023 Midyear Cybersecurity Threat Report, som sammanfattar cyberkriminellas aktivitet under första halvan av 2023, står det att läsa att attackmetoder som ransomware fortsätter att öka, inte minst mot Linux-miljöer, där trenden fortsätter brant uppåt. Samtidigt tar cyberkriminella hjälp av ny teknik som AI för att hela tiden förfina och effektivisera sina attacker.

-

Förra året ökade ransomwareattacker mot Linuxmijlöer med 75 procent från år 2021. En ökning som fortsatt i nästan samma tempo sedan dess. Under första halvan av 2023 ökade ransomware mot Linux med 62 procent från samma period 2022.

Den bransch som sticker ut som mest utsatt för ransomwareattacker under perioden är bank och finans. Ser man till cyberhot i stort, är det tillverkningsindustrin och sjukvården som är de mest utsatta branscherna för attacker.

Användningen av AI ökar snabbt inom en lång rad olika branscher, och cyberkriminaliteten är inget undantag. Illegala aktörer använder AI-verktyg för att exempelvis förenkla genomförandet av bedrägerier, och att automatisera att hitta nya måltavlor. Verktyg som röstkloning, SIM-jacking där telefoners SIM-kort kapas för att utföra bedrägerier, ChatGPT och analyser av sociala nätverk för att hitta de potentiellt mest lukrativa måltavlorna, är exempel som använts i allt större utsträckning inom cyberbrott.

Det finns också rapporter om att AI-baserade kodningsassistenter och till och med ChatGPT kan luras att skriva skadlig kod. Förekomsten av sådana cyberbrott spås fortsätta öka vartefter fler anammar och investerar i artificiell intelligens för att effektivisera sin verksamhet.

– Dagens hotlandskap är diversifierat och komplext, och vikten av proaktivt cybersäkerhetsarbete kan inte nog understrykas. En strategi baserad på nolltillit (zero trust) och att skapa visibilitet över hela sin attackyta blir nu viktigare än någonsin. Som företag behöver du se till att skydda hela riskcykeln, från upptäckt till bedömning och sedan åtgärdande. Att investera i verktyg för detta ger dig dessutom data och analyser för värdefull information om misstänkt aktivitet i systemen, säger Jean Diarbakerli, säkerhetsrådgivare på Trend Micro.

REKLAMSAMARBETE

Så övertygar du ledningen om att investera i informationssäkerhet

NIS2 och DORA på allas säkerhetsagendorDe senaste åren har behovet av bättre säkerhetslagstiftning ökat och nya regler trätt i kraft. Sedan 2018 gäller t.ex....

FLER NYHETER

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt....

REKLAMSAMARBETE

”Att skilja sant från falskt kan vara svårt”

Varför gör ni det här?– Att skilja sant från falsk kan vara svårt. Vi har sett i vår undersökning Svenskarna och internet att många internetanvändare...

Möjliggörare på arbetsplatser eftertraktade av kriminella nätverk

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den...

REKLAMSAMARBETE

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens utveckling har situationen blivit mer komplex och därmed har också...

Hon går från MSB till gd på Kyrkostyrelsen

Camilla Asp har de senaste åren arbetat på MSB, senast som överdirektör. Hon blir nu Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på...

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Så tänker svenska företag kring AI-investeringar

Rapporten Unlocking Ambitions tar avstamp i de mål som EU-kommissionen tagit fram inom ramen för initiativet Digital Decade, som består av ett antal policies...

Safeteam i avtal med Wallenstam i Göteborg och Stockholm

SafeTeam i Göteborg blir leverantör till Wallenstam gällande installation och service av lås, passersystem och dörrautomatik. I Stockholm blir Safeteam en av Wallenstams leverantörer...

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och...

UNDERSÖKNING: Så säkra och hållbara är Sveriges arbetsplatser

– Svenska medarbetare känner sig inte helt säkra på sina arbetsplatser idag och här ser vi tydligt att det finns mycket kvar att göra,...

F5 lanserar ny säkerhetslösning mot AI-drivna säkerhetshot

– Företag står redan inför en säkerhetssituation med hög komplexitet och hotbilder som snabbt förändras. Det ökade trycket på att säkra och leverera AI-tjänster...

Truesec och Onemore Secure inleder samarbete

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden.–...

Säkerhetsprofil tar plats i Sidas styrelse

Magnus Ranstorp är forskningsledare och docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.– Magnus har enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor. I...

Den nya hotbilden kräver en närmast fanatisk inställning till säkerhetsuppdateringar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Talos som är ett av världens största hotintelligens företag lyfter i sin årsrapport för...

”Det blir en win-win lösning”

– I appen kan vi skicka ut nyheter, events och information till våra medlemmar på ett smidigt sätt, och dessutom hålla informationen uppdaterad. Vi har som...

Monitorer ska förhindra svinn i självskanningskassor

– Att kunderna ser sig själva på synliga monitorer påminner dem om övervakningen, vilket i sin tur ger dem en känsla av självmedvetenhet och...

It-branschen måste prioritera säkra system före snabba pengar

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.I takt med digitaliseringens...