• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

QR-koder – hackarnas favorit

Under slutet av 2023 noterades en kraftig ökning av användandet av QR-koder vid cyberbrott. Nu är det viktigt att snabbt öka säkerhetsmedvetenheten.

-

Idag scannar de flesta minst en QR-kod dagligen via mobilen, som ett led i flerfaktorsautentisering eller för att ta del av reklamerbjudanden, och i och med införandet av digitala ID-kort sommaren 2023 har miljoner svenskar också en personlig QR-kod kopplad till sin identitet.

Att QR-koder blivit en självklar del av vardagen är en av de viktigaste anledningarna till att falska koder i allt större utsträckning används som cyberbrottsverktyg, konstaterar Cisco Talos, Ciscos organisation för cyberhotforskning och analys, i ett nytt blogginlägg. Medan människor över tid har vant sig vid att betrakta bilagor och länkar i e-postmeddelanden med misstänksamhet, finns inte samma långvariga träning när det gäller QR-koder. Det innebär också möjligheter att kringgå de vanligaste säkerhetsåtgärderna.

– Många företagsdatorer och enheter har inbyggda säkerhetsverktyg som är byggda för att upptäcka nätfiske och hindra användare från att öppna skadliga länkar. Men de verktygen är inte längre effektiva när en privat enhet blir del av kedjan. När måltavlan använder sin egen mobil för att scanna en falsk QR-kod förändras attackytan eftersom säkerhetsprotokoll och övervakningssystem har mindre kontroll och överblick över personliga enheter. Och många e-postsäkerhetsprogram saknar förmågan att upptäcka falska QR-koder på samma sätt som de skulle med bilagor, skriver Jonathan Munshaw, redaktör på Cisco Talos.

Flera säkerhetsleverantörer har uppmärksammat den kraftiga ökningen av QR-kodbedrägerier, framför allt under det senaste halvåret. Cisco Talos lyfter fram några sätt att minska risken, där det vikigaste är att utbilda anställda att bedrägeriformen växer snabbt. Om en QR-kod är något annat än den utger sig för att vara finns det ofta andra varningssignaler, på samma sätt som i andra nätfiskefdörsök, exempelvis stavfel i den tillhörande texten eller att koden ser lågupplöst och suddig ut.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

REKLAMSAMARBETE

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

REKLAMSAMARBETE

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

AI kan göra cyberattackerna värre – men vi kan göra oss redo att möta hotet

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Vår senaste internationella undersökning bland företag med 100 till 5 000 anställda visade att...

Avarn Security Systems förstärker organisationen

Jonas Niklasson kommer närmast från rollen som distriktschef på Securitas Technology Sverige, och hade dessförinnan samma roll på Stanley Security Sverige. Jonas har även...

Cybersäkerhetsangrepp mot Sverige: Det nya normalläget

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Cybersäkerhetsangrepp kan inte längre beskrivas som någon ny företeelse som behöver analyseras eller utredas...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex...