• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Av Orange Cyberdefenses rapport Security Navigator 2023 som presenterades den 1 december framkommer oroande insikter om sårbarheter i företags IT-system. Den visar att sårbarheter tenderar att i hög grad finnas kvar länge i nätverken utan att åtgärder vidtas.

-

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill säga mer än ett halvår, innan de patchar en sårbarhet. Inte ens de mest kritiska sårbarheterna patchas fortare, och vissa företag patchar inte alls.

Vissa branscher sticker dock ut. Inom hälso- och sjukvården patchas sårbarheter efter i genomsnitt 491 dagar. Det kan jämföras med genomsnittet för andra branscher som ligger på 215 dagar.

Anställda befinner sig fortsatt i fronten av företagens försvarslinje, samtidigt som de dessvärre också utgör en av de svagaste länkarna i kedjan. Av de incidenter som upptäckts under 21–22 är en betydande mängd – oavsett bransch, orsakade internt. Nästan alla incidenter Orange Cyberdefense hanterade inom offentlig sektor kunde kopplas till den egna personalen.

För första gången innefattar Security Navigator i år egna data för patchning av nästan fem miljoner mobiltelefoner. Sårbarheter i mobiltelefoner har växt snabbt de senaste åren.

I Security Navigator undersöks allvarliga sårbarheter i både Apple och Android, för att fastställa hur lång tid det tar för alla användare att installera nödvändiga patchar. I ett av iOS-fallen tog det 224 dagar för 90 procent av Apple-användarna att uppdatera till en patchad version. Sammantaget både Android och iOS ser det ut som att 10 procent aldrig kommer att bli ordentligt patchade.

Resultaten visar att en högre andel iPhone-användare riskerar att bli sårbara när en sårbarhet först avslöjas, på grund av operativsystemets – och hela Apples ekosystems – homogena karaktär. Användare är dock snabba med att uppdatera sina enheter. Inom 51 dagar från att en patch släpps har hela 70 procent installerat uppdateringen. Den mer splittrade karaktären hos Android-systemet gör att enheter ofta lämnas sårbara för fler gamla säkerhetshot, medan färre å andra sidan tenderar vara sårbara för nya.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...