• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Rapport om cyberförsvarsforskning uppdaterad med erfarenheter efter workshop

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har tidigare i år framställt en rapport där två typer av kartläggningar genomförts i syfte att se hur utbudet av offentliga forskning- och teknikutvecklingsprojekt (FoT-projekt) och program på nationell, EU och Nato-nivå möter efterfrågan. Nyligen diskuterades rapporten på en workshop där representanter från akademi, medlemsföretag och myndigheter deltog.

-

En summering av workshopen är att det finns en konsensus om att vi tillsammans skapar värde genom samverkan. Forskning är avgörande för internationell framgång och konkurrenskraft och samverkanseffekten gör att vi tillsammans skapar konkurrenskraft i cybersäkerhet- och cyberförsvarsforskning på internationell nivå. Utmaningen ligger i de komplexa EU-processerna, men att myndigheter, akademi och företag tillsammans kan skapa värde genom att bygga kunskap tillsammans.

Några utvalda slutsatser från workshopen;

Hur ska vi sammanfoga våra olika tidshorisonter?
Små- till medelstora företag har ofta inte samma långsiktiga tidshorisont och tillgängliga resurser och medel som akademin och det offentliga. Förslag framfördes bl.a. om att utforma forskningsprojekt med en tydlig och kortsiktig tidshorisont samt att utlysta forskningsprojekt bör ha en mer specifik inriktning som kan ge snabbare återkoppling.

Hur kan vi engagera fler företag i nationella och internationella FoT-projekt?
Nationell nivå: Att skriva en projektansökan är för många företag en riskfylld process. Processen tar ofta tid och företagen behöver avsätta resurser för ansökan. Dessutom är det inte alltid en garanti att en projektansökan går igenom, och i de fallen där ansökan går igenom, så är det oftast oklart vilken avkastning som företagen kan räkna med på investeringen (ROI). Riskerna i samband med ansökningsprocessen kan i sin tur leda till att många företag avstår från att engagera sig i att ansöka om ett utlyst projekt eller samarbete. För att engagera fler företag i FoT-projekt på nationell nivå framkom följande förslag: a) Företag kan söka Vinnovas planeringsbidrag som utlyses på deras hemsida; b) Ett förslag till de organisationer som utlyser FoT-projekt, för att engagera fler företag är det viktigt att beakta ROI; c) I projektutlysningen tydliggör vilka kostnader som är relaterade till projektet i ett tidigt stadie; samt d) Möt företagens efterfrågan genom att utlysa fler projekt på en högre TRL nivå, åtminstone demonstrator nivå.

Hur kan kommunikationen förbättras för en effektivare samverkan?
För att engagera sig i FoT-initiativ på nationell-, EU- och Nato-nivå behöver först informationen om de utlysta initiativen nå fram till företagen på ett lättförståeligt sätt. Sedan, det behöver bli tydligare för företagen om vem som de ska kontakta och när om de önskar engagera sig i FoT-initiativ.

REKLAMSAMARBETE

Säkerhetslösningen som bör prioriteras vid byggprojekt: ”Gör rätt från början”

För Tobias och hans kollegor på CDVI, som utvecklar och tillverkar säkerhetsprodukter inom lås, passersystem och dörrautomatik, har det blivit tydligt att det inte...

FLER NYHETER

Bravidas Greenhub invigd

– Bravida har funnits i 100 år och vi vill vara med i 100 år till. Därför måsta vi våga vara innovativa och driva...

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Conscia förvärvar svenskt konsultbolag inom automation

– Den digitala transformationen med AI-stöd har bara börjat. Ett företags framgång beror idag mer än någonsin tidigare på förmågan att snabbt anamma och...

REKLAMSAMARBETE

Så säkrades medicinförvaringen i nöjesparken

Djurs Sommerland lockar cirka 18 000 besökare dagligen under sommaren. Även om besökarna kommer för att roa sig är det viktigt att det finns...

RFSL och Verisure lanserar samarbete för trygghet i samband med Pride Month

Många av RFSL:s avdelningar runt om i landet har tyvärr erfarenhet av utsatthet för hat och hot. Markeringar görs för att försöka skrämma och...

Vi måste förändra synen på säkerhetsutbildning

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vid en första anblick ser det ut som goda nyheter att 85 procent av...

REKLAMSAMARBETE

Utvecklingsteamen har en nyckelroll i cybersäkerheten

Med många år i IT-branschen har Andreas Hegna, vd på Tagore, sett konsekvenserna av dålig kommunikation alldeles för ofta. Ibland saknas viljan, men betydligt...

Cyberhoten mot uppkopplade bilar spås öka och utvecklas under kommande år

Dagens bilar kan alltmer klassas som kraftfulla datorer på hjul snarare än traditionella fordon. De beräknas innehålla över 100 miljoner rader kod, vilket kan jämföras...

”Cybersäkerhetsmål måste kopplas ihop med affärsmål”

Det var fokus på co-security, eller samsäkerhet, under WithSecures Sphere-event i Helsingfors. Och det kanske inte är så konstigt med tanke på Finlands närhet...

Linnéuniversitetet och Kalmar kommun i samarbete för att förebygga brottslighet

Projektet startades redan under våren förra året men har nu under våren 2023 tagit form. Totalt satsar Kalmar kommun 700 000 kronor på projektet...

MSB värd för internationell cybersäkerhetsövning i Sverige

Sverige har ett löpande internationellt samarbete kring informations- och cybersäkerhetsfrågor på strategisk och teknisk nivå som nu kompletteras med en teknisk simuleringsövning. Nordisk-amerikansk Cybersäkerhetsövning...

Nytt cybersäkerhetscentrum i Stockholm

Centret är tillgängligt för alla samhällsaktörer, företag och organisationer och är en gemensam plattform för innovation, kunskapsdelning och samverkan för gemensamt ökad förmåga inom...

Sluta skjut har minskat skjutningar i Malmö med hälften

Malmö var först i Sverige med att implementera gruppvåldsintervention (GVI), som är en strategi för att reducera grovt våld i kriminella miljöer. I Malmö...

MSB leder rekordstor utvecklingsinsats

Ipa care står för Capacity for Risk Management of Earthquakes and Health Emergencies, och ska bygga förmåga genom att stärka de juridiska ramverken, den...

Ny AI-chatt för upphandlingsjuridik svarar på dina LOU-frågor

Upphandlingschatten, som heter Louis, bygger på samma AI-teknik som ChatGPT och kan hjälpa till med att svara på frågor om reglerna kring offentlig upphandling...

Delad kunskap för branschen framåt

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.På 60-talet omkom i genomsnitt 13 piloter om året i haverier. Sverige hade då...

Sparc Group sätter IT-säkerheten i fokus

För att hantera utmaningarna har Sparc Group startat Two Stone IT AB som har en Zero Trust-strategi. Till sin hjälp har man anlitat Barracuda...

Vi måste förändra synen på säkerhetsutbildning

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vid en första anblick...