• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

RAPPORT: Endast tio procent av Sveriges företag har beredskap för att klara en påfrestning i samhället

Ett alltmer osäkert omvärldsläge har höjt Sveriges beredskap till en av våra viktigaste och mest aktuella frågor, samtidigt som samhället står inför utmaningen att bygga upp en totalförsvarsförmåga som är i paritet med nya behov. I detta nya läge har Sveriges företag en avgörande roll.

-

Combitech har via Demoskop sammanställt en rapport där över 500 beslutsfattare inom näringslivet har besvarat frågor kring detta. Vad tycker näringslivet om sin roll i totalförsvarsfrågan? Hur pass väl förberedda är de? Och vilket beredskapsområde känner sig beslutsfattarna mest förberedda på att hantera? 

Resultaten visar att:

  • Varannan beslutsfattare anser att totalförsvaret är en angelägen fråga.
  • Men endast tio procent av Sveriges företag har beredskap för att klara en påfrestning i samhället.
  • Samtidigt som 38 procent upplever att deras verksamhet har en viktig roll i totalförsvaret.
  • 70 procent vill lära sig mer om beredskap och hur verksamheten de arbetar i kan bidra.
  • 77 procent upplever en otydlighet om vad som gäller från regering och myndighet.
  • Informationssäkerhet och cybersäkerhet är de beredskapsfrågor som diskuteras i högst grad.
  • Pandemi eller allvarlig smittspridning är de frågor som företagen tycker de har störst beredskap och kunskap för att hantera.
Jessica Öberg, vd Combitech

– I det svenska näringslivet finns det 1,2 miljoner* företag. En betydande del av dessa är centrala för att upprätthålla en vardag i samhället, både i kris och ytterst krig. Det går alltså inte att bygga ett starkt totalförsvar utan att engagera företagen och skapa ekonomiska förutsättningar. Den frågan är avgörande på samhällsagendan, säger Jessica Öberg, vd Combitech.

– Vi ser i vår Totalförsvarsrapport att 77 procent av de tillfrågade beslutsfattarna upplever en otydlighet om vad som gäller från regering och myndighet för att bidra i beredskapsarbetet. Det är en hög siffra. Det positiva är att 70 procent vill lära sig mer – att det finns en kraft i att vilja bidra. Jag vill att vi skapar förutsättningar, både ekonomiskt och regleringsmässigt , så vår totalförsvarsförmåga och motståndskraft stärks. Och det är bråttom.

– Vi ser även att pandemin och de många cyberattacker som sker i samhället har bidragit till att företagen byggt kunskap, det är områden som de har mest beredskap för att hantera i dagsläget enligt Totalförsvarsrapporten. Det här visar hur viktigt det är att träna och reflektera över sin beredskap och säkerhet. Ju mer vi samverkar, möts och hittar sätt att dela information desto mer kan vi lära och hitta lösningar på svårigheter. Totalförsvaret är inte en fråga som en aktör löser ensam utan det gör man tillsammans, fortsätter Jessica Öberg, vd Combitech.

Det finns flera saker företag kan göra redan idag för att stärka sin beredskap och samtidigt skapa affärsnytta, menar Kajsa Helmbring, sakkunnig civilt försvar, Combitech.

– Nummer ett – att arbeta med sin kontinuitetshantering, det vill säga göra en plan för att kunna möta avbrott, störningar och ändrade förutsättningar i samhället. Då står verksamheten starkare. Nummer två – att öva, i den egna verksamheten och tillsammans med andra. Nummer tre – att analysera om man kan leverera en annan vara eller tjänst under ändrade förutsättningar, det stärker samhället i stort och skapar samtidigt nya affärsmöjligheter för företaget, säger hon.

REKLAMSAMARBETE

Cybersäkerhetslagen: ”Små företag måste agera nu”

Med cybersäkerhetslagen tar Sverige viktiga kliv framåt för att skydda kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner från cyberhot. Antalet sektorer som omfattas ökar och det är...

FLER NYHETER

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält med stryk i kriget även om de ryska styrkorna lärde...

REKLAMSAMARBETE

”Generativ AI är fullkomligt avgörande för effektiv cybersäkerhet – både nu och i framtiden”

Den 13 juni, klockan 9.30, bjuder Aktuell Säkerhet och SentinelOne in till ett frukostwebinar om hur du kan använda generativ AI för effektivare cybersäkerhet,...

Ryssland laddar för OS i Paris med påverkanskampanj 

– Jag tror nästan säkert att vi kommer att få se rysk inblandning i sommar-OS. Allt sedan 2016 då Ryssland förbjöds att tävla under...

REKLAMSAMARBETE

Han blir ny affärsområdeschef för Security hos Enaco

Rickard Hammarberg kommer närmast från en tjänst inom affärsutveckling hos Caverion. Med sin omfattande kunskap och expertis kommer Rickard att spela en central roll...

Regeringen har presenterat ny nationell säkerhetsstrategi

– När regeringen tillträdde för snart två år sedan var det med ett tydligt mandat att ta tag i Sveriges inre och yttre säkerhet....

REKLAMSAMARBETE

Ny generaldirektör för IMY

Eric Leijonram är för närvarande chefsjurist på Finansinspektionen. Han har en bakgrund från bland annat domstol, Regeringskansliet och Kriminalvården. Utöver detta har Eric Leijonram...

Offentliga sektorn måste lära sig att hantera cyberattacker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Sedan början av 2024 har flera svenska organisationer fallit offer för cyberattacker utförda av...

ASIS-sommarmingel med historiskt säkerhetsföretag

Jessica Fixelius bjöd på en kort presentation av Pinkerton som grundades i USA redan 1850 av Allan Pinkerton som världens första privatägda detektivbyrå. Företaget...

Uppdrag att utveckla samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet

– Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas med hela samhällets samlade förmåga. Det civila samhällets organisationer erbjuder viktiga insatser på området och bidrar med erfarenheter...

Debatt: Cybersäkerhet måste bli en central fråga för verksamhet och affär

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.För ja, det är dyrare att bygga ett robust heltäckande system än att lappa...

Secify och Säkerhetsbranschen inleder samarbete

– Tillsammans med Säkerhetsbranschen ser vi fram emot att föra fram vårt perspektiv på informationssäkerhet i debatten. Med vår filosofi ”No nonsense security” vill...

Starkt andra kvartal för Junglemap – ökar nyförsäljningen med 35 procent

Junglemap inledde 2024 starkt med en 20-procentig ökning av antalet kunder under Q1 jämfört med föregående år. Den positiva trenden håller i sig och...

Tempest tecknar avtal om personskydd med Stockholms stad

– Att vi har fått förtroendet att leverera personskyddstjänster till denna kund är ett tydligt erkännande av vår kompetens och pålitlighet inom personsäkerhet. Detta...

RAPPORT: It-säkerheten i vården under fortsatt hård press

Enligt undersökningen växer oron kring datasäkerhet bland de it-ansvariga i den svenska vården. I årets rapport uttrycker 21 procent oro över datasäkerheten, en betydande...

Säkerhetsarenan gjorde sitt andra år i Almedalen

SäkerhetsföretagenSäkerhetsföretagen deltog i Almedalen hela veckan där de anordnade ett flertal seminarier och rundabordssamtal med syftet att lyfta det viktiga arbete som sker i...

Efter kriget i Ukraina: Cyberrevanschism

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Ryssland har tagit rejält...