Driven och teknisk handläggare inom betrodda tjänster

  Vill du vara med och att stärka säkerheten i samhällets digitalisering? Hos oss får du jobba med frågor i ständig förändring och få möjlighet till att självständigt bidra och driva frågor inom betrodda tjänster och elektronisk identifiering. Området utvecklas just nu i snabb takt och det sker mycket arbete på EU-nivå. Tycker du det låter spännande och har du en teknisk utbildningsbakgrund samt förståelse om informationssäkerhet? Då är du den vi söker!

  Ref 23-3397

  På PTS bidrar du till samhällsnytta. Se filmen om vårt uppdrag.

  Som teknisk handläggare på enheten för digitala och betrodda tjänster kommer du vara med och utveckla PTS arbete inom betrodda tjänster. Samhället blir mer beroende av att utbyta digital information på ett tillförlitligt sätt. Det kräver en infrastruktur för elektronisk identifiering och elektroniska underskrifter som alla litar på och inom det området kommer du bidra och verka i den här tjänsten. Du arbetar i tvärfunktionella team tillsammans med andra kompetenser så som jurister och andra ingenjörer. 

  I rollen kommer du bistå med teknisk kompetens och kvalificerad analys vid inträffade incidenter inom området. Du kommer även att granska hur tillhandahållare av betrodda tjänster bedriver sitt säkerhetsarbete genom tillsyn och vid anmälan av nya betrodda tjänster. Du kommer också få möjlighet att driva olika sakfrågor inom våra ansvarsområden, främst avseende eIDAS-förordningen och NIS-lagen.

  Arbetet innebär också att medverka i utvecklingen av regelkrav, bl.a. relaterat till säkerhetskrav på tillhandahållare av betrodda tjänster och leverantörer som omfattas av NIS-lagen samt att omvärldsbevaka och hålla dig ajour på området. 

  Inom det här området sker det mycket arbete på EU-nivå, den befintliga eIDAS-förordningen ses över och EU-kommissionen har föreslagit nya betrodda tjänster. Den kommande europeiska identitetsplånboken kommer också att påverka vårt arbete framöver. Du arbetar därför både i en nationell och internationell kontext med mycket samverkan tillsammans med andra. Du kommer ha möjlighet att företräda PTS i expertgrupper tillsammans med andra europeiska myndigheter samt delta i olika arbetsgrupper inom EU-kommissionen. Nationellt representerar du PTS i kontakter med företag, myndigheter och andra organisationer.

  Det är mycket som är på gång på området och du har själv möjlighet att i viss mån styra ditt arbete efter erfarenheter och intresse.

  Vi söker dig med:

  • högskoleutbildning med teknisk inriktning
  • god teknisk förståelse inom informationssäkerhet
  • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska och engelska.

  Det är meriterande om du har erfarenhet av informationssäkerhet och/eller arbete kopplat till cybersäkerhet. Vi ser också positivt på om du har arbetat med standardisering och/eller certifiering samt arbete med certifikatutfärdarverksamhet (PKI) eller med elektronisk identifiering och underskrifter. 

  Vidare ser vi att om du har arbetat med myndighetsutövning och/eller tidigare arbetat i tvärfunktionella team, som du kommer göra i den här rollen, är det ett stort plus.

  Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att du ska trivas och kunna prestera i rollen är det viktigt att du är drivande och tycker om att komma med egna initiativ. Du är pedagogisk i ditt sätt att kommunicera och är överlag en kommunikativ person. 

  Du har många olika samarbetsytor i den här rollen, både internt och externt med nationella och internationella kontakter. Därför är det viktigt att du trivs med att arbeta tillsammans med andra och därmed har en god samarbetsförmåga. 

  Enheten för digitala och betrodda tjänster är en av enheterna på Avdelningen för säker kommunikation som består av fem enheter och ca 60 medarbetare. På avdelningen arbetar jurister, ingenjörer, statsvetare, systemvetare och ekonomer. Vi arbetar för att nät och tjänster ska vara tillförlitliga, att samhällets behov av elektronisk kommunikation ska kunna tillgodoses även under kris och höjd beredskap samt att det finns ett väl anpassat säkerhetsskydd hos såväl PTS som hos aktörer inom elektronisk kommunikation och post.

  Att arbeta på PTS:
  Hos oss får du arbeta med ett meningsfullt uppdrag, till nytta för samhället, och tillsammans med cirka 400 kollegor. Vår verksamhet präglas av komplexa frågor och den snabba teknikutvecklingen, vilket gör att du får verka i en innovativ och kreativ miljö.

  Vi är angelägna om att alla medarbetare mår bra och har förutsättningar att nå goda resultat. Vi arbetar strukturerat med varje medarbetares mål och utveckling. Vi värdesätter god balans mellan arbete och fritid, därför är friskvård en del av arbetet.

  Om du är flexibel, tar initiativ och gillar att samarbeta kommer du att trivas hos oss och bidra till vår kultur. Vi utvecklar verksamheten tillsammans, vilket är en förutsättning för att vi ska nå våra höga ambitioner – att vara Sveriges bästa arbetsplats!

  Om anställningen
  Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse.

  Välkommen med din ansökan senast 3 april.

  För mer information kontakta tf. enhetschef Isabelle Westerlund på tel. 08-678 55 31 eller HR-specialist Camilla Denijs, 08-678 58 01.

  För kontakt med vår lokala fackliga arbetstagarorganisation maila till saco@pts.se.

  Ansök här