• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

I en ny undersökning från I Soti uppger 91 procent av it-ansvariga inom svensk vård att deras verksamhet har varit med om en eller flera säkerhetsincidenter sedan 2022. Fler än 7 av 10 (71 procent) rapporterar om externa intrång och 4 av 10 har varit med om planerade interna dataläckor. Mängden enheter och applikationer, i kombination med utbredd användning av föråldrad teknik och system, tros vara anledning till säkerhetsproblemen.

-

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande ökning från förra årets 12 procent. Oron tycks vara befogad –  både externa intrång, DDoS-attacker och interna dataläckor ligger kvar på en hög nivå och visar inga tecken på att avta.

Förra årets rapport visade på kraftiga ökningar av både externa och interna säkerhetsincidenter i Sverige. Årets rapport visar inte på någon signifikant ökning, men indikerar inte heller några tecken på avmattning.

71 procent av verksamheterna uppger att de har drabbats av externa intrång, 47 procent har varit med om oavsiktliga interna dataläckor och 41 procent uppger att de har erfarit planerade dataläckor orsakade av verksamhetens anställda.

Stefan Spendrup. .Soti

– Pressen på vårdsektorns it- och säkerhetsavdelningar är stor. Vården äger enormt många tekniska enheter, sårbarheterna är många och den stora mängden patientdata som lagras i vårdverksamheterna lockar cyberkriminella. Att säkerhetsincidenterna ligger kvar på en oförändrat hög nivå, måste bli en väckarklocka för vårdverksamheterna att investera i teknik som ger ökad insyn i vad som händer ute på golvet i realtid. Det gäller att agera nu innan situationen blir ännu värre. säger Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef på Soti.

Undersökningsresultaten tyder på att det finns ett samband mellan användningen av förlegad teknik och de omfattande säkerhetsproblemen. 97 procent av de tillfrågade uppger att deras organisation har föråldrad teknik och it-system. 28 proent säger att de på grund av detta inte kan upptäcka nya enheter som kopplas upp på nätverket. En fjärdedel menar att den föråldrade tekniken gör dem mer sårbara för säkerhetsincidenter.

– För att förhindra kostsamma dataintrång och att känslig patientinformation hamnar i fel händer är det helt avgörande att verksamheterna implementerar en robust EMM (Enterprise Mobility Management-lösning. Det är A och O för it-avdelningarna att förstå hur och var enheterna används, vilken data de har tillgång till och vilka applikationer som används. Sjukvården behöver också kunna hantera och åtgärda problem i de mobila enheterna på distans. Utan insyn och kontroll är det omöjligt vara proaktiv och snabbt och effektivt åtgärda säkerhetsrelaterade problem, avslutar Spendrup. 

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

REKLAMSAMARBETE

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

REKLAMSAMARBETE

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

REPLIK: “Vi måste våga prata om mänskliga beteenden”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Replik på Martin Kramers debattartikel från 2026-06-24: Att peka ut människan som den svagaste...

”Bekämpa den organiserade brottsligheten i näringslivet – en fråga om nationell motståndskraft”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vartannat företag utsattes för brott under 2022 och näringslivets kostnader uppmättes till 100 miljarder...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024...