- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

RAPPORT: Över en miljon svenskar tror sig varit utsatta för säkerhetshot

Trots att majoriteten sköter det mesta genom mobilen idag är medvetenheten om de digitala riskerna hos svenska folket mycket låg. Det visar Samsung Electronics Nordics rapport Digital närkontakt - svenskarnas syn på digital säkerhet.

-

Enligt en ny undersökning från Samsung Electronics Nordic är 70 procent av de svenska respondenterna inte oroliga för att utsättas för angrepp via sin mobil eller surfplatta. Samtidigt visar undersökningen att 15 procent av de tillfrågade svenskarna uppger att de någon gång utsatts för säkerhetshot i mobiltelefonen. Om man applicerar resultatet på hela befolkningen skulle det innebära att upp till 1,2 miljoner svenskar har utsatts för ett digitalt säkerhetshot. Fem procent svarar att de utsatts mer än en gång. 

– Samtidigt som tekniken vi bygger blir bättre och smartare blir cyberkriminella mer kreativa i sina tillvägagångssätt att komma över känsliga data. Via alla enheter som på något sätt är ansluta till ett nätverk finns risk för olika typer av säkerhetshot. Samsung har lång erfarenhet av att bygga ramverk som skyddar användaren, exempelvis Samsung Knox, förklarar Andreas Bergqvist, Nordisk produktchef på Samsung Electronics Nordic. 

På frågan vad svenskar är mest oroliga över att förlora vid en nätattack så är det pengar och personliga data som dominerar bland svarsalternativen. Hela 60 procent oroar sig framför allt över att bli av med pengar. Vad det gäller personliga data, som till exempel personnummer, så är det något som oroar drygt var femte svensk. Medan de svenska manliga respondenterna är något mer oroliga för att förlora ekonomiska data än de svenska kvinnliga respondenterna, 63 procent jämfört med 57 procent, är kvinnorna mer oroliga över att förlora personliga data, 25 procent jämfört med 17 procent av männen. 

FLER NYHETER

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för att förebygga och hejda den organiserade brottsligheten. Myndigheterna kunde komma...

Advenica förstärker säljorganisationen

I rollen som VP Sales Sweden har Rickard Nilsson börjat. Han har lång erfarenhet från kommersiella roller inom försäljning & management, främst inom automationsbranschen....
- Annons -

IMY publicerar nytt rättsligt ställningstagande

I dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen (GDPR), finns en bestämmelse som innebär att om personuppgifter behandlas för journalistiska ändamål så gäller inte de flesta bestämmelserna...
- Annons -

Amido tecknar avtal med Vellinge kommun

Man kommer att knyta samman alla sina passersystem till en plattform för administration. Med en integration med Vellinge kommuns AD skapas en automation för...

Stor oro för cyberattacker bland svenska folket

– Så många som 81 procent är nu bekymrade över cyberattacker mot det svenska samhället. Äldre och kvinnor tenderar att vara mer oroliga, berättar...
- Annons -

Glad midsommar!

Redaktionen vill önska alla våra läsare och samarbetspartners en härlig och glad midsommar. Vi är tillbaka efter helgen med det senaste från branschen.

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet behöver stärkas

Infosäkkollen har tagits fram i två syften. För att skapa en nationell lägesbild över det systematiska informationssäkerhetsarbetet i svensk offentlig förvaltning, samt för att...

Hallå där Lotta Eriksson, programråd för Säkerhetsgalan

–Både Företagsuniversitetet och Aktuell Säkerhet fyller 40 år i år och det gör vi med stil! Säkerhetsgalans program är i princip klart och kommer...

”Putin är inte någon geopolitisk mästare

Denna intervju är ursprungligen publicerad i Aktuell Säkerhet nr. 4 2022, som utkom den 10 juni 2022Du är expert på Ryssland och ryska brott,...

SOS Alarm genomför pilotprojekt gällande smarta brandvarnare

– 60 procent av alla bränder i Sverige sker i flerbostadshus. Genom att sända realtidsdata från brandvarnaren kan räddningstjänsten snabbt få information om branden...

Regeringen tillsätter utredning för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet

Det finns en oro att det har skett en ökning av rot- och rutarbeten som på ytan ser ut att utföras enligt gällande regelverk,...

Han blir ny ansvarig för Orange Cyberdefense affärsutveckling

Anders Stenwall kommer närmast från rollen som chef över Orange Cyberdefense globala cyber-SOC och har över 20 års erfarenhet av IT- och cybersäkerhetsbranschen från...

STUDIE: Sjukvården mest benägen att betala lösensumma vid ransomwareattacker

Mer än sex av tio (61 procent) av de medverkande som drabbats av ett angrepp medger att de betalat lösen. Det är nästan en...

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och Cosafe tecknar centralt licensavtal

– I händelse av incident som bråk, försvunnen elev, olycka eller PDV kan skolan kommunicera enkelt och snabbt. Rätt information skickas till rätt person...
- Annons -

RICO – stilbildande amerikansk lag mot skumrask och annan organiserad brottslighet

Efter andra världskriget blev amerikanerna medvetna om att dåvarande lagstiftning inte räckte till för...