• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

RAPPORT: En av tio patchar inte sårbarheter i telefonen

Av Orange Cyberdefenses rapport Security Navigator 2023 som presenterades den 1 december framkommer oroande insikter om sårbarheter i företags IT-system. Den visar att sårbarheter tenderar att i hög grad finnas kvar länge i nätverken utan att åtgärder vidtas.

-

Nästan hälften av dessa sårbarheter, 47 procent, klassas dessutom som allvarliga och rentav kritiska. Företag låter det gå i genomsnitt 184 dagar, det vill säga mer än ett halvår, innan de patchar en sårbarhet. Inte ens de mest kritiska sårbarheterna patchas fortare, och vissa företag patchar inte alls.

Vissa branscher sticker dock ut. Inom hälso- och sjukvården patchas sårbarheter efter i genomsnitt 491 dagar. Det kan jämföras med genomsnittet för andra branscher som ligger på 215 dagar.

Anställda befinner sig fortsatt i fronten av företagens försvarslinje, samtidigt som de dessvärre också utgör en av de svagaste länkarna i kedjan. Av de incidenter som upptäckts under 21–22 är en betydande mängd – oavsett bransch, orsakade internt. Nästan alla incidenter Orange Cyberdefense hanterade inom offentlig sektor kunde kopplas till den egna personalen.

För första gången innefattar Security Navigator i år egna data för patchning av nästan fem miljoner mobiltelefoner. Sårbarheter i mobiltelefoner har växt snabbt de senaste åren.

I Security Navigator undersöks allvarliga sårbarheter i både Apple och Android, för att fastställa hur lång tid det tar för alla användare att installera nödvändiga patchar. I ett av iOS-fallen tog det 224 dagar för 90 procent av Apple-användarna att uppdatera till en patchad version. Sammantaget både Android och iOS ser det ut som att 10 procent aldrig kommer att bli ordentligt patchade.

Resultaten visar att en högre andel iPhone-användare riskerar att bli sårbara när en sårbarhet först avslöjas, på grund av operativsystemets – och hela Apples ekosystems – homogena karaktär. Användare är dock snabba med att uppdatera sina enheter. Inom 51 dagar från att en patch släpps har hela 70 procent installerat uppdateringen. Den mer splittrade karaktären hos Android-systemet gör att enheter ofta lämnas sårbara för fler gamla säkerhetshot, medan färre å andra sidan tenderar vara sårbara för nya.

REKLAMSAMARBETE

Säkra leverantörskedjan

Hot och risker kopplat till leverantörskedjan är ett gissel som går tillbaka många år. Många är de incidenter där just underleverantören och deras bristande...

FLER NYHETER

Sofistikerade DDoS-attacker överlistar statiska skydd – nu krävs uppdaterade försvarstekniker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.DDoS-attacker, distribuerade överbelastningsattacker, är enkla att förstå i stora drag. Det handlar om att...

REKLAMSAMARBETE

Nyckelfri vardag för din bostadsrättsförening

– I en bostadsrättsförening finns det många fysiska nycklar, där förvaltaren måste låsa upp för de boende när de tappat bort sina nycklar. Detta...

Cyberhot mot sjukvården fortsätter öka

Under det senaste året har attackerna ökat med 78 procent och stigit till ett genomsnitt på 1 426 attacker per organisation och vecka, en...

REKLAMSAMARBETE

Teknik för en säkrare energibransch

Ett ställverk på en avlägsen plats. En transformatorstation djupt inne i skogen. Mängder av viktiga – och geografiskt spridda – byggnader. Så ser verkligheten...

Ny försäljningschef på Basalt

Ulrika Wergens har under många år arbetat med försäljning, ledning, förändringsledning och affärsutveckling inom bland annat IT- säkerhets- och utbildningssektorn.– Att få arbeta...

CSG får fortsatt förtroende som trygghetsvärdar av SL

Uppdraget, som startade den 1 oktober 2020, innefattar en löptid om totalt tre år med en option på ytterligare två plus ett år. Trafikförvaltningen...

REKLAMSAMARBETE

Vem, mot vem – och hur? En kategorisering av cyberkriminella, deras offer och deras...

Året började med en internationellt uppmärksammad attack mot en oljetank, tätt följt av hackergruppen Lapsus$s angrepp mot Samsung – då en hel del konfidentiella...

OneMore Secure ingår partnerskap med norskt investeringsföretag

OneMore Secure grundades 2022 och släppte i januari 2023 sin Saas-tjänst med en säkerhetsdeklaration, baserad på 40 verifierade kontrollpunkter som visar på företags motståndskraft...

Så kan självkörande bilar bli säkrare

Avancerade förarassistanssystem (ADAS) och automatiserad körning (AD) förbättrar körkomforten och gör trafiken säkrare genom att antalet olyckor på våra vägar minskas. Om man utvecklar...

Utbyggnad av fiber och 5G minskar bredbandsklyftan

Utbyggnaden av fibernät utanför tätort driver på den ökade bredbandstäckning som PTS redovisar i sin årliga kartläggning. Täckningen av 5G-nät har också ökat betydligt...

Möt den grävande journalisten Tom Burgis under Penningtvättsdagarna

Tom Burgis är författare till den storsäljande boken Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World och kommer att rapportera för den brittiska dagstidningen...

Tempest Security inför AI-driven larmfiltrering

– U-Filter visade sig vara upp till tre gånger mer effektivt vid filtrering av falsklarm än andra lösningar. Vi använder U-filter i skarp drift i...

Ny HR-chef på Heras

Maria Mäki tillträde sin nya roll som HR-chef för Heras AB i november 2022. Huvudkontoret har sitt säte i Helsingborg, men rollen innebär ansvar...

IMY startar innovationshub

I april 2021 fick Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i uppdrag av regeringen att genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor...

Technopolis signerar långsiktigt avtal med Rapid Säkerhet

– Det som avgjorde vårt val av Technopolis är helheten. Det finns mycket bra här – närhet till våra kunder, lokalernas utformning och potential,...

Du kan aldrig skydda det du inte vet finns

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Tyvärr finns det inga tecken på att cyberattackerna minskar. Faktum är att de viktiga...

Advenica blir medlem i forskningssamarbetet Software Center

Software Center har som mission att avsevärt förbättra Software Engineering-kapaciteten och digitaliseringsförmågan hos mjukvaruintensiv industri. Forskningen handlar därför om hur digital transformation påverkar ett...

Sofistikerade DDoS-attacker överlistar statiska skydd – nu krävs uppdaterade försvarstekniker

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.DDoS-attacker, distribuerade överbelastningsattacker, är...