• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

RAPPORT: Cybersäkerhetssatsningar i Norden ökar

I sin årliga globala cybersäkerehtsrapport presenterar Fastly, ett resultat som bland annat visar att 80 procent av beslutsfattarna i Norden ökar investeringar i cybersäkerhet samt att bristande färdigheter för säkerhetspersonal ökar behovet av lättillgängliga säkerhetslösningar.

-

De nordiska deltagarna i undersökningen oroar sig framför allt för tre typer av säkerhetshot: cyberbrott utförda med generativ AI (32 procent), dataförlust som en följd av cyberbrott (32 procent) och identitetsbaserade brott som nätfiske och social manipulation (30 procent). Något överraskande anger ”bara” 22 procent ransomware (utpressningsattacker eller gisslanattacker).

De identifierar även ett flertal utmaningar med sin personal som jobbar med cybersäkerhet. Den största är bristande tekniska färdigheter (41 procent), följt av bristande erfarenheter av nya säkerhetshot och nya tekniklösningar, som generativ AI (40 procent). En annan utmaning som nämns är att erfarenheterna av att hantera kriser saknas (35 procent).

Det rådande läget innebär stora satsningar på cybersäkerhet. 80 procent av de nordiska deltagarna planerar att öka investeringarna i cybersäkerhet under de kommande tolv månaderna. Något uppseendeväckande anser 42 procent att de har investerat för mycket i cybersäkerhet under de senaste tolv månaderna medan 45 procent anser att investeringarna har varit på rätt nivå.

I genomsnitt spenderar nordiska företag 22 500 dollar per år, i skrivande stund cirka 244 000 kronor, på säkerhetslösningar för webbapplikationer och API:er. Det är lågt, globalt sett. I tyskspråkiga länder (Tyskland, Österrike och Schweiz) ligger samma siffra på hela 112 000 dollar. Det beror sannolikt på att företag i tyskspråkiga länder i genomsnitt är märkbart större än företag i de nordiska länderna.

44 procent av de nordiska företagen uppger även att de har ökat satsningarna på säkerhetspersonal. För 29 procent är satsningarna på säkerhetspersonal oförändrade medan 27 procent har minskat satsningarna.

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i branschen kan jag konstatera att de flesta sakkunniga är överens...

REKLAMSAMARBETE

Kvantdatorsäker kryptering i framtidens försvar 

Det svenska samhället är en del av den digitaliserade världen, vilket för med sig effektivitet och frihet för både myndigheter och invånare. Tyvärr innebär...

Regeringen har utsett biträdande rikspolischef

Den 16 november 2023 utsåg regeringen Petra Lundh till ny rikspolischef med tillträde den 1 december 2023. Polismyndigheten är en stor och komplex organisation...

REKLAMSAMARBETE

Resiliens som drivkraft: Vårt uppdrag är att stärka samhället

Linnéa Holm, expert inom Cyber och digital risk på Advisense, har specialiserat sig på frågor om resiliens och organisationers förmåga att stå emot hot...

Före detta generaldirektör för Kustbevakningen ansluter till privat säkerhetsbolag

Nytillskotten syftar till att ytterligare förstärka med viktiga kunskapsresurser och utökad analysförmåga kring det försämrade säkerhetsläget såväl som förmåga att blicka framåt och ta...

Nätverk mot allvarlig brottslighet

Dagens samhälle präglas av många olika typer av allvarliga hot som i förlängningen kan påverka alla medborgare. Mot denna bakgrund startade EU-projektet EXERTER 2018.I...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Sverige, ett av hacktivismens huvudmål under 2023

Hacktivism är en form av dataintrång, med målet att främja politisk eller social aktivism genom spionage, sabotage, desinformation eller utpressning. Den mest drabbade regionen...

Vården mest utsatta branschen för cyberattacker i Sverige – säkerhetsåtgärder krävs

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Vården har varit en av de mest utsatta branscherna för cyberattacker i Sverige under...

Nytt center mot arbetslivskriminalitet har öppnat i Stockholm

– Centren är nav för myndigheternas gemensamma arbete mot arbetslivskriminalitet. Vi samarbetar i planering, genomförande och uppföljning av gemensamma kontroller och utifrån gällande sekretessregler...

Hemlig dataavläsning ovärderligt verktyg för åklagare

– Hemlig dataavläsning är ett bra verktyg för att komma in i telefoner i ett tidigt skede i utredningar som bland annat rör gängkriminalitet,...

Årets Wallenberg Academy Fellow forskar om arbetet för kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer

Julia Zulver är verksam vid Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien. Som Wallenberg Academy Fellow får hon forskningsfinansiering för fem år...

Prosero förvärvar finska JM Lukko 

JM Lukko erbjuder skräddarsydda system inom lås- och passersystem, dörrautomatik, larm- och övervakningssystem, brandskydd samt elinstallationer.  JM Lukkos 10 anställda utgår från de två kontoren...

AI gör desinformation mer trovärdig

Under årets tre första kvartal har Check Point Softwares forskningsorganisation CPR sett att 1 av 34 företag globalt har blivit utsatt för en ransomware attack, det...

Storegate lanserar ID-kontroll på distans

– Med Storegate ID-kontroll vill vi ge samma möjligheter för mindre företag att bygga trygga relationer till kunder och anställda som stora bolag kan....

Ny metod ska släcka batteribränder till sjöss

I dag har det dykt upp en helt ny brandrisk till sjöss, genom de nya laddbara batterierna, som fortfarande är ett delvis outforskat område,...

Trend Micro lanserar AI-driven cybersäkerhetsassistent

– Många säkerhetsteam har problem med den enorma mängd komplex information och data de möts av. Vårt svar på detta är Trend Companion som...

”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Efter många år i...